Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Projekt nowego Regulaminu Sekcji Modelarstwa Kołowego RC


Po przeprowadzonych konsultacjach w których wzięło udział 24 kluby i środowiska modelarskie (z 25 uprawnionych), został pozytywnie zoopiniowany Projekt nowego Regulaminu Sekcji Modelarstwa Kołowego RC.

Wyniki głosowania
"za"
18 głosów 72 %
"przeciw"
4 głosy 16%
"wstrzymało się" 1 głos 2%
"nie głosowało"
2 głosy 4%

W związku z uzyskaniem pozytywnwj opinii wydanej przez środowisko modelarskie w dniu 25.02.2010 r.
Projekt został zatwierdzony przez Prezydium CKM LOK.
Sekretarz CKM LOK upoważnił Panów Tadeusz Bernadego i Piotra Niedźwieckiego do koordynowania prac związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania Sekcji, a takż zreferowania jego wyników na posiedzeniu Centralnej Komisji Modelarskiej Ligi Obrony Kraju.

Janusz Rzedzicki