99 11listopada1918

Dolnośląskie dokonania

Dolnośląska Organizacja Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu podsumowała działalność statutowo‑organizacyjną w 2012 roku na posiedzeniach Zarządu w listopadzie i grudniu. Na posiedzeniu listopadowym dyrektor Biura DZW płk(r) Tadeusz Gajewski bardzo szczegółowo omówił realizację rocznych zamierzeń, którym musiał sprostać czteroosobowy zespół pracowników biura. Oczywiście wiele zamierzeń wykonano we współpracy z oddanymi działaczami LOK z podległych jednostek organizacyjnych.

Rok 2012 zapisał się w pamięci członków LOK Dolnego Śląska wręczeniem sztandaru Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej jako najważniejszego zrealizowanego przedsięwzięcia na przestrzeni ostatnich lat. Pisaliśmy o tym wydarzeniu w Biuletynie „Czata” Nr 3-4/2012.

Reprezentacja Dolnego Śląska wzięła udział we wszystkich imprezach centralnych, tj. Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich w Strzelectwie Sportowym w Starachowicach i w Krakowie, Młodzieżowym Konkursie Wiedzy Morskiej w Jastarni, Mistrzostwach LOK w Krosie Strzeleckim we Włoszczowie, Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w Wieloboju Obronnym w Siedlcachi Centralnych Zawodach Strzeleckich KŻR LOK w Nowej Dębie. Co prawda nie było znaczących wyników, ale najważniejszy był udział i możliwość konfrontacji z najlepszymi zespołami.

2012 06 11
Uroczystość wręczenia sztandaru Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej
2012 06 12a
Zawody WROCLOK 2012 – wręczenie pucharów w klasyfikacji drużynowej

Dolnośląski Zarząd Wojewódzki był organizatorem sześciu imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a mianowicie: Międzynarodowego Konkursu Plastikowych Modeli Redukcyjnych we Wrocławiu, Międzynarodowych Zawodów Modeli Ślizgów klasy FSR–Grand Prix Polski w Jaworze, Ogólnopolskich Zawodów Modeli Samochodowych (eliminacja Mistrzostw Polski) w Jelczu-Laskowicach, Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych–Grand Prix „Małego Modelarza” w Oleśnicy i Mistrzostw Polski Modeli Samochodowych klas ON-ROAD w Jelczu-Laskowicach.

Powyższe przedsięwzięcia spotkały się z dużym uznaniem ich uczestników oraz działaczy i pracowników merytorycznych Ligi, a organizatorom dały olbrzymią satysfakcję. Dopełnieniem działalności statutowej Dolnośląskiego Zarządu LOK były zawody wojewódzkie, w których uczestniczyły reprezentacje prawie wszystkich powiatowych, rejonowych, gminnych i miejskich jednostek LOK.

Zarząd Rejonowy LOK w Lubinie gościł uczestników Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich Seniorów i Juniorów z broni pneumatycznej. Zarząd Miejski LOK w Świdnicy zorganizował młodzieżowy Konkurs Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Zarząd Rejonowy LOK w Jeleniej Górze przeprowadził Wojewódzkie Zawody Strzeleckie dla Młodzieży z broni kulowej. Zarząd Miejski LOK we Wrocławiu był gospodarzem Jubileuszowych X Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych Młodzieży Dolnego Śląska–WROCLOK 2012. Zarząd Rejonowy LOK w Jeleniej Górze przygotował Wojewódzkie Zawody w Krosie Strzeleckim, a Zarząd Powiatowy LOK w Jaworze, na świetnie przygotowanej strzelnicy, przeprowadził Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Seniorów i Juniorów z broni kulowej, a tydzień później Wojewódzkie Zawody Strzeleckie KŻR LOK.

Sporym zainteresowaniem, głównie młodzieży szkolnej, cieszyły się imprezy organizowane w ramach akcji „Lato z LOK” i „Zima z LOK” oraz Szkolna Liga Strzelecka.

Z wielką troską członkowie Zarządu mówili o potrzebie uzyskania lepszych wyników, ale wskazywali też na słabsze predyspozycje naszych reprezentantów, np. w strzelectwie i ich gorszą jakościowo broń w porównaniu z najlepszymi. Zwrócono też uwagę na stosunkowo wysokie koszty imprez centralnych.

2012 06 12b
Zawody WROCLOK 2012 – punkt sanitarny
2012 06 13
Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów Grand Prix Polski – przygotowanie do startu
w klasie FSR‑H 7,5

Na posiedzeniu grudniowym prezes Zarządu Kazimierz Adamczyk, który jest członkiem władz naczelnych Ligi, zrelacjonował obrady Krajowej Rady Ligi Obrony Kraju. Stwierdził, że zamierzenia statutowe realizowane są na bieżąco, Liga zachowuje płynność finansową, a środki pieniężne są racjonalnie wydawane. Dodał, że zatwierdzono program działalności Ligi na 2013 rok.

Sekretarz DZW Stanisław Kochański zapoznał członków Zarządu z uchwałą ZG LOK o ustanowieniu Krzyża „Za Zasługi dla KŻR LOK” oraz odpłatności za wyróżnienia odznaczeniowe w LOK. Została ona przyjęta ze zrozumieniem. Natomiast z żywą reakcją członków Zarządu spotkało się odczytanie artykułu z przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20 października 2012 r. z wyjaśnieniami Izby Skarbowej w sprawie imprez integracyjnych dla członków stowarzyszenia organizowanych ze składek członkowskich. Stwierdzono, że trzeba je organizować bardzo rozważnie, aby nie narazić się na ewentualne reperkusje ze strony urzędów skarbowych.

W końcowej fazie posiedzenia Dolnośląski Zarząd Wojewódzki zatwierdził plan działalności organizacyjno‑statutowej i sportowej DOW LOK na 2013 r., który opracowano w oparciu o nadesłane propozycje z jednostek podległych oraz plan ZG LOK. W zamierzeniach ujęto innowacyjną formę imprez strzeleckich – strzelanie do celów terenowych. Pokazowe zawody zaplanowano w maju dla przedstawicieli podległych jednostek organizacyjnych

Ponadto podjęto uchwałę, aby kwotę z 1% odpisu na LOK z Dolnego Śląska, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczyć na zakup amunicji na zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży.

Prezes Kazimierz Adamczyk wszystkim zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim działaczom i członkom LOK życzył zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego 2013 Roku tak w życiu osobistym, jak i w pracy lokowskiej.

  Stanisław Kochański
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.