99 11listopada1918

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Ku pamięci

Bogusław Garliński

Tylko dwanaście zostało wiosen
Do pełnych stu lat – jak powołano
Konińską Szkołę dla Małoletnich
Podoficerską ją wtedy zwano.

Niepodległością cieszył się Naród
Bo w osiemnastym zrzucono pęta
Aż trzech zaborców – ciemiężycieli
O tym po latach trzeba pamiętać.

Tu w tej Świątyni Ci młodzi chłopcy
W każdą niedzielę prezentowali
Wyższe wartości wpajane w Szkole
Ojczyzna, honor i Bóg – to dla Nich

Hasła niesione przez długie lata
Chociaż historia ma białe plamy
Jednakże Wrzesień i sześć lat wojny
Już przez ćwierć wieku – przykłady mamy

Pamięci o Tych, którzy walczyli
Z pieśnią na ustach, bez trwogi w sercu
Ba, w konspiracji, nie tylko w polu
W tamtym okresie nie stali w miejscu.

„Dziećmi Marszałka” – J. Piłsudskiego
Byli nazwani dość pieszczotliwie
Ponieważ wiek ich i młody wygląd
Każe wspominać ich bardzo tkliwie.

W dwudziestym ósmym to się zaczęło
Dziesięć lat tylko po wyzwoleniu
Dziewięćdziesiątą ósmą rocznicę
Uczcijmy dzisiaj – w tym otoczeniu.

Chociaż już garstka została tylko
Na tym doczesnym ziemskim padole
Jednakże Konin prym dalej wodzi
W swoim bez mała jedynym Kole (Nr 1).

To ewenement godny pochwały
Że miasto pierwsze na swym terenie
Mogło poszczycić się w skali kraju
Szkołą Wojskową – jej dźwięcznym brzmieniem.

Nieprzypadkowo wybrano właśnie
Miesiąc listopad – dzień jedenasty
Jako państwowe święto przed laty
I by zostało już po wsze czasy

Świętem Narodu – Niepodległości
I Małoletnich wkładem za czyny
Które przez okres nauki, walki
Były dowodem – choć nie jedynym

Ich poświęcenia, w myśl słusznej sprawy
W pierwszych szeregach szli gromić wroga
Byli najmłodsi z kadry dowódczej
Nieznana była im żadna trwoga.

Dlatego właśnie przybyli tutaj
By dać świadectwo żywej historii
Są również cząstką tego wszystkiego
Co było hasłem – Niepodległości.

Piękną jest rzeczą, że to Ich imię
Nosi drużyna w tym starym gmachu
Gdzie przez lat dziesięć zgłębiali wiedzę
Chcąc być przydatni w wojskowym fachu.

Harcerskie słowo – zobowiązuje
Zaś przyrzeczenie, jakie złożyli
Koresponduje z dawną przysięgą,
Od Małoletnich się nauczyli

Służyć Ojczyźnie: nauką, pracą
Wiernym zasadom, być całkowicie
Dla dobra kraju i społeczeństwa
Myśląc o dalszym ciekawym bycie.

Liga Obrony Kraju w Koninie
Posiada sztandar, też Ich imienia
Co w nazewnictwie, widocznym z dala
Zdobi budynek i resztę mienia.

Członkowie LOK‑u są dumni z tego
Że choć po latach – jak Małoletni
W skromniejszej formie, w sportach obronnych
Historię szkoły – chcą też uwiecznić.

Jednakże miasto w wdzięczności swojej
Nazwało Rondo noszące w sobie
Całą potęgę zawartą w nazwie
W hołdzie Ich Szkole i Ich Osobie.

Niech długie lata będą dowodem
Że są wartości – każdy to przyzna
Jak Niepodległość, Bóg, Honor, Wolność
Oraz najbliższa sercu – Ojczyzna

Za dwie godziny, w Ich dawnej Szkole
Starym zwyczajem, na sporej sali
Miejsca zajęte będą doszczętnie
Przez dużo starszych i całkiem małych.

Jednością silni w Dniu tak doniosłym
Bądźmy złączeni przez dalsze lata
Ponieważ Wolność i Niepodległość
To hasła święte – w znanych nam faktach.

Dziewięćdziesiąta ósma rocznica
Dziesięć lat młodsza, na miejscu drugim
Pozwolą oddać hołd zasłużony
Ludziom mającym wielkie zasługi

Dla dobra Kraju – Niepodległości
Świetności Szkoły dla Małoletnich
Zaś akademia, któryś raz z rzędu
Ideę Rocznic – jakże uświetni.

Rozpoczynajmy więc uroczystość
Po raz kolejny, tu i w tej Świątyni
Prosząc Opatrzność o dalsze łaski
Dla Najjaśniejszej – w tej wzniosłej chwili!

 powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.