99 11listopada1918

Artykuły

Dzień Zwycięstwa

 

W dniu 8 maja br. przypada 70. rocznica zakończenia II wojny światowej w E uropie. Obchodzona tradycyjnie jako „Dzień Zwycięstwa”, który to dzień mocą uchwały sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został nazwany „Narodowym Dniem Zwycięstwa”.

Na terenie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich od szeregu lat dzień ten obchodzony jest uroczyście przez jednostki podstawowe, tj. kluby i koła oraz zarządy terenowe (powiatowe/rejonowe), w tym również przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki.

W tym roku delegacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej wzięła udział w uroczystości, która co roku jest organizowana przez Dowództwo Garnizonu Poznań i Ligę Obrony Kraju na terenie Cytadeli Poznańskiej. W skład delegacji weszli: płk Janusz Dobrzański – dyrektor BWZW, ppłk Tadeusz Goławski – starszy specjalista BWZW, starszy chorąży Marek Stebach – kierownik Rejonu LOK Poznań, oraz Bogusław Graliński – kronikarz Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej – poeta i falerysta.

Punktualnie o godz. 12 po dźwiękach syren alarmowych i odgłosów „dzwonu pokoju” poeta Bogusław Graliński rozpoczął uroczystość, deklamując wiersz własnego autorstwa pt. „Dzień Zwycięstwa – Victoria”. Odniósł się w nim do historycznych uwarunkowań tego jakże ważnego wydarzenia i zawarł przekaz dla potomnych, nawiązując do motta ze sztandarów organizacyjnych LOK w brzmieniu: „Obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela”. Podkreślił również z całą mocą, że przelana krew żołnierska w bojach o niepodległość ojczyzny, jak i ofiary życia są jednakie tak dla żołnierzy walczących na wschodnim, jak i zachodnim teatrze działań II wojny światowej. Po przemówieniach okolicznościowych wojewody wielkopolskiego Piotra Florka oraz dowódcy Garnizonu Poznań, dowódcy II Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego, odbył się apel pamięci, a Kompania Wojska Polskiego oddała salwę honorową.

Następnie uczestnicy zgromadzenia, w tym delegacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK złożyła wiązanki biało‑czerwonych kwiatów pod pomnikami: żołnierzy Armii Radzieckiej wyzwalających Poznań w lutym 1945 r.; aliantów – lotników brytyjskich poległych w czasie II wojny światowej; tzw. Cytadelowców, tj. mieszkańców Poznania, którzy w lutym 1945 r. jako ochotnicy z bronią w ręku brali udział w szturmie na Cytadelę Poznańską.

 
czata 2015 02 03 57
Delegacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK przed złożeniem kwiatów w hołdzie żołnierzom poległym w II wojnie światowej. Od lewej: Bogusław Graliński – kronikarz WOW LOK, poeta i falerysta, płk (r) Janusz Dobrzański – dyrektor BWZW LOK Poznań, st.chor.sztab. Marek Stebach – kierownik Rejonu LOK Poznań, ppłk(r) Tadeusz Goław ski – starszy specjalista BWZW LOK

Uroczystość na terenie Cytadeli zakończyła się przy dźwiękach „Ciszy” wykonanej przez trębacza Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Druga część uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa miała charakter sportowo‑obronny. Na strzelnicy LOK zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Ceglanej odbył się tradycyjny turniej strzelecki z broni centralnego zapłonu – pistoletu wojskowego Glock 17 oraz pistoletu Vis. Strzelcy walczyli o puchary: dowódcy Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego, prezesa Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. Zdzisława Małkowskiego. W turnieju licznie uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Poznań, administracji rządowej i samorządowej, organizacji patriotyczno‑obronnych oraz byli żołnierze zawodowi i kombatanci II wojny światowej.

Najlepszymi strzelcami okazali się: w grupie służb mundurowych ppor. (r) Zbigniew Długi z KŻR LOK „Snajper” Poznań (88 pkt.), w grupie przedstawicieli administracji Piotr Florek, wojewoda wielkopolski (71 pkt.). Turniej zakończył się spotkaniem towarzyskim przy tradycyjnej grochówce wojskowej.

  Janusz Dobrzański
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.