Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Porozumienie o współpracy między MON i LOK


sdc10435

sdc10437
27 stycznia 2010 roku w gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej zostało podpisane Porozumienie
O WSPÓŁPRACY między MINISTERSTWEM OBRONY NARODOWEJ i LIGĄ OBRONY KRAJU.
Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Porozumienie podpisał Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji Pan Czesław Piątas w imieniu Ligi Obrony Kraju Porozumienie podpisał Prezes LOK płk (r) Grzegorz JARZĄBEK.

sdc10435

sdc10441

sdc10442

sdc10441

>> Tekst porozumienia o współpracy