Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Sekcja Turystyki Motocyklowej w Wielichowie

 

W strukturach Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich działa Sekcja Turystyki Motocyklowej. Siedzibę ma w miejscowości Wielichowo na terenie Rejonowej Organizacji LOK w Nowym Tomyślu. Uroczyste otwarcie Moto‑Stacji, nowej siedziby Sekcji Turystyki Motocyklowej LOK Wielichowo w ponad stuletnim budynku stacji kolejki wąskotorowej odbyło się 11 kwietnia 2015 r. Symboliczną wstęgę nowej siedziby przecięli burmistrz Honorata Kozłowska wraz z gen. bryg. Zdzisławem Głuszczykiem, płk.(r) Januszem Dobrzańskim i prezesem Klubu Motorowego LOK w Wielichowie Andrzejem Ciorgą. W tej lokalnej uroczystości udział wzięło wielu działaczy, którzy włożyli serce i pracę w odbudowę tego miejsca. Następnego dnia Moto‑Stację odwiedzili motocykliści, przyjaciele z okolicznych klubów motocyklowych i mieszkańcy Wielichowa. Z wyrazami uznania i podziwu dla członków LOK, bawili się całe popołudnie.

 
czata 2015 02 03 19
Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonują: burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska i prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk

Mieliśmy zaszczyt gościć senatora RP Jana Filipa Libickiego, władze Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu: prezesa WOW LOK gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, dyrektora BWZW LOK płk(r) Janusza Dobrzańskiego, st. specjalistę ds. sportów obronnych st. chor. szt.(r) Marka Stebacha, przedstawiciela Urzędu Miasta i G miny Śmigiel Eugeniusza Kurasińskiego, burmistrzów Honoratę Kozłowską i Adama Łanieckiego, prezesa Włodzimierza Drótkowskiego i wiceprezesa Józefa Cieślę reprezentujących Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, prezesa Zarządu Rejonu LOK w Nowym Tomyślu Lecha Bobkiewicza wraz z kierownikiem Rejonu Henrykiem Sabaturskim, radnych Wielichowa na czele z przewodniczącą Rady Miejskiej Genowefą Feldgebel, ks. proboszcza parafii pw. Marii Magdaleny w Wielichowie Wieńczysława Nowaka wraz w wikariuszem ks. Rafałem Sylwestrzakiem, harcerzy z 9. G runwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie wraz z druhem przewodnikiem Pawłem Michalskim, przedsiębiorców z Wielichowa, którzy wspierali całe przedsięwzięcie.

Podczas uroczystości prezes Klubu Motorowego LOK w Wielichowie Andrzej Ciorga przedstawił jak przebiegały prace remontowe wykonane społecznie przez członków i przyjaciół Klubu, a także podziękował wszystkim darczyńcom, którzy przekazali środki finansowe, służyli doradztwem i pomocą w działaniach przekraczających umiejętności i możliwości członków sekcji. W dalszej części uroczystości zabrali głos szacowni goście, przekazując listy gratulacyjne i upominki. Jeden z nich będzie cieszył oczy wszystkich mieszkańców miasta. To piękny dar w postaci trzech drzew. Burmistrz Honorata Kozłowska, przekazując katalpy, podkreśliła fakt, iż pierwsze będzie pielęgnowane przez osoby rozpoczynające współpracę, czyli burmistrza Adama Łanieckiego i burmistrza Wiktora Snelę, drugie przez nią i burmistrz m. i gm. Śmigiel Małgorzatę Adamczak, trzecim zaś opiekować się mają motocykliści. Przekonamy się za kilka lat, kto jest lepszym kustoszem przyrody.

Bardzo miłą niespodziankę przygotowali harcerze z 9. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Buki im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie, przekazując czapkę i lizak dyżurnego ruchu na ręce prezesa Klubu Andrzeja Ciorgi i zabytkową, częściowo uszkodzoną lampę karbidową na ręce Ryszarda Rogozińskiego. Druh Paweł Michalski zobowiązał pana Ryszarda do jej odrestaurowania, by była ozdobą stacyjki.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom za przyjęcie zaproszenia, za wspaniałą atmosferę i za miłe słowa uznania dla naszej pracy.

