99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Obchody 98. rocznicy powstania wielkopolskiego w Przygodzicach

27 grudnia 2016 r. w Przygodzicach, jak co roku, odbyły się obchody kolejnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Dokładnie w godzinę wybuchu powstania w Poznaniu, czyli o godz. 17, rozpoczęły się uroczystości pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie zebrały się delegacje Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Przygodzic, Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Ostrowie Wlkp., Związku Kombatantów RP i BWP oraz OSP w Przygodzicach.

 
czata 2016 06 67
Werblista chor. (r) Leszek Łuczak, za nim poczet sztandarowy KOR LOK (od lewej): Leszek Kamzol, Tadeusz Włódarczyk i Paweł Koziarek
czata 2016 06 68a
Poczet OSP (od lewej): Krzysztof Obst, Mariusz Paprocki i Miłosz Matysiak
czata 2016 06 68b
Poczty sztandarowe przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Przygodzicach
czata 2016 06 69
Po zakończonym turnieju strzeleckim (od lewej): Zenon Walczak, Kazimierz Szubert, Czesław Grzeszczyk, Edmund Radziszewski, Danuta Mucha, Filip Koziarek, Leszek Kamzol i Paweł Koziarek

Po odegraniu przez chor. (r) Leszka Łuczaka hejnału Wojska Polskiego i odśpiewaniu przez uczestników hymnu państwowego hołd powstańcom oddały poczty sztandarowe: KOR LOK (st. sierż. (r) Tadeusz Włódarczyk, kpr. (r) Leszek Kamzol i kpr. (r) Paweł Koziarek), ZK RPiBWP kpt. (r) Kazimierz Szubert, druh Czesław Grzeszczyk i plut. (r) Zenon Walczak) oraz OSP (druhowie Mariusz Paprocki, Krzysztof Obst i Miłosz Matysiak). Następnie historyk i regionalista Edmund Radziszewski w krótkim wystąpieniu przypomniał sylwetkę pierwszego poległego powstańca Jana Mertkę, pochodzącego z Przygodzic.

Po zakończonej uroczystości odbył się turniej strzelecki przy Orliku w Przygodzicach, w którym I miejsce zajął Leszek Kamzol, II – Filip Koziarek i III – Paweł Koziarek.

 
  Tekst i zdjęcia: TADEUSZ WŁÓDARCZYK i EDMUND RADZISZEWSKI
  powrot 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.