Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Pro memoria - Adam Bednarek


Ze smutkiem informujemy o śmierci

 
Adama Bednarka

współtwórcy i wieloletniego działacza naszego klubu. Adam przez 20 lat
był kierownika klubu „STRZELEC” w Żyrardowie.

Był wychowawcą wielu młodych adeptów strzelectwa sportowego i zasłużonym działacza Mazowieckiej Organizacji Ligi Obrony Kraju. Czynnie działał w w Warszawsko-Mazowieckim Związku Strzelectwa Sportowego – był wyrozumiałym, sympatycznym kolegą, oddany całym sercem strzelectwu sportowemu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby
składają - Jego koledzy i przyjaciele z Ligi Obrony Kraju.

czarna roza
Pogrzeb odbędzie się 12 września (wtorek) o godzinie 11:00 w Skierniewicach na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Strobowska.
Wystawienie trumny odbędzie się o godzinie 10:00 w tutejszej Kaplicy cmentarnej.
 
Andrzej Lemański, Andrzej Madejski