99 11listopada1918

Artykuły

40 lat Honorowego Korpusu Klubu Oficerów Rezerwy przy KŻR LOK w Nałęczowie

 

W zabytkowym Pałacu Małachowskich w Nałęczowie członkowie miejscowego KŻR LOK 20 czerwca 2015 r. serdecznie witali honorowych członków, którzy z różnych stron Polski przyjechali na to niecodzienne spotkanie. Wspomniany Honorowy Korpus powstał w 1975 r., obecnie liczy 217 osób. Niestety nie żyje już prawie 50 % dotychczasowego stanu osobowego. Czas nie oszczędza nikogo, nawet sławnych ludzi. Wszystkich zachowujemy w pamięci, wspominając m. in. ich nazwiska przy różnych spotkaniach. Nałęczów to jedyne w Polsce uzdrowisko o pełnym profilu kardiologicznym. Tu przyjeżdżali na leczenie i wypoczynek sławni pisarze jak Bolesław Prus czy Stefan Żeromski, malarze Andriolli czy Chełmoński. Tu w latach 30. ub. w. powstało Koło Podoficerów Rezerwy RP, którym opiekował się gen. dyw. Władysław Wejtko. Wizytę tu złożył ówczesny premier Polski, gen. dyw. F. Sławoj‑Składkowski. Zachowała się bogata dokumentacja, wiele zdjęć, opisów i wspomnień.

 
czata 2015 02 03 25
Widok na salę balową Pałacu Małachowskich, w której odbyły się uroczystości jubileuszowe. W pierwszym rzędzie od lewej zasiadają: Jacek Czerniak – poseł na Sejm, płk(r) Leon Ginalski – prezes KŻR LOK w Nałęczowie, płk Piotr Chudzik – szef WSzW w Lublinie, płk Jan Górniak – szef WSzW w Białymstoku, płk Stanisław Leszczyński, płk Ryszard Rybczyński – były szef WSzW w Lublinie, Anna Malinowska – dyrektor Biura ZW LOK w Lublinie

Nałęczowski Klub Oficerów Rezerwy LOK powstał w 1962 r. Nawiązuje do tradycji przedwojennego koła, kontynuuje aktywność społeczną skierowaną na sprawy obronności kraju i patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Przez nasz Klub przewinęło się wielu sławnych ludzi. Wszyscy oni honorowe członkostwo otrzymywali na zebraniach klubowych. Wspomnieć tu należy niektóre spotkania, jak np. z prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, pierwszym prezydentem III RP gen. armii Wojciechem Jaruzelskim, marszałkiem Marianem Spychalskim czy Michałem Rolą‑Żymierskim, generałami Franciszkiem Księżarczykiem, Zygmuntem Huszczą, Janem Czaplą, Stanisławem Skalskim, Kazimierzem Bogdanowiczem, Pawłem Dąbkiem i z wieloma innymi. Mamy doskonałe stosunki i kontakty z gen. dyw. Wacławem Jagasem, uczestnikiem bitwy pod Lenino, gen. broni Tadeuszem Szaciło, gen. broni Henrykiem Tacikiem, gen. dyw. Andrzejem Wasilewskim, gen. bryg. Stanisławem Koziejem.

Wśród honorowych członków są m. in. Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek, b. szef Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Stanisław Kalski, wojewodowie, marszałkowie, posłowie na Sejm RP Jan Łopata czy Jacek Czerniak, Izabella Sierakowska, senator prof. dr hab. Maria Szyszkowska, wicemarszałek Senatu, później minister sprawiedliwości i prokurator generalny Grzegorz Kurczuk, wielu weteranów II wojny światowej, inwalidzi wojenni, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz żołnierze wszystkich frontów II wojny światowej.

 
czata 2015 02 03 26
Przemawia poseł na Sejm RP Jacek Czerniak

Jubileuszowe spotkanie Honorowego Korpusu otworzył i przywitał wszystkich zebranych prezes KŻR LOK Nałęczów płk Leon Ginalski, a następnie przedstawił nowych honorowych członków przyjętych z okazji jubileuszu.

A oto nazwiska nowych honorowych członków: Krzysztof Hetman, b. marszałek woj. lubelskiego, a obecnie europoseł; Wojciech Wilk, wojewoda lubelski; Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego; gen. bryg. Tadeusz Milewski, komendant wojewódzki PSP w Lublinie; Katarzyna Maliszewska, b. działaczka ZIW w Lublinie; ks. dr prałat Stanisław Sieczka, KUL; mjr(r) Tadeusz Sobieszek, prezes ZWZŻ WP w Lublinie; płk(r) Bolesław Kowalski, uczestnik bitwy pod Kockiem i Wolą Gułowską (1939 r.); por.(r) Edward Balawajder, b. dyr. Wydz. Kultury i Dziedzictwa Narodowego UW w Lublinie; Zdzisław Niedbała, kancelaria prezydenta Lublina; st. bryg. Tadeusz Szyszko, dyr. ZW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie; Piotr Zawrotniak, sekretarz Lubelskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie; ppor. Grzegorz Kobus, prezes Zarządu Nałęczowskiej Spółki Handlowej w Nałęczowie; Adam Olkowicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół ZL „Uzdrowisko Nałęczów”; Tadeusz Sadowski, specjalista urolog Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie; Tomasz Kwiatkowski, dyrektor ZL „Uzdrowisko Nałęczów”; ppor. (r) Marek Zadura, właściciel Zakładu Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie.

