99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

O wspólnych obchodach Święta Wojska Polskiego w Nałęczowie w 2016 r.

Kultywowanie tradycji oręża wojska polskiego należy do jednych z najważniejszych zadań Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie. Wojsko Polskie zawsze było i jest postrzegane jako zbrojne ramię naszej Ojczyzny. Ustawą sejmową z dnia 30 lipca 1992 r. przywrócono obchody tego święta na dzień 15 sierpnia – rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Jest to dobra okazja, by święcić pamięć tych, którzy oddali życie w walkach o niepodległość Polski na wielu frontach świata.

W br. Zarząd KŻR LOK w Nałęczowie podjął nową inicjatywę, by tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Nałęczowie zorganizować i obchodzić wspólnie z Zarządem Powiatowym LOK w Biłgoraju i ze Związkiem Piłsudczyków RP – Okręg w Kraśniku, z organizacjami, z którymi nałęczowski KŻR od lat ściśle współpracuje. By umożliwić udział wielu działaczom społecznym w obchodach tego święta także w innych ośrodkach w dniu 15 sierpnia, nałęczowskie obchody przewidziano na dzień 12 sierpnia 2016 r. W godzinach poprzedzających uroczystość, by symbolicznie uczcić pamięć o odwadze i wyrazić wdzięczność za heroizm i poświęcenie żołnierzom poległym w walkach o wolność, delegacja w osobach prezesa i sekretarza nałęczowskiego klubu złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod tablicami i pomnikami w Nałęczowie, które upamiętniają poległych w walkach w okolicach Nałęczowa i w wielu innych miejscach globu ziemskiego, bądź straconych albo zamordowanych w obozach śmierci, na zesłaniach i w miejscach kaźni.

 
czata 2016 06 37a
Przemawia prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie mjr (r) Stanisław Olszewski
czata 2016 06 37b
Widok na salę w Pałacu Małachowskich, w której odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego nałęczowski Honorowy Korpus KŻR LOK powiększył się o czterech nowych członków. W poczet Honorowego Korpusu zostali przez przyjęci: płk dypl. Adam Buliński – b. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, płk Jan Gazarkiewicz – członek Europejskiej Federacji Spadochroniarskiej UEP w Warszawie, płk Józef Głowacki – honorowy członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Warszawie, ppłk Kazimierz Jagiełło – dyrektor Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Lublinie. Uchwałę w tej sprawie odczytał prezes Klubu mjr( r) Stanisław Olszewski, a płk Leon Ginalski – honorowy prezes KŻR przypomniał historię Honorowego Korpusu KŻR LOK w Nałęczowie. Aktu wręczenia dokumentów potwierdzających honorowe członkostwo wspólnie dokonali gen. dyw. Andrzej Wasilewski, gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki, płk( r) Leon Ginalski i mjr( r) Stanisław Olszewski.

Następnie gen. dyw. Andrzej Wasilewski udekorował brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” członka nałęczowskiego KŻR Michała Zubrzyckiego.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było przyjęcie trzech nowych kandydatów na członków zwyczajnych w skład nałęczowskiego KŻR: ppor.( r) Romana Zbigniewa Obary, mł. chor.( r) Jana Faleckiego i st. szer. Dariusza Ruska. Aktu wręczenia dokumentów i odznak członkowskich dokonali prezes KŻR mjr( r) Stanisław Olszewski wspólnie z sekretarzem klubu Jerzym Rosiakiem.

Święto Wojska Polskiego było także dobrą okazją do wręczenia nominacji na związkowe stopnie oficerskie i odznaczeń piłsudczykom RP z Okręgu w Kraśniku. Stosowną uchwałę związkową odczytał wiceprezes Związku Piłsudczyków RP Okręg w Kraśniku płk zw. Stanisław Olszewski, a prezes gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki przedstawił krótką informację dot. działalności związku. Akty mianowania na stopnie związkowe otrzymali: na stopień kapitana – Kazimierz Schodziński, Stanisław Blicharz i Ryszard Adamowski, a na stopień porucznika – Monika Buczko i Jarosław Lipiec. Wszyscy odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP.

