99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

55 lat miesięcznika "Modelarz"


55 lat „Modelarza”


gontarz Szanowni Czytelnicy.

Mija 55 lat od ukazania się pierwszego numeru naszego miesięcznika. Pięćdziesiąt pięć lat w życiu człowieka to bardzo dużo. A w życiu czasopisma...? Zgromadzone w redakcyjnym archiwum tomy oprawionych roczników "Modelarza" świadczą o liczbie lat, które upłynęły, i o ogromie wykonanej przez te lata pracy.

Pierwszy numer "Modelarza" ukazał się w maju 1955 roku. W rzeczywistości tamtych lat pojawiło się czasopismo w całości poświęcone tematyce modelarskiej.
Oznaczało to niewątpliwie duże wyróżnienie dla środowiska i jednocześnie uznanie dla wartości, które niesie ze sobą modelarstwo. Wszak powstanie pisma przypadało na lata, kiedy łączono lub likwidowano wiele istniejących już czasopism.

Zainteresowanie nowym tytułem przerosło oczekiwania wydawcy, którym od pierwszego numeru jest Liga Obrony Kraju. W szybkim tempie wzrastał nakład i objętość "Modelarza", a zespół redakcyjny uzyskał status samodzielnej redakcji. Ze względu na rosnący popyt rozszerzono formę kolportażu, między innymi poprzez "Ruch".

Od samego początku czasopismo redagowane było przy współpracy z całym środowiskiem modelarskim. W ciągu tych 55 lat na jego łamach pojawiały się nazwiska setek autorów, w tym wielu wybitnych modelarzy, którzy tworzą historię polskiego modelarstwa.

Droga, którą pismo przebyło, jest długa. Każde dziesięciolecie stawiało przed zespołem redakcyjnym swoiste zadania. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku to nieustanne borykanie się z niewystarczającymi przydziałami papieru. W latach osiemdziesiątych pierwszoplanowym zadaniem było terminowe ukazywanie się "Modelarza". Lata dziewięćdziesiąte z kolei to funkcjonowanie pisma w nowym systemie ekonomicznym kraju. Zaczęły dawać o sobie znać twarde prawa rynku. Czas wielkich zmian w naszym życiu politycznym, społecznym i gospodarczym zepchnął na margines zainteresowanie władz, różnych instytucji, a nawet społeczeństwa sprawami modelarstwa. Odbiło się to również negatywnie na kondycji "Modelarza". Pierwsze lata nowego stulecia również nie umniejszyły redakcji różnorodnych problemów. Zmieniające się bez przerwy przepisy, niesprawny system kolportażu i dające co i raz o sobie znać kryzysy gospodarcze nie sprzyjają stabilizacji pisma.

 

Mimo różnorodnych problemów "Modelarz" od 55 lat nieprzerwanie ukazuje się na rynku, służąc jak dawniej swoim Czytelnikom. Przez lata zmieniała się jego szata graficzna. Zwiększyła się objętość. Wprowadzona została sztywna, kredowana okładka. Od pewnego czasu został wzbogacony o wielkoformatową wkładkę z planami modelarskimi. W przyszłości widzimy go jako pismo o charakterze magazynowym o znacznie zwiększonej objętości. Chcemy, by "Modelarz" był nadal atrakcyjny zarówno pod względem tematycznym, jak i cenowym.

 

W najbliższych latach jeszcze więcej uwagi poświęcimy praktycznemu poradnictwu i wymianie doświadczeń. Zmniejszająca się liczba modelarni sprawia, że "Modelarz" stanowi często jedyne źródło fachowych informacji. Tradycyjnie nie zabraknie w nim dobrych planów modelarskich. Chcemy, by w dalszym ciągu służył pomocą wszystkim modelarzom, zarówno tym początkującym, jak i wyczynowym. Nadal pozostanie pismem otwartym - redagowanym przy współpracy z całym środowiskiem modelarskim.

Dziękujemy za urodzinowe życzenia i za wyrazy sympatii, które sprawiają, że święto "Modelarza" nabrało wyjątkowo uroczystego charakteru.

Szczególne podziękowania składam Autorom, Współpracownikom, a także Zespołowi Redakcyjnemu, których udziałem jest wysoki poziom i prestiż "Modelarza". To dzięki tym ludziom, ich wiedzy, pracy i wspaniałemu poczuciu więzi z pismem powstaje tytuł, który jest poszukiwany przez Czytelników. Grono tych osób to wielki kapitał i atut "Modelarza”.

Dzisiaj "Modelarz" nadal pozostaje wiodącym i największym pod względem nakładu czasopismem modelarskim w Polsce.

Zbysław Gontarz
Redaktor Naczelny

 

 

 

 

img027 img028 img029 img030

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.