Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3433
Artykułów:
2059
Odsłon artykułów:
10552139

Odwiedza nas

Odwiedza nas 465 gości oraz 0 użytkowników.

Obchody Dnia Zwycięstwa przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK

W roku bieżącym mija 68. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie – 68. rocznicaDnia Zwycięstwa koalicji państw sprzymierzonych nad Niemcami hitlerowskimi – rocznica zakończenia ponad 5‑letniej okupacji ziem polskich wchodzących w skład Rzeczypospolitej. Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich realizując w praktycznym działaniu statutowe cele LOK związane z kultywowaniem i popularyzowaniem tradycji narodowych i oręża polskiego oraz upowszechnianiem wiedzy na temat współczesnych problemów obronności, była organizatorem i uczestnikiem na terenie województwa wielkopolskiego szeregu imprez związanych z tegorocznymi obchodami Dnia Zwycięstwa. Wyrażało się to w wielu imprezach patriotyczno‑historycznych, których animatorem było 19 terenowych (powiatowych – rejonowych) organizacji LOK.

foto 01 2013 77
Akt nominacyjny mjr. Stefanowi Muszyńskiemu do stopnia podpułkownika Wojska Polskiego wręcza Zdzisław Małkowski, szef WSzW Poznań
foto 01 2013 78
Gratulacje ppłk. Stefanowi Muszyńskiemu składa prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk

Wielkopolski ZW LOK wraz z BWZW LOK 8 i 9 maja br. aktywnie uczestniczyły w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

8 maja br. o godz. 10.00 przedstawiciele Wielkopolskiej LOK: sekretarz ZW ppłk. Bogdan Mrowiec oraz dyrektor B WZW LOK i członek Rady Krajowej LOK płk(r.) Janusz Dobrzański wraz z pocztem sztandarowym WOW LOK reprezentowali naszą wojewódzką organizację w uroczystości patriotycznej, związanej z obchodami Dnia Zwycięstwa, a zorganizowanej przez dowódcę Garnizonu Poznań – dowódcę II Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. Włodzimierza Usarka na Cytadeli Poznańskiej u stóp pomnika poświęconego Żołnierzom Armii Czerwonej, uczestniczącym w wyzwoleniu stolicy Wielkopolski. Po wystąpieniu wojewody wielkopolskiego Piotra Florka, dowódcy Garnizonu Poznań gen. bryg. Włodzimierza U sarka oraz po apelu pamięci i salwie honorowej delegacja Wielkopolskiej LOK złożyła biało‑czerwone kwiaty i oddała hołd żołnierzom tamtych dni, tak Armii Czerwonej, jak i aliantom, oraz cywilnym uczestnikom szturmu Cytadeli, tzw. Cytadelowcom. Również 8 maja, o godz. 12 odbyły się zawody strzeleckie z broni bojowej zorganizowane przez Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” wraz z BWZW na strzelnicy Wielkopolskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Tarcza” w Poznaniu. U czestniczyli w nich przedstawiciele administracji rządowej na czele z wojewodą wielkopolskim Piotrem Florkiem, współorganizator zawodów – dowódca G arnizonu Poznań gen. bryg. Włodzimierz U sarek, starosta powiatu poznańskiego J an G rabkowski, prezes WOW LOK im. Powstańców Wlkp. gen. bryg.Zdzisław G łuszczyk oraz dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Poznań, przedstawiciele Policji i komendant miejski Policji podinsp. Roman Kuster, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych służb mundurowych.

Po uroczystym otwarciu zawodów szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski wręczył akt nominacyjny do stopnia podpułkownika Wojska Polskiego zastępcy dyrektora BWZW LOK w Poznaniu mjr. Stefanowi Muszyńskiemu.

Wśród kilkudziesięciu uczestników zawodów w kategorii służb mundurowych czołowemiejsca w konkurencji pistolet wojskowy 9 mm zajęli: 1. kpt. Robert Ołoszewski, reprezentujący WSzW Poznań – 91 pkt.; 2. ppłk Dariusz Przybylski, reprezentujący I RWT Poznań – 89 pkt.; 3. mjr Adam Ziółkowski, reprezentujący Wydział Żandarmerii Wojskowej – 85 pkt.

