99 11listopada1918

Artykuły

Świętowanie 70‑lecia LOK w województwie świętokrzyskim

 

Uroczystość uczczenia 70‑lecia Ligi Obrony Kraju Świętokrzyska Organizacja zorganizowała w historycznym budynku Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w grudniu 2014 r. W przepięknej pod względem architektury wnętrza i wystroju sali kominkowej, w której odbywają się znaczące spotkania, zgromadzili się uczestnicy uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, Prezes LOK płk G rzegorz Jarząbek, posłowie na Sejm RP Jan Cedzyński i Mirosław Pawlak, który w swoim wystąpieniu mówił, że docenia rolę jaką pełni LOK, co wielokrotnie udowadniał, biorąc udział w naszych przedsięwzięciach. W podobnym tonie i z perspektywami na przyszłość wypowiedział się Łowczy Świętokrzyski Polskiego Związku Łowieckiego Mirosław Mikołajczyk. Uczestników uroczystości przywitał wiceprezes LOK i jednocześnie prezes Świętokrzyskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Tadeusz Jóźwik, który następnie w wystąpieniu okolicznościowym przedstawił historię LOK.

 
czata 2015 02 03 9
Uczestnicy uroczystości obchodów 70-lecia Ligi Obrony Kraju w województwie świętokrzyskim

Uroczystość była też okazją do wręczenia wyróżnień członkom i sympatykom LOK. Na wniosek ZW i ZG LOK, MON, którego przedstawicielem był komendant WKU w Kielcach ppłk Mirosław Smerdzyński, mianowało na stopień pułkownika Edwarda Wacnika, na stopień majora Włodzimierza Werysa, na stopień chorążego Jerzego Wątrobę, Waldemara Biełoszejewa i Waldemara Ziewca. Złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wyróżniono Jerzego Wątrobę, Marka Krzysztofika, a srebrnym Łukasza Czekaja. Za długoletnią działalność statutową Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek w dowód uznania za zasługi wręczył 40 członkom i naszym sympatykom Medale 70‑lecia LOK „Za Zasługi”, zaś 24 osobom Krzyże „Za Zasługi dla KŻR LOK”. Duża rocznica to i dużo osób wyróżnionych. Świadczy to też o tym, że wiele osób było i jest zaangażowanych w działalność LOK.

 
czata 2015 02 03 10a
Pamiątkowe zdjęcie pracowników i działaczy Świętokrzyskiej LOK z Prezesem Ligi Obrony Kraju płk. Grzegorzem Jarząbkiem. Od lewej: księgowa Biura Św. ZW Magdalena Szota, księgowa Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców w Kielcach Barbara Klepka, prezes ZP LOK w Pińczowie Ryszard Jezierski, wieloletni członek LOK Edward Banaszek, Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek, wieloletni członek LOK i były prezes Organizacji Powiatowej LOK w Pińczowie Stanisław Domagała, wiceprezes LOK i prezes Organizacji Świętokrzyskiej LOK Tadeusz Jóźwik.
czata 2015 02 03 10b
Odznaczeni Medalami 70‑lecia LOK. Aktu dekoracji dokonał Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek. Od lewej: Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek, wiceprezes LOK i prezes Organizacji Świętokrzyskiej LOK Tadeusz Jóźwik, opiekun Koła Marynistycznego LOK ze Skarżyska‑Kamiennej Jerzy Gębski, członkowie KŻR LOK ze Starachowic: st. sierż. Marian Bębenek, kpt. Roman Cieśla, Lucyna Filus.

Miłym zaskoczeniem był gest pamięci i wdzięczności Łowczego Okręgowego Jarosława Mikołajczyka, który udekorował płk. Grzegorza Jarząbka medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Kielecczyzny”, a także przekazał okazały grawerton okolicznościowy. Łowczy podziękował za pomoc i wsparcie, jakich płk Grzegorz Jarząbek udzielił w staraniach o powstanie strzelnicy PZŁ.

Tę część uroczystości zakończył występ Zespołu Estradowego KŻR LOK ze Starachowic „Wiarusy” śpiewającego żołnierskie pieśni patriotyczne. Całość kończyło mniej oficjalne spotkanie przy poczęstunku, które dawało sposobność prowadzenia bezpośrednich rozmów o przeszłości i przyszłości LOK i wymiany wspomnień.

Na zakończenie pozwolę sobie podziękować myśliwemu, redaktorowi naczelnemu „Łowca Świętokrzyskiego”, Januszowi Marjańskiemu za życzliwy i obszerny artykuł o naszej uroczystości zatytułowany „My, z Ligą Obrony Kraju”, za którym cytuję: „To była piękna i sprawnie, po wojskowemu zorganizowana uroczystość, którą prowadził płk Włodzimierz Mandziuk”, dyrektor Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK.

  Kazimierz Lewandowski
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.