Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Siedlce - Zjazd LOK

j_mandal_zjazd_2
Prezesem Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK ponownie został  Michał Wojtkowski, a do 11-osobowego składu zarzadu wojewódzkiego wybrano przedstawiciela z Siedlec Jerzego Mandała. To pokłasie II Zjazdu Delegatów mazowieckigo odziału LOK.
Podczas zjazdu delegatów z Mazowsza wyrózniono najbardziej aktywnych działaczy. Jerzy Mandał z Siedlec otrzymał medal „65 - lecie LOK". Złotymi medalami „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju" znaczono wiceprezesa LOK w Siedlcach, Jerzego Gieruka oraz prezesa gminnego LOK w Kotuniu, Zbigniewa Brzuszczyńskiego. Brązowy medal otrzymał Grzegorz Gieruk, przewodniczący dwóch kół LOK.  (MZ)
Od lewej Michał Wojtkowski - prezes Mazowieckiej
Organiza­cji Wojewódzkiej LOK, Grzegorz Gieruk,
Jerzy Gieruk, Zbigniew Brzuszczyński, Jerzy Mandał,
płk Grzegorz Jarząbek - prezes LOK
Tygodnik Siedlecki w powiatach z dnia 20 lutego 2011 r