Prezes Ligi Obrony Kraju na wniosek Zarządu KŻR LOK w Nałęczowie wyróżnił odznaczeniami wielu członków. Wyróżnieni to: Jerzy Rosiak – Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”, por.( r) Jerzy Filipowicz, por.( r) Andrzej Pikor, sierż.( r) Stanisław Moszyński, mł. chor. Sławomir Stypuła – Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”, kpr.( r) Kazimierz Goluch, sierż.( r) Jan Kutnik – Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”, st. szer. Wojciech Pacek, kpr.( r) Henryk Kuś, Wojciech Sobczak – Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR” oraz na wniosek prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju – Prezes Ligi Obrony Kraju wyróżnił medalami i krzyżem następujące osoby: Małgorzatę Mazur oraz por. zw. Aleksandra Bełżka – złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”; a por. zw. Mirosława Tujaka – Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”. Aktu dekoracji dokonał płk Grzegorz Jarząbek – Prezes Honorowy LOK, któremu asystowali Andrzej Abramowicz – prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK i Stanisław Olszewski – prezes KŻR LOK w Nałęczowie.

W dalszej części uroczystości wiceprezesi Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP w Warszawie udekorowali: Honorową Odznaką Organizacyjną Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP – por. zw. Aleksandra Bełżka, por. zw. Jarosława Lipca, kpt. zw. Stanisława Steca; Medalami za Wybitne Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacniania Obronności Kraju: mł. chor.( r) Zbigniewa Stępnia i mjr( r) Stanisława Olszewskiego, nadanymi przez Harcerski Klub Sportów Obronnych przy Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego.

 
czata 2016 06 38
W poczet honorowych członków KŻR LOK zostali przyjęci: płk dypl. Adam Buliński, płk Jan Gazarkiewicz, płk Józef Głowacki i ppłk Kazimierz Jagiełło
czata 2016 06 39
Gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki i mjr (r) Stanisław Olszewski podczas wręczania nominacji na stopnie oficerskie członkom Związku Piłsudczyków RP

Zaproszenie na obchody żołnierskiego święta przyjęło i przybyło na nie wielu dostojnych gości, tym m. in.: płk Grzegorz Jarząbek – Prezes Honorowy LOK w Warszawie, gen. dyw. Andrzej Wasilewski – b. szef Dep. Kadr MON w Warszawie, gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki – prezes Związku Piłsudczyków RP, Okręg w Kraśniku, płk Jan Gazarkiewicz – członek Europejskiej Federacji Spadochroniarskiej UEP w Warszawie, płk Stanisław Kalski – wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP w Warszawie, Andrzej Abramowicz – prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Lublinie, Anna Malinowska – dyr. Biura ZW Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Lublinie, płk Henryk Czerkas – prezes Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie, płk zw. Mieczysław Dziedzic – prezes Okręgu Związku Inwalidów Wojennych w Lublinie, mjr w st. spocz. Tadeusz Sobieszek – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Lublinie, ppłk Marian Wojtas – wiceprezes Krajowego Związku Batalionów Chłopskich Oddz. w Lublinie, płk Władysław Rokicki – weteran II wojny światowej, płk Stanisław Leszczyński – dyr. i choreograf ZTL UMCS w Lublinie, kpt. zw. Ryszard Łuczyn – prezes Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju, wielu członków honorowych, przedstawicieli bratnich klubów i wielu innych znamienitych gości.

Słowo wstępne wygłosił i przywitał przybyłych gości mjr (r) Stanisław Olszewski – prezes KŻR LOK w Nałęczowie. Następnie poprosił o chwilę ciszy, by uczcić pamięć wszystkich tych, którzy odeszli na wieczną wartę, w tym także honorowych członków nałęczowskiego klubu zmarłych w ostatnim czasie: gen. bryg. armii izraelskiej, płk. WP Romana Jagiełło‑Jagiela, sybiraka, żołnierza I Dywizji Kościuszkowskiej i uczestnika bitwy pod Lenino; płk. (r) Dariusza Kossakowskiego, wieloletniego prezesa KŻR LOK w Warce; por. (r) Juliana Iżyckiego, sybiraka, żołnierza Armii Radzieckiej i I Armii WP, odznaczonego Krzyżem Wojennym Orderu Virtuti Militari oraz kpt. Zbigniewa Strobla.

