Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3418
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10408062

Odwiedza nas

Odwiedza nas 364 gości oraz 0 użytkowników.

150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863 r. – wystawa Ligi Obrony Kraju w Poznaniu

22 stycznia br. minęła 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863 r. Powstanie to było kolejnym zrywem niepodległościowym narodu polskiego. Wiadomo, że historycy mają rozbieżne zdania nad celowością tego i innych polskich powstań narodowowyzwoleńczych. Nie chodzi tu jednak o kolejną dyskusję, która zakończyłaby się niczym, ale o chwilę zadumy zarówno nad heroizmem Polaków tamtej epoki, jak i o konstatację historyczną. Najbardziej demokratyczna w ówczesnym świecie Konstytucja 3 maja 1791 r. w 11 artykule stanowiła: „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych”. Żadna zewnętrzna siła nigdy bowiem Polakom niczego nie dała, a wręcz odwrotnie. Naród polski zmuszony był przez 125 lat prowadzić walkę o niepodległość i organizować się w konspiracji. Powstanie styczniowe było jednym z etapów na drodze do niepodległości, wzmacniającym świadomość narodową Polaków. Powstańcze hasło „Wolność, Całość, Niepodległość” miało także konsolidować ludność Litwy i Ukrainy z byłą Koroną. Powstanie to znacząco rozwinęło teorię wojny partyzanckiej i trwało najdłużej ze wszystkich. Szerokie przygotowania konspiracyjne i stworzenie państwa podziemnego było w tamtym czasie ewenementem na skalę światową i wspaniałym wzorem dla kolejnych zrywów niepodległościowych.

foto 01 2013 04
Otwarcie wystawy poświęconej 150. rocznicy powstania styczniowego. Referat na temat przyczyn i okoliczności wybuchu powstania wygłosił kurator wystawy, sekretarz WZW w Poznaniu ppłk(r.) Bogdan Mrowiec
foto 01 2013 05
Po wystawie oprowadza jej współtworca Marian Winiecki, pasjonat historii i kolekcjoner

 

Bywają paradoksy historii – król Pyrrus odnosił zwycięstwo za zwycięstwem, ale przegrał wojnę i w końcu zginął, natomiast nasz naród przegrywał powstania, a jednak wywalczył sobie wolność i „…Polska nie zginęła…”.

Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK im. Powstańców Wielkopolskich uczciła 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wspaniałą uroczystością, której kulminacyjnym punktem było otwarcie wystawy Ligi Obrony Kraju poświęconej tej rocznicy.

Otwarcie wystawy nastąpiło 24 stycznia br. w budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na wystawie zgromadzono wiele unikalnych eksponatów. Większość z nich pochodziła z prywatnych zbiorów wiceprezesa Klubu Bałtyckiego, członka KŻR LOK „Snajper”, twórcy prywatnego muzeum w Jaraczu, pasjonata historii i kolekcjonera – Mariana Winieckiego. Perłami wystawy były listy i fragmenty listów gen. Mariana Langiewicza wraz z rozkazami podpisanymi ręką dyrektora powstania. Na skórach dziczych i niedźwiedzich wisiały oryginalne okazy powstańczej broni palnej i białej. W gablotach eksponowana była m.in. powstańcza (popowstańcza) „czarna biżuteria” wypożyczona przez Muzeum Mazowieckie w Płocku i Muzeum Regionalne w Rogoźnie.

W atmosferę tamtych dni zgromadzonych gości wprowadził polonez Fryderyka chopina – opus 53 „Heroica”. gdy ucichły dźwięki poloneza gości powitał dyrektor biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Janusz Dobrzański, podkreślając funkcję patriotyczno-wychowawczą i obronną Ligi Obrony Kraju oraz to, że otwierana wystawa funkcji tej ma służyć. Następnie przedstawił twórców wystawy: Mariana Winieckiego i komisarza wystawy ppłk. Bogdana Mrowca, sekretarza WZW LOK, któremu powierzył dalsze prowadzenie uroczystości. Ppłk bogdan Mrowiec podziękował obecnym na uroczystości przedstawicielom muzeów,od których pozyskano eksponaty, a następnie powitał wszystkich zaproszonych honorowych gości.

