99 11listopada1918

Konkurs Recytatorski

18 października br. w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbyła się XI edycja Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej. Organizatorami konkursu były Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krotoszynie przy wsparciu finansowym krotoszyńskiego Starostwa Powiatowego. W konkursie udział wzięło 12 recytatorów z ZSP nr 3, ZSP nr 2, ZSP nr 1, I LO, II LO oraz Gimnazjum nr 4. Przed konkursem uczniowie ZSP nr 1 przygotowali nagłośnienie, dekorację sali oraz poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów.

2012 06 48a
Jury i uczestnicy konkursu
2012 06 48b
Najlepsze recytatorki (kat. recytacja) z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krotoszynie Andrzejem Wichłaczem

Po przywitaniu uczestników i opiekunów prezes ZP LOK w Krotoszynie Antoni Azgier w imieniu ZG LOK odznaczył dyrektorkę ZSP nr 1 Mirosławę Cichowlas brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK” za długoletnią pomoc w organizacji konkursów oraz przygotowywanie uczniów do eliminacji powiatowej i wojewódzkiej. Następnie rozpoczęły się przesłuchania, którym towarzyszyło spore napięcie i wiele rzęsistych braw od słuchających. W roli jurorów wystąpiły panie Mirosława Cichowlas, Joanna Olejniczak, Ewa Ostój i Izabella Piasna. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji młodzież udała się na słodki poczęstunek, a jurorki na podsumowanie, które w tym roku było bardzo sprawne i doprowadziło do wyłonienia najlepszych recytatorów i śpiewaków.

W kategorii recytacja: 1.E milia Gąsiorkiewicz – II LO, 2. Joanna Krawczyk – II LO, opiekunką obu dziewcząt jest Alicja Kryszkiewicz-Świst, 3. Magdalena Tomczyk z I LO, op. Maciej Czachorek. W kategorii poezji śpiewanej: 1. Wiktoria Wujczyk – Gim. nr 4, op. Karol Kaj, 2. Marta Rettig – ZSP nr 1, op. Ewa Ostój 3. Karolina Król – I LO, op. Maciej Czachorek.

2012 06 49
Prezes ZP LOK w Krotoszynie Antoni Azgier odznacza dyrektorkę ZSP nr 1 w Krotoszynie Mirosławę Cichowlas brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK”

Podsumowania Konkursu dokonała przewodnicząca jury Mirosława Cichowlas, która wraz naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Andrzejem Wichłaczem wręczała pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Specjalne podziękowanie otrzymali także wszyscy nauczyciele przygotowujący młodzież do tego konkursu. Zgodnie z regulaminem konkursu recytatorzy, którzy zajęli po dwa pierwsze miejsca w obu kategoriach zastali zakwalifikowani do konkursu wojewódzkiego, który odbędzie się 27 października br. w Poznaniu. Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom, a reprezentantom Krotoszyna życzymy sukcesów w Poznaniu.

 

  Antoni Azgier
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.