Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Zarząd MOW - MWK Rewizyjna 2021 - 2025

SKŁAD MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
LIGI OBRONY KRAJU
2021-2025
08.05.2021 r. Żyrardów
 
1 Paweł ŚLEPOWROŃSKI Prezes MOW LOK Płock
2 Mariusz KOWALCZYK
Wiceprezes MOW LOK Płock
3  Andrzej LEMAŃSKI
Wiceprezes MOW LOK Żyrardów
4
Jarosław WALCZAK
Sekretarz Zarządu MOW LOK Płock
5
Izabela WIŚNIEWSKA Skarbnik Zarządu MOW LOK Płock
6 Patryk Majewski
Członek Zarządu MOW LOK Płock
7 Tadeusz ORŁOWSKI
Członek Zarządu MOW LOK Warka
8 Honoriusz SIARKOWSKI
Członek Zarządu MOW LOK Płock
9 Krzysztof SKIBIŃSKI Członek Zarządu MOW LOK Żyrardów
10 Adrian TYMIŃSKI Członek Zarządu MOW LOK Żyrardów
       
SKŁAD MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ
KOMISJI REWIZYJNEJ LIGI OBRONY KRAJU

2021 - 2025
08.05.2021 r. Żyrardów
       
1 Włodzimierz KARCZEWSKI Przewodniczący  MWKR LOK Warszawa
2 Robert ROGUCKI Wiceprzewodniczący MWKR LOK Płock
3 Artur KUBIAK
Sekretarz MWKR LOK Żyrardów
4
Jerzy ŁUPIŃSKI  SekretarzMWKR LOK Płocka 
5 Michał Rajchel Sekretarz MWKR LOK Warka
       
DELEGACI MAZOWIECKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ
NA XV ZJAZD DELEGATÓW LIGI OBRONY KRAJU
2021 - 2025
08.05.2021 r. Żyrardów

1 Janusz CHWIEJCZAK Żyrardów
2 Włodzimierz KARCZEWSKI Warszawa
3 Dariusz KOMORNICZAK
Płock
4 Mariusz KOWALCZYK Płock
5 Patryk MAJEWSKI
Płock
6 Eliza RZĘDARSKA
Płock
7 Honoriusz SIARKOWSKI
Płock
8 Paweł ŚLEPOWROŃKI
Płock
9 Jarosław WALCZAK
Płock
10 Izabela WIŚNIEWSKA
Płock
       
powrot