Oławskie spotkania niepodległościowe

Przyjacielskie Spotkania Strzeleckie w kolejne rocznice Święta Niepodległości mają kilkunastoletnią tradycję, sięgającą ostatnich lat dwudziestego wieku. Oławski pomysł początkowo zmierzał do spotkań gminnych zarządów LOK z terenu powiatu oławskiego, wrocławskiego i oleśnickiego planując, że co roku będą odbywały się w innej gminie.

Świętując rocznicę odzyskania niepodległości, gminne organizacje LOK miały prezentować działania statutowe na obszarze swej gminy. Pierwsze trzy odbyły się na obiektach strzelnic kulowych w Oławie, Twardogórze i Jelczu‑Laskowicach, wszystkie z dużym udziałem realizacyjnym oławskiej LOK. Kolejne spotkanie w Oławie wskazało na potrzebę organizowania ich w przyszłości w gminie miejskiej Oława. Corocznie też zmianom ulegały zakres i forma tych spotkań.

foto 01 2012 56
Sztandar ZM LOK Oława ufundowany przez społeczeństwo w roku 1979 uczestniczy w najważniejszych uroczystościach państwowych w Oławie. Poczet każdorazowo stanowią wyróżniający się strzelcy i instruktorzy. Zdjęcie przedstawia poczet – Mateusz Janiczek, Dariusz Witka, Igor Radoch – w pochodzie z sanktuarium Najświętszej Marii Panny pod pomnik losów ojczyzny w dniu 11.11.2012 roku.

Początkowo były to typowe zawody strzeleckie z podziałem na młodzików, juniorów i seniorów. Później wprowadziliśmy oddzielnie strzelanie dla kobiet i mężczyzn, następnie przeszliśmy do strzelań drużynowych do zestawów tarcz zapadkowych, a ostatnio do strzelań tzw. rodzinnych, gdzie drużynę stanowią rodzeństwa, rodzice z dziećmi czy dziadkowie z wnukami. W ostatnich kilku latach dla dziesięciu najlepiej strzelających z karabinka sportowego juniorów i seniorów wprowadzono pistoletową konkurencję memoriałową: „Memoriał im. C zesława Sztaby”– nieżyjącego już seniora i twórcy oławskiej LOK.

Od początku też przy wspólnym ognisku i rożnie z kiełbaskami, krupniokami, słodyczami dla dzieci organizujemy konkursy wiedzy o LOK, historii Oławy i zmieni oławskiej, wiedzy niepodległościowej, ze znajomości pieśni patriotycznych, rocznic historycznych (np. G runwald), a ostatnio konkurs na temat wiedzy o fladze. Konkursy te prowadzone na części rekreacyjnej oławskiej strzelnicy kulowej cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno oczekujących w strzelanie, jak i dużej grupy widzów. Kolejne pytania konkursowe odczytywane są przez prowadzącego, a odpowiedzi udziela uczestnik, który pierwszy podnosi rękę do odpowiedzi. Bawią się i sprawdzają swoją wiedzę wszyscy uczestnicy– od najmłodszych do najstarszych. Za każdą udzieloną odpowiedź można wybrać sobie drobny upominek czy słodycze z bogato zastawionego stołu. Niezależnie od upominków, pamiątkowymi medalami niepodległościowych spotkań wyróżnieni są w każdym z konkursów najlepsi uczestnicy.

W spotkaniu 12.11.2011 r. w kolejnych konkursach oprócz dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych uczestników, w grupie zwycięzców medalami wyróżniliśmy znakomitych gości spotkania. I tak w konkursie „Znam pieśni patriotyczne z okresu niepodległościowego” zwyciężyły Beata Chlebna, Agata Górska, a trzecie miejsce zajęła Beata Pawłowicz– dolnośląski kurator oświaty. W konkursie „Flaga Polska– Dzień Flagi” zwyciężyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie Klaudia Tulej przed Małgorzatą Gancarczyk– dyrektor Gimnazjum nr 2 w Oławie oraz Jadwigą Braniewską– dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. W konkursie „Oława współczesna w naszej pamięci” zwyciężyła Jadwiga Braniewska przed Tadeuszem Dębogórskim i Adą Makówką, a w konkursie wiedzy niepodległościowej Tymoteusz Chlebny przed Adrianem Krajewskim i Bartkiem Basiurą.