foto 01 2013 06
Portrety uczestników powstania styczniowego oraz alegorie bitew

 

Uroczystość zaszczycili: Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek, sekretarz ZG LOK płk pil. Józef Jagos, prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, szef WSzW w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski, szef Sztabu II Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk Robert Karasiewicz, przedstawiciel komendanta centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu mjr Tomasz Kurzawa, przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Andrzej Plesiński, przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego Ryszard Taciak, konsul Federacji Rosyjskiej Igor Oszczepkow, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu Waldemar Szostak (który udzielił pomocy w organizacji wystawy), kpt. dr Zofia Grodecka – żołnierz powstania warszawskiego 21. pp „Dzieci Warszawy”, ps. „Żaglowiec”, prawnuczka jednego z dowódców powstania styczniowego Dionizego Czachowskiego, kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Jarosław Łuczak, ksiądz płk prałat Józef Srogosz, dyrektor Oddziału ZG LOK w Poznaniu płk Jarosław Jarzyński (współorganizator wystawy). Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wielu instytucji, zakładów pracy, szkolnictwa, placówek kulturalnych, władz terenowych i LOK z Poznania i województwa.

Komisarz wystawy ppłk Bogdan Mrowiec wygłosił referat na temat powstania styczniowego, nawiązując do poprzednich zrywów niepodległościowych narodu polskiego, jego poświęcenia, determinacji, heroizmu i ofiar, jakie jeszcze przez długie lata po powstaniu Polacy musieli ponosić.

Następnie wystąpił Bogusław Graliński, poeta (autor ponad 200 utworów, w tym wielu historycznych), kronikarz WOW LOK i falerysta, członek WOW LOK w Poznaniu, odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Autor recytował swój piękny wiersz pt. „Ignacewo – rok 1863”, w którym oddał hołd powstańcom biorącym udział w krwawej bitwie z wojskami rosyjskimi pod tą miejscowością.

foto 01 2013 07a
Eksponaty ze zbiorów prywatnych wiceprezesa Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Mariana Winieckiego
foto 01 2013 07b
Ekspozycja medalierstwa z okresu powstania styczniowego
foto 01 2013 08
Uczestnicy wernisażu w budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

Kolejnym mówcą był ks. prałat płk Józef Srogosz, który podkreślił istotny udział w powstaniu duszpasterstwa oraz straty, jakie poniósł polski kościół w trakcie powstania i po jego upadku - represje, wyroki, zsyłki i konfiskaty. Te ostatnie objęły 20 % majątków kościelnych i zakonnych.

Wystąpił też Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek, wyrażając swoje uznanie organizatorom wystawy, którzy zgromadzili tak dużo ciekawych eksponatów. Podkreślił też merytoryczne i artystyczne walory wystawy oraz podziękował licznie przybyłym dostojnym gościom i wszystkim obecnym na wystawie.

Głos zabrał także dyrektor Oddziału Okręgowego NBP Waldemar Szostak, który przedstawił okolicznościową srebrną monetę oraz monetę dwuzłotową, zapoznając słuchaczy z ich formą artystyczną na awersie i rewersie. Następnie komisarz wystawy ppłk Bogdan Mrowiec zaprosił wszystkich przybyłych do zwiedzania wystawy, a jej współautor Marian Winiecki objaśniał wszelkie szczegóły dotyczące eksponatów. Goście zwiedzali wystawę z wielkim zainteresowaniem.

Na wszystkich czekało przyjęcie koktajlowe przygotowane przez właściciela firmy AWT i członka KŻR LOK przy WZW - por. Aleksandra Tecława. Przy różnorodności wspaniałych poczęstunków kontynuowano spotkanie w bardzo serdecznej atmosferze.

Reasumując, uroczystość była imponująca. Dostojnych gości było wielu, zwiedzających wystawę mnóstwo. Wystawa była okazała, przyjęcie bardzo dobrze przygotowane. Zadowoleni byli wszyscy.

Wielkopolski ZW LOK uczcił 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wielką galą.
Gratulacje!

Jamusz Grugły
bullet Powrót

Copyright © 2014. SatAudio.