Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3598
Artykułów:
2151
Odsłon artykułów:
12048495

Odwiedza nas

Odwiedza nas 415 gości oraz 0 użytkowników.

powstanie 63dni wolnosci

Z obrad Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

W dniu 13.12.2011 r. w budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego. Zaproszonych gości i członków Zarządu powitał prezes Wielkopolskiej Organizacji LOK im. Powstańców Wlkp. gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, który następnie poprosił sekretarza o zapoznanie zebranych z planem posiedzenia.

W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Ligi Obrony Kraju i osób współpracujących ze stowarzyszeniem. Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręczyli dowódca Garnizonu Poznań i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu gen. bryg. Włodzimierz Usarek oraz prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Srebrne medale otrzymali: Wieńczysław Oblizajek – starosta kolski, Ryszard Borysiewicz – wiceprezes Organizacji Powiatowej LOK w Kole, Mirosław Mikołajczyk – skarbnik Organizacji Powiatowej LOK w Kole, Bogdan Paliński i Dariusz Tomczak – z powiatowej policji w Kole. Brązowe medale otrzymali: Ryszard Miśko – prezes Klubu LOK w Kole, Karol Biadasz – wiceprezes Organizacji Powiatowej LOK w Słupcy, Eugeniusz Orman – wiceprezes Organizacji Rejonowej LOK w Pile.

foto 01 2012 15

Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek WZW LOK w Poznaniu uchwałą nr 11 z 23.09.2011 r. nadało honorowe odznaki organizacyjne „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP” za działalność społeczną na rzecz środowiska rezerwistów następującym osobom: dowódcy Garnizonu Poznań i dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu gen. bryg. pil. Włodzimierzowi Usarkowi, dyrektorowi Biura WZW LOK w Poznaniu płk.(r.) Januszowi Dobrzańskiemu, sekretarzowi WZW LOK w Poznaniu ppłk. Bogdanowi Mrowcowi. Odznaki wręczył WZW gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk.

Zarząd Główny LOK w Warszawie uchwałą nr 48 z 10.12.2010 r. na wniosek WZW LOK w Poznaniu nadał wieloletniemu działaczowi Ligi Obrony Kraju na terenie powiatu słupeckiego Bogdanowi Koniecznemu odznakę honorową „Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Odznakę wręczył prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz członek Rady Krajowej LOK– dyrektor Biura WZW LOK płk (r.) Janusz Dobrzański.

Za całokształt pracy na rzecz WOW LOK podziękowanie otrzymał pan Bogusław Graliński – poeta i kronikarz naszej organizacji, który został też wyróżniony przez Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za całokształt pracy kulturalno‑artystycznej na przestrzeni lat – od 1957 do 2011 r. Podziękowanie otrzymał również fotoreporter WOW LOK Wiesław Leliwa‑Pruski, który za całokształt pracy społecznej i krzewienie idei pracy organicznej otrzymał od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego srebrny medal „Labor Omnia Vincit”. Podziękowania wręczył prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk.

foto 01 2012 16

W części merytorycznej posiedzenia Roczny Plan Zamierzeń Działalności Statutowej WOW LOK na 2012 r. przedstawił dyrektor BWZW LOK płk (r.) Janusz Dobrzański, który zwrócił szczególną uwagę na organizację zawodów szczebla wojewódzkiego i udział w nich reprezentacji organizacji powiatowych rejonowych naszego województwa.

Preliminarz budżetowy WOW LOK na 2012 r. przedstawiła księgowa BWZW LOK Eulalia Jankowska, zwracając szczególną uwagę na gromadzenie składek przez poszczególne organizacje powiatowe, rejonowe LOK i działające w ich strukturach kluby i koła.

Wiceprezes WZW płk (r.) Ryszard Wiliński zwrócił uwagę na szersze rozpropagowanie wśród członków LOK odpisu 1% z podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Członek WZW Jan Wilner, analizując kolejne lata preliminarzy budżetowych zauważył, iż na terenie WOW LOK są bardzo dobre organizacje powiatowe, rejonowe, pozyskujące dotacje na działalność statutową od samorządów. Są też takie organizacje, w tym jednostki podstawowe, które nie wnioskują o dotacje celowe i borykają się z problemami finansowymi w organizacji zawodów i imprez.

W kolejnym punkcie skarbnik WZW LOK płk(r) Zbigniew Ornaf przedstawił wyniki gromadzenia składek członkowskich za trzy kwartały 2011 r. oraz plan gromadzenia składek członkowskich na 2012 r. przez poszczególne zarządy powiatowe, rejonowe. Z‑ca dyrektora BWZW, mjr Stefan Muszyński zaprezentował wytyczne w sprawie akcji „Zima z LOK 2012”, które zostały przyjęte przez plenum.

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił sekretarz Marek Stebach, informując, iż wszyscy przewodniczący rejonowych i powiatowych komisji rewizyjnych na terenie WOW LOK otrzymali stosowne materiały, a w roku 2012 planowane jest szkolenie dla członków terenowych komisji rewizyjnych.

Członkowie WZW LOK zostali poinformowani przez kierunkowych specjalistów BWZW o przeprowadzonych zawodach sportowych szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego i udziale w nich reprezentacji.

Na zakończenie posiedzenia prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk pogratulował wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej i wspomaganiu naszego stowarzyszenia. Podziękował wszystkim członkom WZW i pracownikom BWZW za pełną realizację przedsięwzięć wynikających z planu roku 2011, życząc samych sukcesów w trudnej działalności społecznej w roku 2012. Zaprosił zebranych na uroczyste spotkanie wigilijne do sali reprezentacyjnej Domu Żołnierza.

    Bogdan Mrowiec
bullet Powrót  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.