99 11listopada1918

55. lat aktywnej działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Kościanie

Uroczystym spotkaniem swoich członków i zaproszonych działaczy LOK, władz miasta i powiatu, kościański Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju uczcił 55. rocznicę nieprzerwanej swojej działalności w latach 1957–2012. To najstarszy klub w Wielkopolsce. W jego kronikach zapisane są niemal wszystkie wydarzenia minionych lat. Powstał jako Koło Oficerów Rezerwy i skupiał wówczas w swoich szeregach wyłącznie oficerów rezerwy z jednostek wojskowych, będących na przydziałach mobilizacyjnych przed II wojną światową i jednostek powstałych po wojnie. Niektórzy z nich stanęli w obronie Ojczyzny w 1939 roku.

Pierwszemu zarządowi przez 10 lat przewodniczył mjr (r.) Wacław Krzyżostaniak, powstaniec wielkopolski, przedwojenny oficer służby czynnej 55. pp w Lesznie, żołnierz Września 1939 roku, człowiek powszechnie szanowany. W późniejszych latach awansowany do stopnia podpułkownika. Takim zapamiętali go założyciele Koła Oficerów Rezerwy: ppłk (r.) Janusz Reich, por (r.) Tadeusz Mendel oraz najstarsi członkowie: Leon Chojnacki, Stefan Józefowicz i Henryk Michalczak. Głównym celem działania w pierwszych latach była realizacja zadań związanych z obronnością kraju, poszerzanie wiedzy wojskowej i umiejętności obchodzenia się z nowszym sprzętem wojskowym, współpraca z organizacjami paramilitarnymi, zacieśnianie więzi z kadrą zawodową jednostek oraz pomoc oficerom zwolnionym do rezerwy.

2012 06 17
Uroczyste spotkanie członków i zaproszonych gości z okazji 55‑lecia powołania Koła Oficerów Rezerwy w Kościanie

W pierwszym roku działalności do Koła Oficerów Rezerwy przy WKR w Kościanie zapisało się 137 członków mieszkających w mieście, powiecie i okolicznych miasteczkach i wsiach. Utworzone sekcje: szkolenia ogólnowojskowego, instruktorsko‑metodyczna, socjalno‑bytowa i prawna oraz kulturalno‑oświatowa rozpoczęły aktywną działalność zgodną z przyjętą nazwą. Organizowano całodniowe szkolenia teoretyczno‑praktyczne na przykoszarowych placach ćwiczeń. Oficerowie rezerwy byli obserwatorami pokazów lotnictwa wojskowego i szybowcowego na lotnisku w Lesznie. Przy wsparciu władz miasta i Ligi Obrony Kraju organizowano wyjazdy do jednostek wojskowych stacjonujących w Poznaniu, Śremie, Rawiczu. Zarząd skierował na szkolenie grupę oficerów w celu uzyskania prawa jazdy. Pierwszy kurs ukończyło 45 członków. W miarę zapotrzebowania organizowano kolejne.

W roku 1960 Koło włączono do struktur Ligi Przyjaciół Żołnierza, a od 1962 roku do Ligi Obrony Kraju. W kolejnych latach szeregi już Klubu Oficerów Rezerwy powiększyły się do 187 członków. Wszystkim przedsięwzięciom Klubu towarzyszyło zainteresowanie i życzliwość członków, miejscowych władz oraz władz wojewódzkich Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, a w kolejnych latach władz w nowo utworzonym województwie leszczyńskim. Bliskie im były potrzeby i zainteresowania środowiska rezerwistów.

Sekcja kulturalno‑oświatowa w porozumieniu z Kuratorium Oświaty kierowała chętnych oficerów rezerwy do szkół zawodowych, ogólnokształcących i techników, udzielano pomocy materialnej rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Organizowano ciekawe imprezy kulturalne z udziałem zespołów muzycznych, spektakle teatralne, operetkowe oraz modne w tych czasach bale oficerskie i zabawy. Na kronikarskich stronach zachowały się niezapomniane zdjęcia z tych imprez.

2012 06 18a
Odznaką honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” odznaczony został ppłk (r.) Janusz Reich
2012 06 18b
Złotym medalem „Za Zasługi dla LOK” odznaczona została działaczka KZR LOK Kazimiera Michalczak. Odznaczenia wręczył płk (r.) Tadeusz Janowski – przewodniczący WKR LOK w Poznaniu

