99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Zmarł Tadeusz Caban - długoletni prezes Powiatowej Organizacji LOK w Jaworze

 

czata 2016 01 71Dolnośląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju poniosła wielką stratę. 21 lutego br. zmarł Tadeusz Caban – wielce zasłużony, długoletni prezes Zarządu Powiatowego LOK w Jaworze.

Urodził się 6 listopada 1934 r. w Mlostkach w powiecie sieradzkim. Całe zawodowe życie poświęcił sprawom wychowania obronnego młodych pokoleń Polaków. Swoje pedagogiczne wykształcenie zwieńczył w 1978 r. ukończeniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Uzyskał wówczas tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne. Był długoletnim nauczycielem i wychowawcą młodych ludzi w Zespole Szkół Zawodowych, a później w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Wiejskiej w Jaworze, gdzie pracował jako nauczyciel przysposobienia obronnego.

W 1958 r. wstąpił do Ligi Przyjaciół Żołnierza, która w 1962 r. przekształciła się w Ligę Obrony Kraju. Tej organizacji pozostał wierny do końca swojego życia.

Przez ponad 50 lat był inicjatorem i organizatorem imprez strzeleckich i sportów obronnych dla społeczeństwa swojego miasta, powiatu i województwa. Były to zawody skierowane do dzieci i młodzieży: „Sprawni jak żołnierze”, zawody cyklu Szkolnej Ligi Strzeleckiej, imprezy w ramach akcji „Zima z LOK” i „Lato z LOK” oraz związane z ważnymi datami w historii naszego państwa i regionu. Rokrocznie rozgrywane były w Jaworze Dolnośląskie Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK oraz Wojewódzkie Zawody Strzeleckie z broni kulowej seniorów i juniorów. Tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów Chleba organizował zawody strzeleckie piekarzy.

Oczkiem w głowie Tadeusza Cabana była strzelnica kulowa w Jaworze. Był prawdziwym gospodarzem strzelnicy użyczonej Lidze Obrony Kraju przez miasto. Poświęcał jej każdą wolną chwilę. Organizował społeczną pracę przy wyposażaniu jej w sprzęt umożliwiający coraz lepsze organizowanie zawodów i treningów strzeleckich. Powstały sanitariaty, magazynek, ławy i wiaty, miejsca na biwakowanie i palenie ognisk. Uruchamiane były nowe tory strzeleckie na różne odległości strzelań. Dzięki temu strzelnica stanowi obecnie dobrze wyposażony obiekt sportowo‑rekreacyjny.

Równolegle działał w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie organizował obozy szkoleniowo‑wypoczynkowe, treningi i zawody sportowo‑obronne. Jego wychowankowie wielokrotnie uzyskiwali czołowe lokaty w Centralnych Manewrach Techniczno‑Obronnych ZHP.

W 1980 r. został wybrany na prezesa Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Jaworze. Prowadzony przez Tadeusza Cabana jaworski Zarząd Powiatowy LOK wielokrotnie plasował się na czołowych miejscach we współzawodnictwie prowadzonym przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki LOK we Wrocławiu. W latach 2008‑2013 było to zaszczytne miejsce pierwsze.

W 2001 r. został wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej DOW LOK. Funkcję tę pełnił przez 3 kolejne kadencje. Był także członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej LOK w latach 2001‑2006.

Za swoją działalność społeczną i zawodową był odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”, Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, krzyżem „Za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, medalami 50‑, 60‑, 65‑ i 70‑lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”.

W 2005 r. w uznaniu zasług na rzecz społeczeństwa, w którym żył i dla którego pracował – Uchwałą Rady Miejskiej – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Jaworza.

W październiku 2015 r. przekazał prowadzenie ZP LOK młodszym kolegom. Powiatowa organizacja przyznała mu tytuł Honorowego Prezesa jaworskiej Ligi Obrony Kraju.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pracowity i skromny. Nie szukał poklasku dla swoich działań, którymi zasłużył się swojemu miastu, regionowi i Organizacji, w której działał do końca swoich dni.

Cześć Jego Pamięci!

  Wiesław Majda
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.