Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Obchody 70-lecia Ligi Obrony Kraju w Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

 

Obchody 70-lecia Ligi Obrony Kraju w Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK W Gryfinie 13 czerwca br. odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania LOK na Ziemiach Zachodnich, wręczenia sztandaru i nadania Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie imienia 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz nadania Powiatowej Organizacji LOK w Gryfinie imienia Bohaterów Forsowania Odry. Uroczystości rozpoczęła msza święta, którą poprzedziło odsłonięcie w kościele pamiątkowej tablicy oraz wręczenie medalu 70‑lecia LOK ks. prałatowi Bronisławowi Kozłowskiemu. Tablicę pamiątkową odsłonili: Prezes LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek, prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Beata Radziszewska, prezes Zarządu Powiatowego LOK Franciszek Bąk i burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta na gryfińskie nabrzeże. Tam, po paradzie orkiestry i kompanii honorowej z artystycznym programem wystąpili uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

Sztandar dla Zachodniopomorskiej Organizacji LOK został ufundowany przez Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru w składzie: marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, europoseł Bogusław Liberadzki, gen. dyw. Marek Mecherzyński, insp. Jarosław Sawicki, nadbryg. Henryk Cegiełka, Piotr Krzystek, Sławomir Pajor, Robert Krupowicz, Andrzej Szczygieł, Mieczysław Sawaryn, Piotr Sabolewski, Wojciech Konarski, Arkadiusz Janowicz, Kazimierz Lipiński, Bogdan Wankiewicz, Elżbieta Kasprzyk i Beata Radziszewska. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Elżbieta Kasprzyk – przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie i gen.dyw. Marek Mecherzyński – dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

 
czata 2015 02 03 4
Prezydium uroczystości, od lewej stoją: przewodnicząca Rady Miasta w Gryfinie Elżbieta Kasprzyk, senator Sławomir Preiss z małżonką, gen.dyw. Marek Mecherzyński, Prezes LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek, prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie Beata Radziszewska
czata 2015 02 03 5a
Prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej Beata Radziszewska przekazuje sztandar w ręce pocztu sztandarowego
czata 2015 02 03 5b
Z życzeniami dla LOK wystąpił burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn

Uroczysty apel rozpoczął się meldunkiem, który złożył dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Markowi Mecherzyńskiemu dowódca uroczystości kpt. Krzysztof Barszczewski. Gości, wśród których byli parlamentarzyści, starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa zachodniopomorskiego przywitała i przedstawiła krótki rys historyczny LOK Beata Radziszewska, prezes Zachodniopomorskiej Organizacji LOK.

Następnie przedstawiciel marszałka województwa zachodniopomorskiego odczytał akt ufundowania sztandaru, a członkowie Komitetu Honorowego Fundatorów, parlamentarzyści, przedstawiciele władz LOK oraz sponsorzy wbili pamiątkowe gwoździe. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz kapelan Stanisław Helak. Prezes Ligi Obrony Kraju płk (r) Grzegorz Jarząbek odczytał akt nadania sztandaru Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Szczecinie i przekazał go prezes Wojewódzkiej Organizacji LOK Beacie Radziszewskiej. Następnie zgodnie z procedurą sztandar przekazany został przez rodziców chrzestnych reprezentującej marszałka Olgierda Geblewicza posłance Renacie Zarembie, prezes Beacie Radziszewskiej i ostatecznie w ręce pocztu sztandarowego LOK.

W kolejnym punkcie programu nadano Wojewódzkiej Organizacji LOK imię 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a Powiatowej Organizacji LOK w Gryfinie imię Bohaterów Forsowania Odry. Akty nadania imion odczytał Prezes LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek.

 
czata 2015 02 03 6a
Srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK” odznaczany jest insp. Andrzej Stechnij. Aktu dekoracji dokonuje Prezes LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek
czata 2015 02 03 6b
Medalem 70‑lecia LOK uhonorowana została prezes Zachodniopomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Beata Radziszewska
czata 2015 02 03 7
Odznaczany Medalem 70‑lecia LOK prezes Organizacji Powiatowej LOK w Gryfinie Franciszek Bąk

Ostatnim uroczystym punktem spotkania była ceremonia wręczenia odznaczeń z okazji 70‑lecia Ligi Obrony Kraju. Prezes Ligi Obrony Kraju nadał:

Medale „Za Zasługi dla LOK”: złoty marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, gen. dyw. Markowi Mecherzyńskiemu, Jerzemu Domaradzkiemu, Zbigniewowi Kozakiewiczowi i Markowi Kuriacie; srebrny: ppłk. Zdzisławowi Wronie, mjr. Wojciechowi Karabinowi, insp. Andrzejowi Stechnijowi, podinsp. Januszowi Osickiemu, Krzysztofowi Barczykowi, Mieczysławowi Sawarynowi, Mirosławowi Borowskiemu, Bogdanowi Matławskiemu, Jackowi Parzuchowskiemu, Józefowi Piątkowi, bryg. Jackowi Rudzińskiemu i Grzegorzowi Szczerskiemu; brązowy: Aleksandrze Domaradzkiej, Adamowi Lewińskiemu, Danielowi Rygniewiczowi i Waldemarowi Świrbutowi.

Medale 70‑lecia LOK członkom i sympatykom LOK: europosłowi Bogusławowi Liberadzkiemu, Michałowi Bardaszowi, Franciszkowi Bąkowi, Jerzemu Boratyńskiemu, Zygmuntowi Brzezińskiemu, Michałowi Buniakowi, Kazimierzowi Chojnackiemu, Tadeuszowi Dojssowi, Antoniemu Hofsasowi, Janowi Jeżynie, Franciszkowi Kaczorowi, Tadeuszowi Konikowi, Marianowi Kossowi, Dariuszowi Kuflowi, Henrykowi Kwoczowi, Bronisławowi Lawrentijowi, Bogdanowi Matuszewskiemu, Franciszkowi Mikołajce, Beacie Radziszewskiej, Janowi Raganowi, Lechowi Sznazie, Romanowi Śliwińskiemu, Piotrowi Zającowi i Józefowi Zdrence.

Krzyże „Za Zasługi dla KŻR”: Biały Michałowi Bardaszowi; Srebrny Andrzejowi Grendzie i Mariuszowi Sikorze; Brązowy Krzysztofowi Cieciuchowi.

 
czata 2015 02 03 8
Tablica pamiątkowa

Z okolicznościowymi życzeniami wystąpili gospodarze uroczystości oraz zaproszeni goście, a uroczysty apel zakończyła defilada. Dodatkowymi atrakcjami tego święta były: pokazy sprzęty wojskowego i strażackiego, miasteczko ruchu drogowego, symulator bezpiecznej jazdy, wystawy modeli i zbiorów z historii LOK, strażacka grochówka i wiele innych.

  Tekst i zdjęcia: Andrzej Szczepaniak
   
  powrot