 
czata 2016 06 40a
Brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” został odznaczony Michał Zubrzycki
czata 2016 06 40b
Prezes KŻR LOK w Nałęczowie wręcza dokumenty nowo przyjętym członkom zwyczajnym

Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego nałęczowski Honorowy Korpus KŻR LOK powiększył się o czterech nowych członków. W poczet Honorowego Korpusu zostali przez przyjęci: płk dypl. Adam Buliński – b. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, płk Jan Gazarkiewicz – członek Europejskiej Federacji Spadochroniarskiej UEP w Warszawie, płk Józef Głowacki – honorowy członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Warszawie, ppłk Kazimierz Jagiełło – dyrektor Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Lublinie. Uchwałę w tej sprawie odczytał prezes Klubu mjr (r) Stanisław Olszewski, a płk Leon Ginalski – honorowy prezes KŻR przypomniał historię Honorowego Korpusu KŻR LOK w Nałęczowie. Aktu wręczenia dokumentów potwierdzających honorowe członkostwo wspólnie dokonali gen. dyw. Andrzej Wasilewski, gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki, płk (r) Leon Ginalski i mjr (r) Stanisław Olszewski.

Następnie gen. dyw. Andrzej Wasilewski udekorował brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” członka nałęczowskiego KŻR Michała Zubrzyckiego.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było przyjęcie trzech nowych kandydatów na członków zwyczajnych w skład nałęczowskiego KŻR: ppor. (r) Romana Zbigniewa Obary, mł. chor. (r) Jana Faleckiego i st. szer. Dariusza Ruska. Aktu wręczenia dokumentów i odznak członkowskich dokonali prezes KŻR mjr (r) Stanisław Olszewski wspólnie z sekretarzem klubu Jerzym Rosiakiem.

Święto Wojska Polskiego było także dobrą okazją do wręczenia nominacji na związkowe stopnie oficerskie i odznaczeń piłsudczykom RP z Okręgu w Kraśniku. Stosowną uchwałę związkową odczytał wiceprezes Związku Piłsudczyków RP Okręg w Kraśniku płk zw. Stanisław Olszewski, a prezes gen. bryg. zw. Jerzy Cichocki przedstawił krótką informację dot. działalności związku. Akty mianowania na stopnie związkowe otrzymali: na stopień kapitana – Kazimierz Schodziński, Stanisław Blicharz i Ryszard Adamowski, a na stopień porucznika – Monika Buczko i Jarosław Lipiec. Wszyscy odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP.

Prezes Ligi Obrony Kraju na wniosek Zarządu KŻR LOK w Nałęczowie wyróżnił odznaczeniami wielu członków. Wyróżnieni to: Jerzy Rosiak – Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”, por. (r) Jerzy Filipowicz, por. (r) Andrzej Pikor, sierż. (r) Stanisław Moszyński, mł. chor. Sławomir Stypuła – Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”, kpr. (r) Kazimierz Goluch, sierż. (r) Jan Kutnik – Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”, st. szer. Wojciech Pacek, kpr. (r) Henryk Kuś, Wojciech Sobczak – Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR” oraz na wniosek prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju – Prezes Ligi Obrony Kraju wyróżnił medalami i krzyżem następujące osoby: Małgorzatę Mazur oraz por. zw. Aleksandra Bełżka – złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”; a por. zw. Mirosława Tujaka – Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”. Aktu dekoracji dokonał płk Grzegorz Jarząbek – Prezes Honorowy LOK, któremu asystowali Andrzej Abramowicz – prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK i Stanisław Olszewski – prezes KŻR LOK w Nałęczowie.

W dalszej części uroczystości wiceprezesi Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP w Warszawie udekorowali: Honorową Odznaką Organizacyjną Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP – por. zw. Aleksandra Bełżka, por. zw. Jarosława Lipca, kpt. zw. Stanisława Steca; Medalami za Wybitne Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacniania Obronności Kraju: mł. chor. (r) Zbigniewa Stępnia i mjr (r) Stanisława Olszewskiego, nadanymi przez Harcerski Klub Sportów Obronnych przy Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego.

