99 11listopada1918

Pożegnanie Krystyny Stoinskiej

2012 06 5915 listopada 2012 r. na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu Wielkopolska Organizacja LOK pożegnała panią Krystynę Stoinską, swoją wieloletnią działaczkę.

W uroczystości pogrzebowej udział wzięła delegacja Biura WZW LOK w Poznaniu w składzie: dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego płk(r) Janusz Dobrzański, sekretarz WZW LOK ppłk (r.) Bogdan Mrowiec, przewodniczący WWKR LOK płk (r.) Tadeusz Janowski, grono pracowników Oddziału BZG LOK w Poznaniu oraz poczet sztandarowy Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich.

W imieniu wielkopolskich działaczy LOK przewodniczący Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu płk (r.) Tadeusz Janowski przypomniał osobę pani Krystyny Stoinskiej.

Krystyna Stoinska urodziła się w 1936 r. w Borysławiu jako córka Michała i Łucji. Miała trudne dzieciństwo – II wojna światowa, a potem repatriacja na ziemie zachodnie do Gorzowa Wlkp. Tutaj uczyła się i pracowała na różnych stanowiskach, które wyrobiły w Niej szczególną osobowość – hart ducha i zamiłowanie do działalności społecznej, szczególnie w Polskim Czerwonym Krzyżu i Lidze Obrony Kraju.

Świętej pamięci Krystyna, nasza niezapomniana koleżanka, jako młoda dziewczyna wstąpiła w 1947 r. do Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. W 1950 r. została Przewodniczącą Szkolneg Koła Ligi Przyjaciół Żołnierza w Gorzowie Wlkp. W latach 1957–1969 działała już jako przewodnicząca Koła LPŻ w Poznaniu. W następnych latach została instruktorem pierwszej pomocy na kursach nauki jazdy w Lidze Obrony Kraju w Poznaniu. W 1990 r. została wybrana do Wojewódzkiej, a potem Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu. Od 2000 roku zaczęła działać w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK w Poznaniu. Miała w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje kontrolne i bardzo dużą wiedzę na temat przepisów finansowych obowiązujących w naszym stowarzyszeniu.

Za swą działalność została wyróżniona w 2003 r. odznaką honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Otrzymała także brązową, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony Działacz LOK” oraz brązowy, srebrny i złoty medal „Za Zasługi dla LOK”. Za całokształt swojej ofiarnej pracy dla dobra ukochanej Ojczyzny została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Za działalność w PCK została odznaczona odznaką „Zasłużony dla Krwiodawstwa”, „Serce Kryształowe” oraz uhonorowana najwyższymi odznaczeniami za długoletnią i oddaną działalność. Wyróżniona była wieloma odznaczeniami przez władze województwa wielkopolskiego, prezydenta Poznania i szeregu stowarzyszeń, z którymi współpracowała.

Droga Krystyno!

Pracowałaś szczerze i z wielkim zaangażowaniem, szczególnie społecznie, z młodzieżą na chwałę Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej– zyskałaś uznanie swych przełożonych, kolegów i przyjaciół. Dewizą Twoją w pracy i życiu było to, że jeśli nie mogłaś dla bliźniego zrobić czegoś dobrego, to nigdy nikomu nic złego nie uczyniłaś. Twoja szlachetna postawa była przykładem dla otaczających Cię kolegów, przyjaciół i całej rodziny.

Żegnam Cię dzisiaj Droga Krystyno!

Żegnam Cię też w imieniu kolegów i przyjaciół Lokowców z całej Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej – wszystkich, którzy stoją przy Twojej trumnie oraz tych, którzy ze względu na swój wiek i sytuację zdrowotną nie mogli być tutaj obecni.

Żegnam Cię z głębokim żalem – śpij spokojnie w tej wielkopolskiej, ukochanej Ziemi – bo dla Niej oddałaś całe swoje życie, choć rodzinny Borysław zawsze miałaś głęboko w sercu.

Niech Pan nasz przyjmie Cię do Królestwa Niebieskiego – śpij spokojnie!

Cześć Twojej Pamięci!

  Tadeusz Janowski
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.