pascha mazowsze 2016www

LIGA OBONY KRAJU

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 
Krajowy Rejestr Sądowy 0000086818
 

ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NA SZCZYTNY CEL

SZKOLENIE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PATRIOTYCZNEGO I OBRONNEGO WYCHOWANIA, SPORTÓW OBRONNYCH, POLITECHNICZNYCH I WODNYCH (STRZELECTWO, CROSSY OBRONNE, MODELARSTWO, KRÓTKOFALARSTWO, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ŻEGLARSTWO I PŁETWONURKOWANIE) A TAKŻE SZKOLENIE ŻOŁNIERZY REZERWY.
 
1 wwwsp5kab
 

Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Uroczyste wojewódzkie obchody 75-lecia powstania Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie

W dniu 23 listopada 2019 r. w restauracji „Cztery Pory Roku” w miejscowości Rudna Mała odbyły się uroczyste wojewódzkie obchody 75-lecia powstania Ligi Obrony Kraju połączone z galą sportu strzeleckiego. Całą uroczystość poprzedził pokaz obiektów statutowych Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK dla dyrektorów Biur Oddziału Głównego, Biur Okręgowych i Wojewódzkich.

Wszystkich gości powitał Krzysztof Kawalec, prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju. Czuwał on również nad właściwym przebiegiem całości uroczystości. Wśród zaproszonych gości obecne były osoby reprezentujące Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego oraz Urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa, a także szefowie służb mundurowych: wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz Zarządów Okręgowych PZŁ; wśród nich: płk Marek Grabek, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie; płk Dariusz Słota, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej; mł. insp. Stanisław Sekuła, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji; ppłk Marcin Dusza, szef sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich; mł. insp. Bogusław Kurasiewicz, naczelnik WPA KWP oraz Marcin Hendzel i Tomasz Makarowski, Łowczy Okręgowi w Rzeszowie i Przemyślu. Nie zabrakło również Prezesa Ligi Obrony Kraju płk. (r) Jerzego Salamuchy.

czata 2019 04 05 83Gości powitał Krzysztof Kawalec, prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju.

czata 2019 04 05 84aW gronie zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych.

czata 2019 04 05 84bDziałacze wyróżnieni medalem 75-lecia LOK: ks. Janusz Winiarski, Marian Fajkiel, asp. szt. Józef Bąk,
mjr Bartłomiej Galanty, asp. szt. Leszek Pelc, asp. szt. Jan Kot, ks. Zbigniew Gargaś.
Dekoracji dokonał prezes ZW LOK Krzysztof Kawalec i wiceprezes ZW LOK Jan Machowski.

czata 2019 04 05 84bUhonorowani medalem 100-lecia powstania Policji Państwowej: Krzysztof Kawalec, Marcin Hendzel, Jan Machowski,
Janusz Szczepański, Arkadiusz Stanisławski-Kloc i Marian Fajkiel.
Dekoracji dokonał
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Stanisław Sekuła oraz asp. szt. Józef Bąk,
przewodniczący ZW NZSS Policjantów w Rzeszowie.

czata 2019 04 05 84bW gronie uczestników spotkania – zwycięzcy w konkurencjach pistolet sportowy: Piotr Kutniewski (I m.),
Mateusz Szubart (II m.), Jacek Błahut (III m.) oraz pistolet centralnego zapłonu: Paweł Kwiatek (I m.),
Jacek Błahut (II m.) i Bartłomiej Kurc (III m.)

czata 2019 04 05 84bNa pamiątkowym zdjęciu m.in zwycięzcy w wieloboju strzeleckim mężczyzn: Piotr Mazela (I m.),
Grzegorz Poźniak (II m.) i Mirosław Tomański (III m.)

Podczas części oficjalnej obchodów 75-lecia LOK, którą poprowadził dyrektor Biura Podkarpackiego ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk, wręczono prawie 200 medali nadanych przez Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki LOK i Zarząd Wojewódzki NZSS Policjantów w Rzeszowie z okazji 100-lecia Powstania Policji. Całość uroczystych obchodów uświetnił dynamiczny występ zespołu „Szarotki”, jednego z batalionów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

 

czata 2019 06 08a czata 2019 06 08b czata 2019 06 08c
W wieloboju strzeleckim kobiet
najlepsza okazała się Jolanta Dudek
przed Patrycją Gruzą i Dorotą Guzy 
Mistrz w dwuboju strzeleckim Tomasz Walaszczyk odebrał nagrodę z rąk
prezesa ZW LOK
Krzysztofa Kawalca (z lewej)
i dyrektora Biura ZW LOK
ppłk. (r) Wiesława
Karpiuka 
Janusz Śnios odbiera statuetkę
Mistrzaw trójboju ogniowym
na 2019 rok
z rąk dyrektora Biura ZW LOK
ppłk. (r) Wiesława Karpiuka,
obok prezes ZW LOK
Krzysztof Kawalec  

 

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego
W ramach obchodów 75-lecia powstania Ligi Obrony Kraju na Podkarpaciu podsumowano współzawodnictwo sportowe w największym na tym terenie Klubie Strzeleckim „Kasztelan” LOK Rzeszów. Około 140 zawodników posiadających ważną licencję zawodniczą PZSS na 2019 r. brało udział w zawodach organizowanych przez Klub. Ich klasyfikacja przebiegała w trzech dyscyplinach strzeleckich: pistolet, w którym rozgrywano po 2 konkurencje (Psp30 i Pcz30), karabin (karabin dowolny Kdw20) oraz strzelba gładkolufowa (Trap20). Rozegrano osiem rund zawodów klasyfi kacyjnych, a do współzawodnictwa liczyło się siedem najlepszych rund. Poniżej wyniki w poszczególnych konkurencjach.

