Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

70‑lecie Ligi Obrony Kraju na Dolnym Śląsku

 

Z wielkim pietyzmem Dolnośląska Organizacja Wojewódzka LOK przygotowywała się do obchodów 70‑lecia Ligi Obrony Kraju. W podstawowych jednostkach organizacyjnych odbyły się spotkania, na których przypominano historię Stowarzyszenia. Wspominali zarówno młodzi, jak i nestorzy, dla których epizody z działalności w Towarzystwie Przyjaciół Żołnierza czy Lidze Przyjaciół Żołnierza przypominały ich młodość, nieraz trudną, ale pełną niespodzianek i atrakcji.

Zarząd Wojewódzki Dolnośląskiej LOK mając na uwadze, że Stowarzyszenie działa na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa oraz współpracuje z resortami Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej, postanowił kulminację uroczystych obchodów 70‑lecia LOK zorganizować na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i połączyć ją z kolejną, XII już edycją zawodów sportowo‑obronnych dla młodzieży szkolnej z województwa dolnośląskiego.

 
czata 2014 02 13
Powitanie sztandarów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki i Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju przez Prezesa LOK płk.(r.) Grzegorza Jarząbka i dowódcę uroczystości ppłk. (r.) Ryszarda Czepika
 

17 maja br. na placu apelowym WSOWL stawiło się 16 sześcioosobowych reprezentacji szkolnych kół Ligi Obrony Kraju – uczestników. Licznie zjawili się zaproszeni goście: Paweł Wróblewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, płk Piotr Pertek – zastępca rektora WSOWL razem z grupą oficerów stanowiących kadrę naukową Szkoły, mł. insp. Adam Skrzypek – przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji, ppłk Bolesław Zawadzki – z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu, płk(r) Lucjan Ludwiczek – wiceprezes dolnośląskiego oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także przedstawiciele terenowych władz samorządowych. Nie zabrakło również – rzecz jasna – Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK z prezesem Kazimierzem Adamczykiem na czele oraz prezesów i przedstawicieli poszczególnych zarządów terenowych LOK z całego Dolnego Śląska.

Przy dźwiękach orkiestry wojskowej na plac apelowy wmaszerowała kompania honorowa WSOWL oraz poczty sztandarowe WSOWL i DOW LOK. Prezes Ligi Obrony Kraju, płk(r) Grzegorz Jarząbek przyjął od prowadzącego uroczystość ppłk.(r) Ryszarda Czepika – prezesa ZP LOK we Wrocławiu, meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości oraz zawodów.

Prezes DOW LOK, Kazimierz Adamczyk przywitał gości oraz uczestników zawodów, przypominając dokonania Ligi na terenie województwa dolnośląskiego. Następnie dyrektor Biura DOW LOK płk(r) Tadeusz Gajewski odczytał akty wyróżnień dla instytucji i listę osób odznaczonych.

 
czata 2014 02 14a
Prezes LOK płk (r.) Grzegorz Jarząbek odznacza sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”
czata 2014 02 14b
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski odznacza sztandar Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Odznaką Honorową w stopniu złotym „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”
czata 2014 02 16
Przemawia dyrektor Biura Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu płk (r.) Tadeusz Gajewski. Na trybunie honorowej stoją (od lewej): ppłk Bolesław Zawadzki – Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu, mł. insp. Adam Skrzypek – przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji, Paweł Domagała – prezes ZR LOK w Jeleniej Górze, Franciszek Wiater – dyrektor OBZG LOK w Krakowie, Paweł Wróblewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes LOK płk (r.) Grzegorz Jarząbek, płk (r.) Tadeusz Gajewski, Kazimierz Adamczyk – prezes DOW LOK, Czesław Czekałowski – przedstawiciel Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK
 

Odznaką Honorową w stopniu złotym „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” wyróżniono sztandar DOW LOK. Aktu nadania dokonał Paweł Wróblewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” wyróżniono sztandar WSOWL. Aktu nadania dokonał Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz Jarząbek. Medale 70‑lecia otrzymali m. in.: byli dyrektorzy DZW LOK – Henryk Grzesiecki i Kazimierz Grymin;przedstawiciele władz samorządowych – Paweł Wróblewski, Artur Urbański – burmistrz Jawora; oficerowie WP – płk Piotr Pertek, ppłk Jan Kutny; działacze LOK – Tadeusz Caban oraz Czesław Czekałowski. Medale „Za Zasługi dla LOK” otrzymali przedstawiciele policji – mł. insp. Stanisław Stygar i A rtur Krawczyk; dyrektor VII LO we Wrocławiu Leszek Duszyński oraz opiekunowie dolnośląskich szkolnych kół LOK – Wojciech Gembara, Małgorzata Gorczycka, Agnieszka Huber, Ryszard Kraul, Kazimierz Rakowski, Jacek Szczepanik oraz Czesław Zadrożny.

 
czata 2014 02 16
Jubileuszowe życzenia przekazuje płk (r.) Lucjan Ludwiczek – wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na trybunie honorowej stoją (od lewej): ppłk Bolesław Zawadzki – Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu, mł. insp. Adam Skrzypek – przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji, Paweł Domagała – prezes ZR LOK w Jeleniej Górze, Franciszek Wiater – dyrektor OBZG LOK w Krakowie, Kazimierz Adamczyk – prezes DOW LOK, płk Piotr Pertek – zastępca rektora WSOWL, Paweł Wróblewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes LOK płk (r.) Grzegorz Jarząbek, płk (r.) Henryk Grzesiecki – były dyrektor BDZW LOK we Wrocławiu.
 

Była to też okazja do uroczystego podsumowania Ligi Strzeleckiej, które zwieńczyło wręczenie zwycięskim szkołom pucharów, medali i dyplomów. Otwarcia kolejnej, tj. XII edycji zawodów sportowo‑obronnych „Wroclok 2014” dokonał wiceprzewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski, po czym uczestnicy zawodów udali się na pobliski poligon wojskowy, a gości uroczystości zaproszono do zwiedzenia centrum dydaktyczno‑szkoleniowego uczelni. Szczególne zainteresowanie towarzyszyło pokazom nowych technik działania na współczesnym polu walki przy użyciu nowoczesnych trenażerów. Komputerowa pozoracja pola walki poparta obrazem i jego odgłosami umożliwia żołnierzom szybszą adaptację oraz zdecydowanie zmniejsza dotychczasowe koszty tradycyjnego szkolenia, wpływa także na późniejsze obniżenie progu stresu bojowego. Instruktorzy zaprosili gości do kierowania bojowymi wozami piechoty i niszczenia celów (oczywiście w trenażerach – komputerowo).

Po tej atrakcyjnej prezentacji szkolenia wojskowego dyrektor BDZW LOK płk(r) Tadeusz Gajewski zaprosił zebranych na poczęstunek do ośrodka jeździeckiego uczelni. Przy ognisku (żwawo płonącym mimo padającego deszczu), ale pod wiatą, w przyjacielskiej atmosferze wspominano historię naszego Stowarzyszenia, omawiano sytuację obecną i snuto plany na przyszłość.

  Tekst: Stanisław Kochański
Zdjęcia: Stanisław Tomczak
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.