Ponadto prezes ZP LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn uhonorował ozdobnymi grawertonami z wygrawerowanymi pięknymi życzeniami dobrego wykonywania zadań patriotyczno‑obronnych: ZG LOK, ZG Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Warszawie, Federację Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Zarząd Wojewódzkiej Organizacji LOK w Lublinie oraz KŻR LOK w Nałęczowie. Gratulacje odebrali odpowiednio: płk Grzegorz Jarząbek, płk Józef Głowacki, płk Jan Gazarkiewicz razem z płk. Stanisławem Kalskim, Andrzej Abramowicz wspólnie z Anną Malinowską i mjr (r) Stanisław Olszewski.

Obecny na uroczystości płk Roman Murawski – przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Związku Żołnierzy WP Koła nr 16 w Grudziądzu wspólnie z kpt. zw. Ryszardem Łuczynem złożyli gratulacje wyróżnionym członkom Związku Piłsudczyków.

Następnie prezes Ryszard Łuczyn wręczył akty honorowego członkostwa KŻR w Biłgoraju mjr. (r) Stanisławowi Olszewskiemu i płk. (r) Leonowi Ginalskiemu, okolicznościowe podziękowania przekazał gen. bryg. zw. Jerzemu Cichockiemu i płk. zw. Stanisławowi Olszewskiemu, a płk. Romanowi Murawskiemu z Grudziądza okolicznościową statuetkę. Z kolei prezes KŻR LOK mjr (r) Stanisław Olszewski obdarował okazałymi upominkami: gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego i płk. Grzegorza Jarząbka, a płk. Romana Murawskiego i kpt. zw. Ryszarda Łuczyna historycznymi pozycjami książkowymi.

 
czata 2016 06 41
Po dekoracji Krzyżami „Za Zasługi dla KŻR”. Aktu dekoracji dokonał Prezes Honorowy LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek.
czata 2016 06 42a
Wykład na temat zmagań obrońców naszych granic walczących o wolność i niepodległość Polski wygłosił mgr Jerzy Rasiak
czata 2016 06 42b
Podziękowania i kwiaty dla zespołu „Na Granicy” składa prezes KŻR LOK w Nałęczowie mjr (r) Stanisław Olszewski

W tej części uroczystości głos zabrał jeszcze płk Henryk Czerkas, który wspólnie z ppłk. Marianem Wojtasem wręczyli okolicznościowe dyplomy uznania w podziękowaniu m. in. za działalność społeczną w dziedzinie upowszechniania oręża w dziejach naszej ojczyzny, a także za działalność w zakresie pogłębiania międzypokoleniowego solidaryzmu i pojednania kombatantów i ofiar wojny, przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – Komisję Historyczną: mjr. (r) Stanisławowi Olszewskiemu i płk. (r) Leonowi Ginalskiemu, oraz VI Tom Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

W kolejnym punkcie uroczystości Jerzy Rosiak wygłosił historyczny wykład pt. „Święto obrońców niepodległości i wolności”, wykład traktujący o zmaganiach obrońców naszych granic, walczących o wolność i niepodległość Polski, a także o wolność i niepodległość innych narodów zgodnie z hasłem „za wolność waszą i naszą”. Omówił znaczenie najważniejszych bitew, poczynając od daty Chrztu Polski, poprzez 1050 lat dziejów państwa polskiego, a następnie przez największą bitwę w dziejach średniowiecznej Europy – bitwę pod Grunwaldem w 1410 r., bitwę pod Warną w 1444 r., pod Chocimiem w 1621 r. i w 1673 r., oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 r., odsiecz wiedeńską z 12.09.1683 r., bitwę pod Racławicami w 1794 r., powstania: listopadowe i styczniowe, walki Legionów Polskich i ich znaczenie (m.in. pod Jastkowem, Komarowem i Kostiuchnówką) wraz z zaakcentowaniem zapisanych złotymi zgłoskami zasług marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości. Szczególną uwagę poświęcił omówieniu przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej w dniach 13‑15 sierpnia 1920 r., określanej „Cudem nad Wisłą”. Sporo uwagi poświęcił także najważniejszym bitwom z okresu II wojny światowej (obrona Westerplatte, obrona Wizny, bitwa nad Bzurą, pod Kockiem i Wolą Gułowską, bitwa pod Lenino, bitwa o Wał Pomorski, bitwa o Monte Cassino i wiele innych). Omawiając w skrócie przebieg i znaczenie poszczególnych bitew, mocno podkreślał niezwykły heroizm żołnierza polskiego, podejmowanie i kontynuowanie walk pomimo słabszego uzbrojenia i liczebnej przewagi wroga, co w konsekwencji narażało ich na dotkliwe straty osobowe. Wykład zakończył stwierdzeniem: „15 sierpnia skłania nas do refleksji nad patriotyzmem. Obchody tego święta łączą Polaków mieszkających w kraju i na obczyźnie. To święto łączy Polaków żyjących w różnych krajach świata. Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują zatem solidne korzenie wspaniałej walki o wolność i niepodległość”.

