Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Jak przekazać 1 % na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Patriotyczne

LIGA OBRONY KRAJU
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000086818 NIP 521-008-68-32
Przykładowy sposób wypełnienia tabelki w deklaracji PIT-37


pit_37

W rok 2011 obowiązują nowe zasady przekazywania  1% na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Patriotycznego - Liga Obrony Kraju za rok podatkowy 2010. W celu  przekazania 1 % podatku, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28 (termin 28 lutego 2011 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,  (termin 30 kwietnia 2011 r.) albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu jednego miesięca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (korekta - termin 31 marca 2011 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (korekta - termin 30 czerwca 2011 r.). 
• Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania we skazanym terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.
Najważniejszą zmiana w przepisach dotyczących przekazania 1 %  w poszczególnych formularzach: w polach wniosku należy podać tylko Nr KRS: 0000086818 (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Patriotycznego - Liga Obrony Kraju (PIT-28 poz. 126, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58, PIT-39 poz. 51).
• Cel szczegółowy tj. określenie wpłaty, która dotyczy np: Mazowiecki Zarząd Wojewódzki  LOK oraz celu np: Klub SP5KCR rozwój sportów łaczności lub Klub Strzelecki LOK „GROT” (PIT-28 poz. 128, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60, PIT-39 poz. 53).
• Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 127, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59, PIT-39 poz. 52).