Zasłużeni dla województwa dolnoślaskiego

W siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju miało miejsce spotkanie członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Historycznej LOK z dr.Pawłem Wróblewskim – wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 25‑lecia działalności Wojewódzkiej Komisji Historycznej LOK.

Uczestnicy spotkania w żywej dyskusji wymienili swoje doświadczenia w działalności społeczno‑politycznej oraz uwagi związane z najnowszą historią Polski w kontekście 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Dr Paweł Wróblewski z dużym zainteresowaniem wysłuchał informacji wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Tadeusza Gajewskiego o różnych formach współpracy Ligi Obrony Kraju z władzami samorządowymi województwa dolnośląskiego w zakresie wychowania obywatelskiego, sportów obronnych i rekreacji. Wyraził chęć dalszej pomocy jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia, szczególnie w uzyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową, a także w szerszej popularyzacji w Lidze ratownictwa medycznego, tak niejednokrotnie potrzebnego w czasie imprez sportowo‑turystycznych.

2012 06 04
Uczestnicy spotkania chwilę po wręczeniu wyróżnień. Od lewej: Tadeusz Gajewski – dyrektor Biura DZW LOK, Józef Bogdaszewski – prezes Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ryszard Czepik – prezes Zarządu Miejskiego LOK we Wrocławiu, Czesław Czekanowski – członek Wojewódzkiej Komisji Historycznej LOK, Paweł Wróblewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
2012 06 05
Paweł Wróblewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w rozmowie z Tadeuszem Gajewskim, dyrektorem Biura DZW LOK – omawiają zagadnienia związane z działalnością naszej Organizacji na terenie Dolnego Śląska

Kiedy rozmowa zeszła na najbardziej atrakcyjne formy działalności Ligi wśród młodzieży szkolnej, czyli strzelectwa sportowego, gość spotkania wyjawił, że jednym z jego „koników” jest właśnie strzelanie z broni małokalibrowej. Niestety, z powodu braku czasu, a także zamkniętej w tym dniu strzelnicy sportowej, nie mogliśmy przeprowadzić strzeleckiej rywalizacji.

Radny poinformował zebranych, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego za zasługi dla rozwoju i w promowaniu województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą wyróżnił Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” w stopniu złotym następujące osoby: Tadeusza Gajewskiego – wiceprezesa DZW LOK, Ryszarda Czepika – prezesa Zarządu Miejskiego LOK we Wrocławiu, Andrzeja Korzonka – przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Historycznej LOK i Józefa Bogdaszewskiego – prezesa Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu; w stopniu srebrnym Czesława Czekałowskiego – członka Wojewódzkiej Komisji Historycznej LOK.

Odznaka Honorowa jest przyznawana osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla naszego regionu. Została ustanowiona i zatwierdzona Uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego w marcu 2012 roku. Nadanie tego wyróżnienia naszym działaczom jako jednym z pierwszych świadczy niewątpliwie o poczesnym miejscu Ligi Obrony Kraju w życiu społecznym województwa dolnośląskiego.

  Stanisław Kochański
   
bullet Powrót