99 11listopada1918

Artykuły

Turniej Proobronny Klas Wojskowych Województwa Warmińsko‑Mazurskiego Biuro Warmińsko‑Mazurskiej

 

Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie wspólnie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Olsztynie oraz Ministerstwem Obrony Narodowej zorganizowały po raz pierwszy Turniej Proobronny Klas Wojskowych Województwa Warmińsko‑Mazurskiego. Turniej odbył się w dniach 19-21 czerwca 2015 r. Wzięło w nim udział sześć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne posiadające klasy o profilu wojskowym z całego województwa warmińsko‑mazurskiego. W drodze eliminacji zostały zakwalifikowane drużyny z następujących szkół: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu, Zespół Szkół w G órowie Iławeckim, Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie, Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie.

 
czata 2015 02 03 86
czata 2015 02 03 87
Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Proobronnego Klas Wojskowych Województwa Warmińsko‑Mazurskiego

Zgodnie z przyjętym Regulaminem na obiektach strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie, Lasu Miejskiego oraz w Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Leśne Wrota” w ciągu 3 dni zostało rozegranych pięć konkurencji z zakresu: prezentacji szkół, piosenki marszowej i musztry wojskowej, strzelania z kbks do tarczy – 5 strzałów, rzutu granatem ćwicz. F‑1 oraz marszobiegu na 6 km. Celem turnieju było: popularyzacja służby wojskowej wśród młodzieży szkolnej w szczególności klas wojskowych województwa warmińsko‑mazurskiego; integracja Stowarzyszenia Warmińsko‑Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie z młodzieżą z klas wojskowych; kształtowanie wśród młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem; popularyzacja aktywnego spędzania czasu poprzez zawody sportowe; zacieśnienie koleżeńskich więzi w środowisku młodzieżowym oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów ze stowarzyszeniami proobronnymi, m. in. z LOK.

 
czata 2015 02 03 88a
Poczet flagowy wystawiony przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie w składzie (od lewej): Maria Gardzielewska, Jakub Drozdowski i Żaneta Sienkiewicz
czata 2015 02 03 88b
Organizatorzy zawodów, od lewej: mjr (r) Andrzej Zuba – specjalista ds. uzbrojenia i sportów obronnych w Biurze Warmińsko‑Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, mjr (r) Bronisław Mitera – członek LOK, ratownik medyczny Ireneusz Wiktorzak, Eliza Mrzilek‑Święcka – nauczycielka prowadząca klasy logistyczne o profilu wojskowym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz mjr(r) Piotr Juraś – opiekun plutonu w ZSZ w Ostródzie

Turniej rozpoczął się złożeniem meldunku przez kierownika zawodów mjr.(r) Andrzeja Zubę szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie wz. ppłk. Dariuszowi Bojarskiemu, podniesieniem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego. W uroczystym otwarciu zawodów udział wzięli m. in. pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych płk Marek Baranowski, przedstawiciel Warmińsko‑Mazurskiego Kuratora Oświaty Ryszard Leszczyński oraz kierownik Pracowni Dziejów Wojskowości dr hab. prof. U WM Wiesław Bolesław Łach. Następnie komisja, w skład której weszli członkowie Warmińsko‑Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego oceniła poszczególne konkurencje i podsumowała wyniki.

Prezentacja szkół: 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie; 2. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku; 3. Zespół Szkół w G órowie Iławeckim; 4. Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w E lblągu; 5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku; 6. Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie.

Konkurs musztry i piosenki marszowej: 1. Zespół Szkół w G órowie Iławeckim; 2. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w G iżycku; 3. Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu; 4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku; 5. Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie; 6. Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie.

Strzelanie z kbks – kal. 5,6 mm: 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie; 2. Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu; 3. Zespół Szkół w Górowie Iławeckim; 4. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w G iżycku; 5. Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie; 6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. W klasyfikacji indywidualnej w strzelaniu z kbks‑u uzyskano wyniki: 1. Konrad Osiecki, Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu – 49 pkt.; 2. Bartosz Będkowski, Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu – 48 pkt.; 3. Marcel Motycki, Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie – 47 pkt.

 
czata 2015 02 03 89a
Strzelanie z kbks – na stanowiskach strzeleckich pluton z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie
czata 2015 02 03 89b
Zwycięzca w strzelaniu indywidualnym z kbks – Konrad Osiecki z Zespołu Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu
czata 2015 02 03 90
Zdobywcy pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej – drużyna Zespołu Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu

Rzut granatem F‑1: 1. Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w E lblągu, 2. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w G iżycku, 3. Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie, 4. Zespół Szkół w G órowie Iławeckim, 5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, 6. Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie. W klasyfikacji indywidualnej w rzucie granatem na odległość uzyskano wyniki: 1. Cezary Chodup, Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie – 47,80 m; 2. Jan Cybulski, Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu – 47,10 m, 3. Konrad Bałdyga, Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu – 45,60 m.

Marszobieg na 6 km: 1. Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu, 2. Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie, 3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, 4. Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie, 5. Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, 6. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.

Klasyfikacja generalna: 1. Zespół Szkół Techniczno‑Informatycznych w Elblągu, 2. Zespół Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie, 3. Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, 4. Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo‑Biznesowego w Olsztynie, 5. Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, 6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 
czata 2015 02 03 91a
Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie. Z lewej opiekun drużyny mjr(r) Piotr Juraś, obok dowódca plutonu Karolina Niewiadomska
czata 2015 02 03 91b
Na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim

Po ogłoszeniu wyników, podsumowania Turnieju dokonali szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk dypl. Andrzej Szczołek oraz dyrektor Biura Warmińsko‑Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie ppłk(r) Jan Szydłowski, którzy zwycięskim zespołom wręczyli okolicznościowe dyplomy, puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Zgodnie z „Regulaminem II Centralnego Zlotu Klas Wojskowych – Żagań 2015” i pismem Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MON w Warszawie – w centralnym zlocie nie mogą uczestniczyć klasy wojskowe oraz uczniowie, którzy brali udział w I Centralnym Zlocie Klas Wojskowych – Żagań 2014. W związku z powyższym na Centralny Zlot Klas Wojskowych – Żagań 2015 – zakwalifikowano klasę wojskową, która zdobyła II miejsce w klasyfikacji generalnej, z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sándora Petőfiego w Ostródzie, która będzie reprezentowała województwo warmińsko‑mazurskie.

Warmińsko‑Mazurska Organizacja Wojewódzka LOK w Olsztynie na trwałe wpisuje się do katalogu działań proobronnych i patriotycznych naszego województwa. Upowszechnia ona tradycje oręża polskiego oraz wspiera proces edukacji obywatelskiej i patriotycznej młodzieży szkolnej. Realizując swoje zadania, LOK zorganizowała Turniej Proobronny Klas Wojskowych Województwa Warmińsko‑Mazurskiego, na które środki pozyskano z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nagrody w turnieju – puchary, medale, nagrody rzeczowe ufundowali m. in.: Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Warmińsko‑Mazurska Organizacja Wojewódzka LOK w Olsztynie, prezes Zarządu Powiatowego LOK w Pieniężnie, przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego, Shooting Adventure i Expo Arena w Ostródzie, Firma Szkoleniowo‑Usługowa „ALMEX” – Albert Dzik w Olsztynie. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Olsztyn.

Poza rywalizacją i współzawodnictwem Turniej dostarczył młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń, był okazją do wymiany doświadczeń i dobrą zabawą przed wakacjami.

  mjr (r) Andrzej Zuba
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.