99 11listopada1918

W hołdzie Patronom

W rozdziale I, paragrafie 16 statutu Ligi Obrony Kraju czytamy: „Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia mogą przyjmować nazwy regionalne bądź historyczne”.

Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju uchwałą nr 16/2002 z 16.11.2012 roku V Plenum Zarządu Głównego LOK nadało imię Powstańców Wielkopolskich 1918–1919. Był to fakt bez precedensu, ponieważ Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK jako pierwszej w stowarzyszeniu nadano imię i ustanowiono patrona. Ten fakt znalazł odzwierciedlenie na nowym sztandarze organizacyjnym WOW LOK wręczonym nam przez Prezesa Ligi Obrony Kraju płk. Grzegorza Jarząbka w dniu 2.10.2004 roku.

W 10. rocznicę tego arcyważnego dla nas wydarzenia, jakim było nadanie imienia i w 94. rocznicę wybuchu zwycięskiego zrywu Wielkopolan – Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – lokowcy województwa wielkopolskiego oddali należny hołd i cześć bohaterom tamtych lat. Delegacja Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju na czele z dyrektorem BWZW LOK płk (r.) Januszem Dobrzańskim wraz z pocztem sztandarowym, w skład którego wchodzili członkowie Szkolnego Koła LOK działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Poznaniu, 27 grudnia br. złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstania Wielkopolskiego i uczestniczyła w zorganizowanej w tym miejscu manifestacji patriotycznej.

2012 06 43
 
2012 06 44
 

Udział w tych uroczystościach ma dla nas wieloletnią tradycję i sięga czasów, zanim jeszcze ustanowiononaszego patrona Powstańców Wielkopolskich.

Kolejnym punktem uroczystości był udział 10‑osobowej delegacji Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK wraz ze sztandarem organizacyjnym i pocztem sztandarowym w manifestacji Wielkopolan przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w dniu 28.12.2012 r. W wyjeździe tym, zorganizowanym przez marszałka województwa wielkopolskiego oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, uczestniczyło ok. 200 osób z terenu Wielkopolski, reprezentujących różne stowarzyszenia i związki, których celem jest kontynuowanie tradycji Powstania Wielkopolskiego, w tym liczna grupa młodzieży. Punktualnie o godz. 12 delegacja LOK złożyła przy Grobie Nieznanego Żołnierza biało‑czerwony wieniec, wcześniej uczestnicząc we mszy w kościele Dominikanów, celebrowanej z okazji Powstania Wielkopolskiego. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach złożono wiązanki kwiatów na wspólnej mogile Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich. W trakcie wizyty w Warszawie padło zapewnienie ze strony marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka o rozpoczęciu już przygotowań do jubileuszowej, okrągłej 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 2013 roku.

2012 06 45
 

Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK deklaruje swój aktywny udział w tegorocznych obchodach rocznicy wybuchu Powstania we wszystkich swoich ogniwach szczebla powiatowego i rejonowego oraz w jednostkach podstawowych, tj. klubach i kołach LOK. W kilku przypadkach przewidziane jest wręczenie nowych sztandarów organizacyjnych, a mianowicie Powiatowej Organizacji LOK im. Podoficerów Małoletnich w Koninie oraz nadanie imienia gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada Poznańskiej Rejonowej Organizacji LOK.

Powyższe przedsięwzięcia są dobitnymi przykładami realizacji postanowień statutu LOK w dziedzinie kultywowania tradycji oręża polskiego i związanego z tym patriotyczno‑obronnego oddziaływania wychowawczego na członków stowarzyszenia, w tym głównie młodzież.

  Janusz Dobrzański
   
bullet Powrót

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.