99 11listopada1918

Zmarł Czesław Świtkowski

W dniu 5 września 2012 roku zmarł Czesław Świtkowski. Żył 67 lat. Był długoletnim prezesem Gminnej Organizacji Ligi Obrony Kraju w G ąsawie. Piastował tę funkcję przez ostatnie 39 lat. Ponadto, od trzech kadencji, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego LOK w Żninie. Był również członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK w Bydgoszczy.

Kierując przez długie lata gąsawską organizacją LOK pokazał niezwykłe zaangażowanie i wielką pasję społecznikowską. Stworzył na Pałukach silną i prężną organizację, która wyróżniała się spośród innych tego typu stowarzyszeń działających na terenie województwa kujawsko‑pomorskiego niezwykłą dynamiką. Był i pozostanie dla swoich najbliższych współpracowników wielkim autorytetem. Bardzo wymagający, ale przy tym serdeczny i życzliwy.

2012 06 61
 

Z inicjatywy Czesława Świtkowskiego powstała w Laskach Wielkich strzelnica sportowa. Dzięki temu powstały liczne sekcje strzeleckie w naszym regionie. Tu wychowało się całe pokolenie miłośników strzelectwa sportowego. Natomiast w Gąsawie, nad jeziorem Gąsawskim, stworzył ośrodek i pole namiotowe, które rokrocznie przyciąga licznych turystów z całego kraju.

Czesław Świtkowski spoczął na żnińskim cmentarzu parafialnym, żegnany przez tłumy. W uroczystościach żałobnych wzięli udział Jego przyjaciele i współpracownicy, przedstawiciele władz samorządowych i władz wojewódzkich Ligi Obrony Kraju oraz poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich i Kujawsko‑Pomorskiej Wojewódzkiej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy.

Czesław Świtkowski za swoją wieloletnią pracę i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i honorowany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz najwyższymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju.

Cześć Jego Pamięci!

  Zdzisław Paluszkiewicz
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.