Wojewódzkie obchody Święta Wojsk a Polskiego w Starachowicach

Klub Żołnierzy Rezerwy w Starachowicach i Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki LOK zorganizowali Święto Wojska Polskiego na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Starachowicach. Uroczystość miała charakter podniosły. Przybyłych na obchody święta powitał dyrektor Biura Świętokrzyskiego ZW LOK płk (r.) Włodzimierz Mandziuk. Wśród gości byli m.in. poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, wiceprezydent Starachowic Sylwester Kwiecień, radni miasta i powiatu, wójt Andrzej Przygoda, szef Sztabu Wojewódzkiego płk E ugeniusz Pikulina, prezes ZDZ w Kielcach Jerzy Wątroba.

2012 06 42
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK płk (r.) Edward Wacnik odznacza Łukasza Czekaja brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK” 

Rozpoczynając uroczystości, odśpiewano hymn państwowy. Następnie prof. Marian Winiarski wygłosił okolicznościowy wykład historyczny. Wiceprezydent Sylwester Kwiecień w imieniu władz Starachowic przekazał zgromadzonym weteranom, żołnierzom czynnej służby i żołnierzom rezerwy najlepsze życzenia. Ponadto wskazał, że Święto Wojska Polskiego jest dobrą okazją do refleksji o tym, że żyjemy w wolnym kraju i o tym, że nie potrafimy tego w pełni wykorzystać. „Dziś – mówił – nie mamy takich wyzwań jak obecni na uroczystości weterani. Dziś nie musimy przelewać krwi, dziś winniśmy pamiętać o tych, którzy tę krew za nas przelewali. Winniśmy im za to pamięć i troskę o rozwój wolnej Ojczyzny i społeczne, wzajemne poszanowanie”.

Poseł Krzysztof Lipiec zwrócił uwagę na nieodwracalne zjawisko topnienia szeregów wiarusów, podziękował im za przekazywanie swoich doświadczeń młodemu pokoleniu. Za pamięć i coroczną organizację Święta Wojska Polskiego podziękowania skierował do Świętokrzyskiej Organizacji LOK oraz do prezesa KŻR LOK Włodzimierza Werysa. W dowód uznania za wcześniejsze i obecne dokonania wyróżniono prezesa ZP LOK z Jędrzejowa por. (r.) Pawła Błaszkiewicza awansem do stopnia kapitana, a medalem „Za Zasługi dla LOK” mjr. (r.) Marka Klameczkę, Bożenę Tarach, Łukasza Czekaja. Część artystyczną zapewnił Zespół Estradowy KŻR LOK „Wiarusy”, prezentując refleksyjne, patriotyczne pieśni. Na zakończenie gorąca wojskowa grochówka była okazją do wspomnień i rozmów o czasach historycznych i obecnych.

  Kazimierz Lewandowski
   
bullet Powrót