Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka


Liga Obrony Kraju wraz z kilkoma stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby posiadające zezwolenia radiowe:
• Warszawski Odział Terenowy PZK OPP),
• Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego (OPP),
• Stowarzyszwnie Krótkofalowców Ziemi Łódzkiej,
• Stowarzyszenie Sympatyków Radia "MANUFAKTURA".
działając w ich imieniu wytąpiła do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka z propozycją drobnych poprawek w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.11.2009 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi.  

pdf skan dokumentu str. 1
pdf skan dokumentu str. 2