W kategorii osób cywilnych najlepsi to: 1. Alma Karoń – reprezentująca KŻR LOK „Snajper” w Poznaniu – 86 pkt.; 2. Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego – 82 pkt.; 3. Jacek Kaczmarczyk z KŻR LOK „Jastrząb” w Swarzędzu – 82 pkt.

Tego samego dnia o godz. 14.30 w budynku LOK Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się z okazji Dnia Zwycięstwa spotkanie towarzyskie pracowników, członków i działaczy LOK, w trakcie którego m.in. złożono gratulacje nowo mianowanemu podpułkownikowi WP Stefanowi Muszyńskiemu.

foto 01 2013 79
Gratulacje ppłk. Stefanowi Muszyńskiemu składa dyrektor BWZW LOK płk (r.) Janusz Dobrzański

Kolejnym dniem obchodów Dni Zwycięstwa był 9 maja br., w którym działający przy WZW LOK Klub Żołnierzy Rezerwy zorganizował uroczyste zebranie połączone z okolicznościowym spotkaniem członków klubu i kombatantów II wojny światowej. Prezes KŻR ppłk Bogdan Mrowiec, otwierając uroczyste zebranie, powitał zaproszonych gości, a wśród nich:
– żołnierza września 1939 r., żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnika bitwy o Monte Cassino, artylerzystę mjr. Jerzego Wojsym‑Antoniewicza, obchodzącego w tym roku 94. rocznicę urodzin i 74. rocznicę promocji oficerskiej do stopnia podporucznika WP w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu;
– ppłk. Tadeusza Paczka, żołnierza II Armii Wojska Polskiego, która miała duży wkład w wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej Poznania i Wielkopolski i zakończyła swój marsz bojowy w maju 1945 r. w Budziszynie. Ppłk Tadeusz Paczek od szeregu lat pełni funkcję prezesa Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP, ściśle współpracując z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką LOK;
– płk. dr. Zdzisława Małkowskiego – szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu;
– ks. płk. prałata Józefa Srogosza – byłego dziekana Sił Powietrznych i kapelana Garnizonu Poznań;
– prof. dr. hab. n.med. Mieczysława Wendera – byłego członka władz wojewódzkich i naczelnych LOK, członka honorowego naszego stowarzyszenia;
– gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka – prezesa Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK;
– płk. Leszka Kędrę – prezesa KŻR LOK „Snajper” w Poznaniu;
– por. Mieczysława Przyweckiego – prezesa ZW ZKRPiBWP; – por. Aleksandra Tecława – prezesa Firmy AWT Tecław – Poznań.

W części merytorycznej mjr Jerzy Wojsym‑Antoniewicz i ppłk Tadeusz Paczek podzielili się ze zgromadzonymi żołnierzami rezerwy swoimi przeżyciami i doświadczeniem wojennym zdobytym w okresie II wojny światowej.

Uczestnikiem spotkania był również członek KŻR LOK B ogusław Graliński – kronikarz WOW LOK, poeta, falerysta, który obchodził jubileusz 70. rocznicy urodzin i 54. rocznicy przynależności do naszego patriotyczno‑obronnego stowarzyszenia LOK. Bogusław Graliński zadeklamował zebranym dwa wiersze swojego autorstwa: „Dzień Zwycięstwa” i „Monte Cassino – 4. Bitwa”.

Z okazji Dnia Zwycięstwa zostali wyróżnieni: srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK” pracownica B iura WZW LOK Izabela B agrowska, medalem okolicznościowym Wielkopolskiej LOK „W Dowód U znania” jubilat Bogusław Graliński.

W trakcie zebrania w poczet członków KŻR LOK przyjęto st. chor. sztab. Jana Urbana.

Uroczyste zebranie KŻR LOK zakończyło się wspólnym obiadem żołnierskim i tradycyjną lampką wina.

  Janusz Dobrzański
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. SatAudio.