99 11listopada1918

Artykuły

Pamięci Zygmunta Sitka

 

Zygmunt Sitek urodził się w Bodzentynie 15 grudnia 1930 r. Tam w 1950 r. ukończył Liceum Pedagogiczne. Pracę zawodową rozpoczął jako kierownik Szkoły Podstawowej w Bronkowicach. Już w tej szkole starał się rozwijać sport. Mimo ogromnych trudności finansowych i lokalowych szkoły zakupił sprzęt sportowy, w tym narty. Organizował dla dzieci różne imprezy, zachęcając do uprawiania sportu. Potem przyszło wojsko. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1956 r. w stopniu majora powrócił do Bodzentyna i podjął pracę w miejscowym LZS. Klub ten miał jedną z lepszych w województwie sekcji podnoszenia ciężarów, piłki ręcznej, siatkówki i narciarstwa. W latach 1958‑1961 pełnił funkcję starszego inspektora ds. sportu w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Kielcach. Następnie w 1961 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie, gdzie pracował do 2000 r. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, potrafił łączyć obie specjalności. To właśnie z jego inicjatywy w 1962 r. powstał Międzyszkolny Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn z sekcją biathlonową i narciarstwa biegowego. Pan Zygmunt do biathlonu przekonał się podczas odbywania służby wojskowej. Kilkakrotnie startował w mistrzostwach armii i zawsze plasował się w czołówce.

Był entuzjastą, który swoją postawą potrafił wzniecić zapał młodzieży do sportowej rywalizacji. Umiał też pozyskać przychylność nauczycieli i zwierzchników dla swoich i młodzieży poczynań. Wiedział, jak ważną rolę odgrywa sport w procesie wychowania młodzieży. Wielu uczniów zainteresował narciarstwem i strzelectwem. Sukcesy przyszły szybko i to na miarę krajową. I trwały nieprzerwanie do ostatnich miesięcy życia Pana Zygmunta. W błyskawicznym tempie rosła liczba pucharów, medali, nagród i odznaczeń, fundowanych przez organizatorów zawodów, Szkolny Związek Sportowy, WKKFiT, Ligę Obrony Kraju, Kuratorium Oświaty, Ludowe Zespoły Sportowe, Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Osobiste zaangażowanie, umiłowanie sportu i talent pedagogiczny Pana Zygmunta torowały sportową drogę Bodzentyna. W latach 1974‑1986 w biatlonowej kadrze olimpijskiej było dwóch zawodników z Bodzentyna: Jerzy Szyda i J arosław Comber. Biathlon i narciarstwo biegowe to nie jedyne specjalności klubu. Latem zawodnicy „Jodły” startowali w zawodach organizowanych przez Ligę Obrony Kraju w sportach obronnych, odnosząc jak zwykle znaczące sukcesy. W kadrze Polski w tych zawodach byli: Renata Sitek, Anna Sitek, Krzysztof Ledwójcik, Cezary Biskup, Zbigniew Kuropatwa, Janina Bartkiewicz, Jarosław Comber, Jacek Nowak, Nina Zięcik i J arosław Łapka. Zawodnicy ci startowali z dużym powodzeniem na zawodach m. in. w Bułgarii, Rosji, Niemczech, na Węgrzech i dawnej Czechosłowacji. Uczniowie „Jodły” do dziś biorą udział w zawodach sprawnościowo‑obronnych „Sprawni jak żołnierze” i w zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”, zajmując w nich czołowe lokaty.

 
czata 2015 02 03 81
Zygmunt Sitek podczas pracy z młodzieżą

W rywalizacji ogólnopolskiej klubów biathlonowych bodzentyńska „Jodła” od roku 1962 klasyfikowana była zawsze na czołowych lokatach. Corocznie zawodnicy „Jodły” reprezentowali ZW LOK na zawodach centralnych, startując w pojedynku strzeleckim i trójboju obronnym. Zawsze z tych zawodów przywozili wiele pucharów i medali, plasując się w czołówce krajowej.

W połowie lat 90. biathlon zimowy w Bodzentynie praktycznie przestał istnieć. Stało się tak nie tylko z powodu niedostatku śniegu – to głównie kwestia sprzętu, na który Klubu nie było stać. Trenowani przez Pana Zygmunta zawodnicy zaczęli odnosić sukcesy w biathlonie letnim. Do kadry Polski w tej dyscyplinie sportu trafiły trzy zawodniczki „Jodły” – Ewa Kisiel, Anna Rzadkowska i Katarzyna Mazurek.

W 2003 r. Międzyszkolny Klub Sportowy „Jodła” zmienił nazwę na Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła”. A wszyscy jego wychowankowie są wdzięczni Panu Zygmuntowi za ogrom pracy włożony w kształtowanie ich charakterów, za przekazaną wiedzę, za poświęcony im czas, cierpliwość, wyrozumiałość i wielkie serce. Pan Zygmunt często powtarzał: „Sam nic bym nie zrobił. Miałem to szczęście, że na mojej sportowej drodze pojawiali się fantastyczni ludzie, z którymi mogłem tak wiele osiągnąć”.

W czasie swojej długoletniej i owocnej pracy Zygmunt Sitek był niejednokrotnie wyróżniany i nagradzany przez władze sportowe i oświatowe. W swoim dorobku ma Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego za pracę nad rozwojem biathlonu w Polsce, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złotą i srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Medal 40‑lecia Polski Ludowej, złotą i srebrną odznakę „Przyjaciel dziecka”, medal „Za Zasługi dla Kielecczyzny” oraz najwyższe odznaki Ligi Obrony Kraju, Ludowych Zespołów Sportowych, i Szkolnego Związku Sportowego.

W 2010 r. w ZSP Nr 1 w Bodzentynie odbył się I Zjazd Wychowanków „Jodły” w 80. rocznicę urodzin Pana Zygmunta Sitka. Na tę uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych województwa świętokrzyskiego, miasta i gminy Bodzentyn, wojewódzkich związków sportowych, Ligi Obrony Kraju, osoby duchowne, przedstawiciele klubów sportowych oraz 130 wychowanków Jubilata. Wśród wielu życzeń, kwiatów i upominków były też narty od mistrzyni świata i mistrzyni olimpijskiej – Justyny Kowalczyk.

Pan Zygmunt Sitek poświęcił całe swoje dorosłe życie młodzieży i rozwojowi jej talentów sportowych. Doprowadził do wielu znaczących sukcesów i wyników sportowych na szczeblu województwa, kraju i poza jego granicami. Rozsławił szkołę, w której pracował, klub, rodzinne miasto i województwo świętokrzyskie. Za to wszystko dziękujemy. Dziękujemy za lata spędzone na treningach i zawodach, na polach i lasach, w upalne i słotne lata, w mroźne i śnieżne zimy, za przygotowanie młodzieży nie tylko dla startu w zawodach, ale też dla startu w dorosłe życie.

Pan Zygmunt Sitek zmarł 19 czerwca 2014 r. Jego mogiłę na cmentarzu w Bodzentynie pokryły liczne wieńce i wiązanki kwiatów, wśród których była też od ZW LOK w Kielcach.

Cześć Jego Pamięci!

  Zbigniew Socha wraz z przyjaciółmi i kolegami
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.