W propozycjach programowych wskazywano na tradycję i znaczenie naszego wojska, szacunek do symboli narodowych i wojskowych, a nade wszystko na patriotyczne wychowanie młodzieży i społeczności lokalnej. Znaczące miejsce zajmowały drużynowe i indywidualne zmagania strzeleckie na strzelnicach lokowskich Wielkopolski. Powszechne zawody strzeleckie sprzyjały szlachetnemu współzawodnictwu i integracji środowiska. Dzięki życzliwym oficerom z jednostek wojskowych i poparciu władz lokowskich, Klub corocznie organizował wyjazdy szkoleniowo‑turystyczne oficerów i ich rodzin do jednostek wojskowych i szkół oficerskich. Efektem pobytu w tych jednostkach były bezpośrednie kontakty z kadrą i żołnierzami, poznawanie życia żołnierskiego oraz zapoznawanie się z działaniem sprzętu wojskowego. Członkowie i ich rodziny gościły w szkołach oficerskich w Poznaniu, Jeleniej Górze, Koszalinie, Wrocławiu, w A kademii Marynarki Wojennej. Niezapomniane wspomnienia pozostały z pobytu w porcie wojennym w Świnoujściu, Helu, Gdyni. Zrealizowano te zamierzenia dzięki kontradmirałowi Kazimierzowi Bossemu, naszemu krajanowi. Uczestnikom wycieczek dane było zapoznać się ze sprzętem rakietowym w jednostce skwierzyńskiej, leszczyńskiej, elbląskiej oraz z najnowocześniejszymi samolotami w Powidzu i Krzesinach i w pułku śmigłowców w Inowrocławiu. W pamięci zostały rejsy okrętami wojennymi, przebywanie w kabinach samolotów bojowych, śmigłowców i okrętów podwodnych, a także obserwacja działań wyrzutni rakietowych, urządzeń radiotechnicznych i meteorologicznych. Członkowie Klubu i ich rodziny zwiedziły wiele sal tradycji, w których pozostawiono pamiątki z kościańskiego regionu, nawiązano znajomości i przyjaźnie z kadrą zawodową. Programy tych wyjazdów obejmowały także zwiedzanie miejsc pamięci i historycznych zabytków w Szczecinie, Gnieźnie, Lednicy, Biskupinie, Skwierzynie, Międzyrzeczu, Bolesławcu, Jeleniej Górze, Malborku, Głogowie, Trzebnicy, Łańcucie, Toruniu, Helu, Gdyni, Kętrzynie, Olsztynie, na polach Grunwaldu. To nieliczne przykłady wybranych form działania Klubu.

Przedstawiciele Klubu byli i są członkami władz lokowskich i gremiów samorządowych, wśród członków Klubu był także senator Rzeczypospolitej Polskiej. Członkami Klubu są lekarze, inżynierowie, profesorowie, policjanci, redaktorzy, honorowi członkowie, radni i oficerowie różnych specjalności wojskowych. Przez wszystkie lata działalności kościański KŻR realizował i nadal realizuje założenia statutowo‑organizacyjne. Dzięki ścisłej współpracy z zarządami Ligi Obrony Kraju, władzami samorządowymi, organizowane są cykliczne, ogólnodostępne zawody strzeleckie często finansowane właśnie przez samorządy. Wiele uwagi Zarząd KŻR poświęca organizacji imprez strzeleckich dla młodzieży w ramach letniego i zimowego wypoczynku młodzieży oraz Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

2012 06 19
Grupa zasłużonych członków KŻR LOK w Kościanie – od lewej: Stefan Józefowicz, Dariusz Borowski, Krzysztof Gołębiewski, Kazimiera Michalczak, Michał Gabryelski i Stanisław Janek z płk (r.) Tadeuszem Janowskim, gościem jubileuszowego spotkania

Delegacje KŻR uczestniczą w manifestacjach patriotycznych z okazji świąt narodowych i wojskowych, co przynosi uznanie i szacunek społeczeństwa. Nie zapomina się o zasłużonych jubilatach, którzy w czasie spotkań otrzymują Listy Gratulacyjne, a odchodzących z szeregów członkowskich godnie odprowadza się na „wieczną wartę”.

Kolejne rocznice działalności obchodzone są w podniosłej atmosferze z udziałem kompanii honorowych Wojska Polskiego, orkiestr wojskowych, znanych chórów i występów młodzieży. W uroczystościach uczestniczą posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz miasta i powiatu, dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele centralnych i wojewódzkich władz Ligi Obrony Kraju. Wszystkie dokonania Klubu oraz nadane tytuły i wyróżnienia opisane są szczegółowo w wydanych publikacjach klubowych i wspomnianych kronikach prowadzonych przez zasłużoną dla KŻR i LOK Kazimierę Michalczak. Dokonania imienne członków Klubu wyszczególnione są we wspomnianych wydawnictwach.

Jubileuszowe spotkanie skłania do refleksji nad 55‑letnią działalnością Klubu. Długoletni i zasłużony prezes kpt. (r.) Henryk Michalczak przypomniał pierwsze trudne lata i oddał hołd poprzednikom, którzy dawali przykłady żołnierskiego działania. To zobowiązuje. Zapewnił też, że Zarząd KŻR i jego członkowie z dumą podejmować będą nadal ambitne zamierzenia z zakresu patriotyczno‑obronnej działalności i społecznej służby na rzecz Ojczyzny, społeczeństwa i młodzieży ziemi kościańskiej. Bogdan Pokładecki

  Bogdan Pokładecki
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.