Pistolet sportowy: 1. Piotr Kutniewski, 2. Mateusz Szubart, 3. Jacek Błahut.

Pistolet centralnego zapłonu: 1. Paweł Kwiatek, 2. Jacek Błahut, 3. Bartłomiej Kurc.

Karabin sportowy: 1. Piotr Mazela, 2. Sławomir Czyrek, 3. Bartosz Kusibab.

Konkurencja Trap: 1. Bartosz Kusibab, 2. Jacek Błahut, 3. Grzegorz Leja.

Klasyfikacja w wieloboju strzeleckim mężczyzn: 1. Piotr Mazela, 2. Grzegorz Poźniak, 3. Mirosław Tomański.

czata 2019 04 05 84bDziałaczki wyróżnione medalem 75-lecia LOK: Elżbieta Świątek, Iwona Dybus-Grosicka, Jolanta Dudek,
Teresa Czarnota i Kamila Jaceczko. Dekoracji dokonał Prezes LOK płk (r) Jerzy Salamucha (po prawej)
i prezes ZW LOK Krzysztof Kawalec (po lewej).

Wyróżniono również 10 najlepszych zawodników w danych konkurencjach. Dodatkowo odbyła się klasyfi kacja w wieloboju strzeleckim kobiet, w którym najlepsza okazała się Jolanta Dudek przed Patrycją Gruzą i Dorotą Guzy. Podczas uroczystej gali strzeleckiej nagrody dla zwycięzców w postaci statuetek, pucharów, medali, nagród rzeczowych i dyplomów okolicznościowych wręczali: prezes Klubu „Kasztelan” LOK Rzeszów Krzysztof Kawalec, dyrektor Biura ZW LOK ppłk (r) Wiesław Karpiuk, sekretarz Klubu Janusz Szczepański oraz kierownik sekcji strzeleckiej Arkadiusz Stanisławski-Kloc.

Drug

Wyniki Ligi Strzeleckiej Klubów Żołnierzy Rezerwy
Podsumowano również współzawodnictwo sportowe Ligi Strzeleckiej Klubów Żołnierzy Rezerwy Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w 2019 r. W rozegranych siedmiu rundach zawodów strzeleckich, w których uczestniczyło ok. 130 zawodników, reprezentujących 8 Zarządów Rejonowych POW LOK, najlepsi w poszczególnych klasyfikacjach okazali się:

Klasyfikacja indywidualna w dwuboju strzeleckim:
1. Tomasz Walaszczyk, 2. Krzysztof Bykowski, obaj z KS „Sokół” LOK Jedlicze; 3. Piotr Warszakowski z KS „Twierdza” LOK Przemyśl.

Klasyfikacja trójboju ogniowego:
1. Janusz Śnios z KŻR „VIS” LOK Nisko; 2. Daniel Kukier z KS „Grom” LOK Tarnobrzeg; 3. Tomasz Walaszczyk z KS „Sokół” LOK Jedlicze.

Klasyfikacja drużynowa w pojedynku strzeleckim:
1. Drużyna z KS „Sokół” LOK Jedlicze; 2. Drużyna KS „Twierdza” LOK Przemyśl; 3. Drużyna z KŻR „Legion” LOK Stalowa Wola.

Klasyfikacja generalna zespołowa:
1. Drużyna z KS „Sokół” LOK Jedlicze, w składzie: Tomasz Walaszczyk, Edward Świątek, Krzysztof Kochanek; 2. Drużyna z KS „Grom” LOK Tarnobrzeg, w składzie: Daniel Kukier, Andrzej Irek, Grzegorz Duszkiewicz; 3. Drużyna z KŻR „Legion” LOK Stalowa Wola, w składzie: Eliza Lipniarska, Grzegorz Lipniarski i Wiesław Kwaśny.

czata 2019 04 05 84bZwycięskie drużyny w klasyfi kacji generalnej: 1. Drużyna z KS „Sokół” LOK Jedlicze – I w składzie:
Tomasz Walaszczyk, Edward Świątek, Krzysztof Kochanek; 2. Drużyna z KS „Grom” LOK Tarnobrzeg,
w składzie: Daniel Kukier, Andrzej Irek, Grzegorz Duszkiewicz; 3. Drużyna z KŻR „Legion”
LOK Stalowa Wola III, w składzie: Eliza Lipniarska, Grzegorz Lipniarski, Zbigniew Chamera.
Nagrody wręczali prezes ZW LOK Krzysztof Kawalec, dyrektor Biura ZW LOK ppłk (r) Wiesław Karpiuk
i sekretarz ZW LOK Janusz Szczepański.

czata 2019 04 05 84bDyrektor Biura Podk. ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk wyróżnił paterami zawodników i kierownika drużyny KŻR LOK
reprezentacji Podkarpacia za zdobycie mistrzostwa na 45. CentralnychZawodach KŻR LOK – 2019 w Siemianowicach Śląskich.
W środku od lewej kierownik drużyny Witold Pawul, por. Piotr Warszakowski i Tomasz Walaszczyk.

Wyróżnionym zawodnikom i zespołom nagrody wręczyli: prezes Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Krzysztof Kawalec, dyrektor Biura ZW LOK ppłk(r) Wiesław Karpiuk i sekretarz ZW LOK Janusz Szczepański.

Tekst i zdjęcia: JANUSZ SZCZEPAŃSKI

powrot

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.