Etapy remontu

W październiku 2013 r. rozpoczęliśmy prace remontowe na terenie starego dworca w Wielichowie. Na początku uporządkowaliśmy z nieczystości i zbędnej roślinności 2,5 ha terenu, częściowo odkopaliśmy zupełnie niewidoczny pas torów kolejowych i oczyściliśmy wybrukowaną drogę dojazdową, zamontowaliśmy szlaban i okiennice, a także odrestaurowaliśmy stare okna. Następnie wyremontowaliśmy dach mniejszego budynku, a wewnątrz niego odbudowaliśmy strop, zerwaliśmy podłogę i przygotowaliśmy nawierzchnię pod budowę nowej. Zerwaliśmy stare tynki ze ścian, poprowadziliśmy instalację elektryczną, alarmową i kanalizacyjną, wyremontowaliśmy studnię.

 
czata 2015 02 03 20
Moto‑Stacja – nowa siedziba Sekcji Turystyki Motocyklowej LOK w Wielichowie
czata 2015 02 03 21
Następnego dnia Moto‑Stację odwiedzili motocykliści, przyjaciele z okolicznych klubów motocyklowych i mieszkańcy Wielichowa

W grudniu została podpisana umowa między LOK a Urzędem Miasta i Gminy Śmigiel w sprawie użyczenia budynku dworca kolejki wąskotorowej w Wielichowie i została przekazana dotacja w wysokości 25 tys. pokrywająca koszty remontu dachu mniejszego budynku oraz przyłącza energetycznego. Na przełomie marca i kwietnia 2014 r. pomoc finansową w kwocie 30 tys. postanowiła przekazać Rada Miasta i Gminy Wielichowo na czele z burmistrzem Adamem Łanieckim. Posiadając odpowiednie środki finansowe, rozpoczęliśmy remont dachu i wnętrza większego budynku. Odremontowaliśmy dach wraz z opierzeniami i nowymi rynnami. Ociepliliśmy i wytynkowaliśmy wnętrze. Zbudowaliśmy drewnianą antresolę i wiodące do niej metalowe schody. Zrekonstruowaliśmy metalowe okno w szczycie budynku oraz zainstalowaliśmy nowe drzwi okienne nabocznej ścianie. Jednocześnie trwały prace wykończeniowe mniejszego budynku: położono nowe tynki, zamontowano po części drewnianą i ceglastą podłogę, zbudowano kominek, barek, zamontowano stylowe oświetlenie. W kolejnym etapie położyliśmy posadzkę z cegły palonej w dużym pomieszczeniu, wyremontowaliśmy bramy przesuwne między rampą a głównym pomieszczeniem, zainstalowaliśmy rolety – zewnętrzną i oddzielającą pomieszczenia wewnątrz, wybudowaliśmy taras, ułożyliśmy płytki chodnikowe na peronie i tarasie. Na terenie stacji znajduje się oddzielny budynek, który został zaadoptowany na pomieszczenia sanitarne. Ściany wyłożono płytkami, zamontowano drzwi, zainstalowano armaturę sanitarną, położono tynki zewnętrzne.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni burmistrzom: Wiktorowi Sneli i Adamowi Łanieckiemu oraz Radom Miejskim Śmigla i Wielichowa za przekazanie środków niezbędnych do zakupu materiałów w celu przeprowadzenia remontu. Za otrzymane fundusze wykonaliśmy wiele pracy, jednak na uwagę zasługuje fakt, że w remont budynku kolejki wąskotorowej włączyli się społecznie również przedsiębiorcy Wielichowa i przyjaciele Klubu. Była to pomoc w zakresie użyczenia specjalistycznego sprzętu (koparki, ładowarki), pomoc finansowa na zakup materiałów pod budowę posadzki ceglastej i tarasu, jak również fachowa w zakresie budowy kominka, stolarki budowlanej oraz robót ślusarskich. Wsparcie uzyskaliśmy od: Jerzego Smolarka, Zbigniewa Smolarka, Leszka Smolarka, Marcina Pierzchawki, Mirosława Kapskiego, Ryszarda Krajewskiego, Jerzego Gracza, Pawła Gracza, Adama Hofmana, Piotra Maracha, Grzegorza Leśnego, Jarosława Skrzypczaka. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie naszej inicjatywy. Janusz Dobrzański

  Janusz Dobrzański
   
  powrot