Niektórzy z nich z powodu ważnych spraw rodzinnych, państwowych, urlopów czy choroby nie mogli przybyć na spotkanie. Honorowe członkostwo otrzymają w terminie późniejszym.

W dalszej części spotkania wiceprezes Klubu kpt. (r) Stanisław Olszewski zapoznał zebranych z najważniejszymi faktami bogatej działalności Klubu na przestrzeni 53 lat jego działalności, udokumentowanej w wielu kronikach i filmach. Następnie poprosił również o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych członków, honorowych i zwyczajnych nałęczowskiego KŻR LOK. Kończąc, poinformował o przyznanych odznaczeniach. Kapituła Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na wniosek marszałka Sławomira Sosnowskiego nadała odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, które otrzymali płk (r) Leon Ginalski. kpt. (r) Stanisław Olszewski i Grzegorz Bednarczyk. Natomiast Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał medale pamiątkowe województwa lubelskiego „Za Zasługi na rzecz Województwa Lubelskiego”. Medale otrzymali: Krzysztof Zubrzycki, sierż. (r) Wacław Kotowski i ppor. (r) Marek Zadura.

   
czata 2015 02 03 27a czata 2015 02 03 27b
Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa
Lubelskiego Przemysław Zalewski pozdrawia
zebranych w imieniu marszałka Sławomira
Podczas spotkania głos zabrał gen. bryg. Jerzy
Cichocki, prezes Zarządu Okręgu Kraśnik Związku
Piłsudczyków RP

Odznaczenia wręczał przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego Przemysław Zalewski.

Następnie głos zabrali goście, wyrażając uznanie dla działalności nałęczowskiego klubu żołnierskiego. Poseł na Sejm RP Jacek Czerniak, dziękując za zaproszenie, gratulował organizatorom spotkania Korpusu Honorowego z okazji 40‑lecia jego istnienia, osiągnięć Klubu w działalności społecznej na rzecz obronności kraju i patriotycznego wychowania młodego pokolenia; przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego i wojewody Przemysław Zalewski przekazał listy gratulacyjne z okazji 40‑lecia Korpusu Honorowego KŻR LOK w Nałęczowie i wyraził uznanie za działalność prowadzoną przez Klub; prezes ZW ZIW w Lublinie płk Mieczysław Dziedzic odznaczył Honorowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZIW” Tadeusza Sitarskiego, jednego ze sponsorów KŻR LOK w Nałęczowie; płk dypl. Piotr Chudzik, szef WSzW. w Lublinie złożył list gratulacyjny zarządowi Klubu podkreślający bogaty dorobek społecznej działalności; gen. bryg. Jerzy Cichocki, prezes Zarządu Okręgowego Związku Piłsudczyków RP w Kraśniku pogratulował zarządowi Klubu osiągnięć i wręczył jego prezesowi pamiątkowy znaczek z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego; płk Tadeusz Hawrylinka, prezes Koła Nr 3 Związku Żołnierzy WP w Lublinie odznaczył prezesa nałęczowskiego KŻR pamiątkową Odznaką 3 DPLeg. im. R. Traugutta; płk Marian Wojtas, prezes ZW Światowego Związku Batalionów Chłopskich w Lublinie wręczył w uznaniu zasług Klubu list gratulacyjny na ręce jego prezesa; płk Stanisław Leszczyński, założyciel, choreograf i wieloletni dyrektor – senior Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie złożył wyrazy uznania i życzenia wszystkim członkom honorowym i zwyczajnym KŻR LOK w Nałęczowie; płk (r) nawig. Władysław Dobrzański, prezes Zarządu Okręgowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Radomiu przekazał listy gratulacyjne na ręce prezesa i wiceprezesa Klubu oraz w imieniu prezesa Stowarzyszenia Kozaków w Polsce, gen. armii Rafała Wasika okolicznościowy dyplom gratulacyjny; prezes ZP LOK w Biłgoraju, mł. chor. Ryszard Łuczyn wyraził zadowolenie z wzajemnej współpracy pomiędzy Organizacją Powiatową LOK i KŻR LOK w Biłgoraju a KŻR LOK w Nałęczowie i przekazał pamiątkową statuetkę.

 
czata 2015 02 03 28
Nowi honorowi członkowie KŻR LOK w Nałęczowie: Katarzyna Maliszewska (od lewej), Tadeusz
Sobieszek, Zdzisław Niedbała, Piotr Zawrotniak, Adam Olkowicz, Grzegorz Kobus i Marek Zadura

Na zakończenie tej części spotkania uczennica Gimnazjum w Nałęczowie, solistka Marysia Kopińska i zespół z Lublina pn. „Zawiani” zaprezentowali zebranym koncert słowno‑muzyczny pieśni patriotycznych, który został bardzo gorąco przyjęty przez uczestników spotkania. Na zakończenie prezes Leon Ginalski zaprosił wszystkich na bankiet dla jubilatów zorganizowany w trzech salach Pałacu Małachowskich.

  Tekst: Leon Ginalski
Zdjęcia: Stanisław Olszewski
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.