Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego

 

21 lipca 2015 r. o godz. 12 na terenie poznańskiej Cytadeli, przy pomniku poświęconym żołnierzom 2 Armii WP odbyła się wspólna uroczystość Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Rady Wojewódzkiej SLD z okazji 71. rocznicy powstania Odrodzonego Wojska Polskiego utworzonego uchwałą Krajowej Rady Narodowej z połączenia Armii Ludowej z Armią Polską w ZSRR. Dzień 21 lipca decyzją Zarządu Głównego jest świętem ZWiRWP.

Uroczystość otworzył prezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP, witając weterana 2 AWP ppłk.(s) Tadeusza Paczka, który nawiązał do historycznych wydarzeń związanych z powstaniem Ludowego Wojska Polskiego 21 lipca 1944 r. Zakończył przemówienie uchwałą ZG ZWiRWP w sprawie uroczystego obchodzenia 21 lipca jako święta naszej organizacji. Kolejny mówca, wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, a jednocześnie sekretarz Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzom 2 Armii WP ppłk(s) Henryk Kania, przedstawił uczestnikom uroczystości 5‑letnią działalność Komitetu, w tym zbiórkę pieniędzy, pozyskiwanie sponsorów, przezwyciężanie niechęci miejscowych władz do idei uczczenia pamięci żołnierzy 2 AWP walczących z Wehrmachtem u boku Armii Czerwonej.

 
czata 2015 02 03 60
Pamiątkowe zdjęcie uczestników na tle pomnika Żołnierzom 2 Armii WP. Od lewej: Kazimierz Książkowski, Edward Skrzypczak, Janusz Klembalski, Piotr Sosiński, Lucjan Dutkiewicz, Mieczysław Chmiela, Bogusław Graliński, Henryk Kania, Kazimierz Seredyński, Hanna Okonek‑Pawłowska, Henryk Maciejewski, Tadeusz Topolewski, Piotr Pers, Nina Topolewska, Teresa Bakoś, Tadeusz Paczek, Piotr Ratajczak, Maria Urbańska, Hieronim Andrzejewski, Joanna Mikołajewska, Marek Kamiński, Jakub Zieliński, Ryszard Zaczyński, Aleksandra Obodzian, Andrzej Borowski i niewidoczny Adrian Kaczmarek – wykonawca tego zdjęcia

Następnie delegacja w składzie: prezes ZWiRWP ppłk.(s) Tadeusz Topolewski, Joanna Mikołajewska i Edward Skrzypczak, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Lucjan Dutkiewicz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” – Oddział Poznański Andrzej Borowski, Piotr Sosiński – przedsiębiorca, Kazimierz Książkowski i Henryk Maciejewski – sympatycy ZWiRWP, oraz działacze SLD złożyła kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy 2 AWP.

W imieniu dr Krystyny Łybackiej – europosłanki i przewodniczącej Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzom 2 AWP kwiaty złożyli Aleksandra Obodzin i dyr. Biura Ryszard Zaczyński. Wielkopolski Oddział Wojewódzki LOK im. Powstańców Wielkopolskich reprezentował i złożył kwiaty Bogusław Graliński – poeta, kronikarz i falerysta.

 
czata 2015 02 03 61
Kwiaty składa nestor ppłk(s) Tadeusz Paczek, żołnierz 2 Armii Wojska Polskiego

Życzenia i pozdrowienia uczestnikom uroczystości przekazał na ręce organizatorów Józef Bancewicz – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu.

Po części oficjalnej prezes WOW ZWiRWP ppłk (s) Tadeusz Topolewski zaprosił zebranych na poczęstunek – wojskową grochówkę, którą ufundował poznański przedsiębiorca Piotr Sosiński.

  ppłk(s) Mieczysław Chmiela
i st. szer.(r) Kazimierz Seredyński
   
  powrot