W nawiązaniu do wykładu obecny na uroczystości płk Władysław Rokicki – za kilka miesięcy już 100‑letni uczestnik walk w obronie Lublina w 1939 r., podzielił się własnymi refleksjami z tamtych tragicznych dla Polski i Lublina dni.

Głos zabrał także Prezes Honorowy Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek, który m. in. wyraził zadowolenie z przyjętej w Nałęczowie formy uczczenia Święta Wojska Polskiego oraz uznanie dla dotychczasowej działalności nałęczowskiego żołnierskiego klubu, podziękował za zaproszenie i wszystkim obecnym życzył dalszej aktywnej działalności na rzecz umacniania obronności kraju, kultywowania tradycji i pamięci o pięknych czynach i ideałach żołnierzy Wojska Polskiego.

Obchody uroczystości uświetnił pięknym koncertem patriotycznych pieśni zespół „Na Granicy” z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie oraz występ nałęczowskiej młodziutkiej, ale już utalentowanej solistki – gimnazjalistki Marysi Kopińskiej, która zaśpiewała: „O mój rozmarynie”, „Rozkwitały pąki białych róż”, i „Polskie kwiaty”. Po mistrzowsku zaprezentowane w pieśniach słowa i melodie, pełne patriotycznych treści, głęboko zapadły w sercach uczestników nałęczowskiej uroczystości. W części artystycznej wystąpił też mjr (r) Bogdan Walas z Lublina – autor wielu historycznych artykułów i książek oraz kilkunastu tomików patriotycznych wierszy – przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju w Lublinie. Podczas nałęczowskich obchodów Święta Wojska Polskiego zaprezentował 12‑zwrotkowy wiersz pt. „Rzeczypospolita Moja Ojczyzna”. W wierszu m. in. usłyszeliśmy:

„Jest taki obszar w sercu Europy,
przez który liczne przechodziły burze;
jego reduty, szańce i okopy
są niezniszczalnym Zachodu Przedmurzem...

...Polska – to ziemia, ludzie, obyczaje,
odwieczna twierdza wiary i swobody,
od lat tysiąca światu przykład daje
i jest natchnieniem dla wolnych narodów.

...i w bój ruszyły zwycięskie Legiony
i ...wywalczyły niepodległość Polski!”...

 
czata 2016 06 45
Fragment ściany na nałęczowskim cmentarzu z tablicami upamiętniającymi poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej

Przed zakończeniem oficjalnej części uroczystych obchodów wojskowego święta – prezes KŻR LOK w Nałęczowie mjr (r) Stanisław Olszewski podziękował wszystkim sponsorom za pomoc w przygotowaniu uroczystości, artystom za piękny występ, a gościom i członkom klubu za przybycie i udział we wspólnym świętowaniu, po czym zaprosił wszystkich obecnych na dalszą nieoficjalną część. Był to odpowiedni czas na towarzyskie spotkania, przyjacielskie rozmowy i wspomnienia, podczas których nie zabrakło smacznej tradycyjnej wojskowej grochówki i innych kulinarnych przysmaków. Uroczystość odbywała się w pięknych wnętrzach zabytkowego Pałacu Małachowskich, położonego wśród kwiatów i zieleni w sercu nałęczowskiego uzdrowiskowego parku.

 
  Tekst: STANISŁAW OLSZEWSKI
Zdjęcia: STANISŁAW OLSZEWSKI, ZBIGNIEW ŁÓJ
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.