foto 01 2012 57
 
foto 01 2012 58a
Puchar dla najmłodszej zawodniczki spotkania niepodległościowego Julii Piotrowskiej. Z mikrofonem prezes ZP LOK Oława Eugeniusz Engel, a dalej prezes ZW LOK Wacław Kazimierz Adamczyk
foto 01 2012 58b
Zdjęcie grupowe zwycięskich rodzin strzeleckich zawodów niepodległościowych

W ostatnich dwóch latach znaczna część uczestników przybywała na spotkanie głównie dla obejrzenia ciekawych wystaw kolekcjonerskich broni białej– Zbigniewa Kroczaka z Oławy oraz broni palnej krótkiej Krystiana Przybyły– kolekcjonera z Wrocławia. Trafionym pomysłem stało się zapraszanie pasjonatów wojskowych, a chodzi o grupy rekonstrukcji historycznej „Militaria” z Wrocławia oraz „Oka” z Namysłowa– w mundurach z okresu II wojny światowej, z bronią i pojazdami, w tym także z transportowcem opancerzonym obecnego wyposażenia wojskowego. Zainteresowanie, szczególnie dzieci i młodzieży, było ogromne. Można było zrobić zdjęcie w motocyklach, transporterach, z bronią, mundurowymi, a także dowiedzieć się wielu ciekawych informacji.

W 93. rocznicę Odzyskania Niepodległości gościliśmy na naszym spotkaniu równolatka niepodległej Polski– człowieka z żywą i barwną historią całego okresu niepodległościowego, Jarosława Furgałę, który z ziemią oławską związany jest od lat. Tutaj znajdują się jego rzeźby w drewnie i kamieniu. Na spotkaniu pojawił się w mundurze wojskowym. Wiele opowiadał o swym barwnym życiorysie, m.in. o tym, że od 1932 roku został członkiem „Orląt”– organizacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” i nadal jest instruktorem strzelectwa jednostki Południowy Okręg Strzelecki Związku Strzeleckiego w Bełchatowie. Był, jak mówił, uczestnikiem uroczystych obchodów imienin „Dziadka”, czyli Józefa Piłsudskiego. Podczas II wojny światowej walczył w obronie Warszawy. Osobiście był bardzo wzruszony na spotkaniu. Podkreślał, że cieszy go to, że młodzież rozmawiająca z nim jest aktywna i chce świętować ten ważny dzień w historii Polski.

foto 01 2012 59
Honorowy gość niepodległościowego spotkania przyjacielskiego pan Jarosław Furgała – równolatek niepodległej, członek międzywojennego związku strzeleckiego „Strzelec”, uczestnik spotkań z Józefem Piłsudskim. Przez pięć godzin rozmawiał z wieloma uczestnikami spotkania wspominając cały okres 93 lat rocznicowych.

Oprócz wymienionych już znakomitych gości w oficjalnej części spotkania uczestniczyli też: członek Rady Krajowej LOK, prezes Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Kazimierz Adamczyk, starosta oławski Zdzisław Brezdeń, przewodniczący Rady Miejskiej w Oławie Piotr Regiec, wiceburmistrz Oławy– Jerzy Hadryś, radni powiatu i miejscy wspierający oławską LOK. Wręczono także odznaczenia– indywidualne zasłużonym osobom i zbiorowe dla szkół i instytucji. Na wstępie wprowadzono sztandar oławskiej LOK, a chór z G imnazjum nr 3 w Oławie pod dyrekcją Jacka Chlebnego zaśpiewał hymn państwowy. Około 500-osobowa grupa uczestników spotkania, mimo chłodnej pogody, zadowolona była z udziału w spotkaniu. Spotkanie, tak jak wszelkie inne imprezy oławskiej LOK, upamiętniły oławskie media: Gazeta Powiatowa– Wiadomości Oławskie oraz oławska Telewizja Kablowa. Zdjęcia i wyniki zawodów strzeleckich ze spotkania można obejrzeć na stronie internetowej www.lok.olawa.pl Eugeniusz Engel

    Eugeniusz Engel
bullet Powrót