99 11listopada1918

Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego jest świętem państwowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzimy je 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku. Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w tym roku było obchodzone na terenie gminy Rogoźno. Organizatorami obchodów tego święta w Rogoźnie byli: prezes Klubu Patriotyczno‑Obronnego LOK w Rogoźnie, zarazem honorowy prezes Rejonowej Organizacji LOK w Obornikach płk (r.) Tadeusz Janowski, prezes Rejonu LOK Oborniki i jednocześnie prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy w Rogoźnie mł. chor. (r.) Roman Szuberski oraz wiceprezes Rejonowej Organizacji LOK w Obornikach i prezes Koła LOK w Gościejewie Beata Korybalska. Świętowanie odbyło się w dniu 15 sierpnia br. w świetlicy wiejskiej w Gościejewie, a poprzedzone było udziałem we mszy, która odbyła się w kościele w Słomowie. Odśpiewano hymn państwowy, następnie okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezes Rejonu LOK w Obornikach Roman Szuberski.

2012 06 46
Wyróżnieni 15.08.2012 r. w Gościejewie od lewej stoją: mjr (r.) Tomasz Metler, płk (r.) Walenty Chudzicki, brat kurkowy Marek Pikosz, członek honorowy Koła LOK Czesław Nowak, sympatyk LOK Marek Banasiak; od lewej siedzą: prezes Zarządu Rejonowego w Obornikach mł. chor. (r.) Roman Szuberski, poeta WZW LOK w Poznaniu Bogusław Graliński, przewodniczący WWKR LOK w Poznaniu płk (r.) Tadeusz Janowski

Kolejnym punktem był turniej strzelecki pań, jak i panów, który poprzedziła pieśń Wojska Polskiego. Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia i odznaczenia, które otrzymało pięciu członków i sympatyków LOK. Odznaczenia wręczył członek władz wojewódzkich LOK w Poznaniu płk (r.) Tadeusz Janowski w asyście mjr. Sławomira Romana i Romana Szuberskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminy Rogoźno z burmistrzem Bogusławem Janusem, przewodniczącym RM Zdzisławem Hinzem i radnymi Henrykiem Janusem, Marianem Połczyńskim, Maciejem Kutką oraz sołtysem sołectwa Gościejewo Ludwikiem Skibińskim. Obecni byli członkowie i sympatycy Ligi Obrony Kraju, żołnierze rezerwy oraz przedstawiciele bractw kurkowych z Rogoźna i Poznania, na czele z kpt. (r.) Przemysławem Wojciechowskim, prezesem Poznańskiego Bractwa Kurkowego. Wielkopolską Wojewódzką Organizację LOK reprezentował Bogusław Graliński, poeta i dziennikarz, a KŻR LOK „Snajper” z Poznania ppr. (r.) marynarki Marian Winiecki. Ponadto byli mjr Sławomir Romannm – szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, płk (r.) Walenty Chudzicki, ppłk (r.) Edward Pałka– były Komendant WKU Poznań -3, płk (r.) Robert Stanisławski – wieloletni komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, ppłk (r.) Andrzej Piasecki, mjr (r.) Tomasz Metler – wiceprezes Zarządu Rejonu LOK w Obornikach oraz ks. kpr. (r.) Wojciech Ren, który podczas spotkania zainicjował pieśń patriotyczno‑religijną „Boże, coś Polskę”.

2012 06 47
 

Po zakończeniu strzelania zebrani biesiadowali do późnych godzin wieczornych. Część logistyczną uroczystości, w tym smaczne posiłki, przygotowała pani Beata Korybalska z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w G ościejewie. Było to wspaniałe, przepełnione patriotyzmem spotkanie.

  Roman Szuberski
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.