Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3598
Artykułów:
2151
Odsłon artykułów:
12048701

Odwiedza nas

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.

powstanie 63dni wolnosci

Kombatancko-rodzinny Nowy 2012 rok

XIV KrajowyTradycyjnie i dzięki zapobiegliwości członków prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, głównie wiceprezesów ZW i prezesów kół dzielnic: Dziesiąta – kol. por. Czesława Klimka i Bronowice – kol. ppłk. Henryka Czerkasa, zorganizowane zostało uroczyste noworoczne spotkanie kombatantów m. Lublina. Odbyło się, jak w ostatnich latach, w Domu Kultury Kolejarza w galowej sali widowiskowej, dzięki życzliwości kierownika Marka Kołodziejczyka. W spotkaniu uczestniczyło prawie 60 osób – kombatantów i zaproszonych gości oraz dwa zespoły artystyczne – 40 – osobowy ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich i wokalny „Serenita” pod batutą mistrza muzyki i poety kol. ppor. mgr. Kazimierza Liszcza.

foto 01 2012 60
Spotkanie noworoczne kombatantów w Lublinie 
foto 01 2012 61
Przedstawiciel marszałka województwa Andrzej Kloc wręcza statuetkę wiceprezesowi ZW, prezesowi koła ZKRPiBWP por. Czesławowi Klimkowi 

Wśród zaproszonych gości byli: poseł i przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD kol. mgr Jacek Czerniak, przedstawiciele: marszałka województwa – pełnomocnik ds. kombatantów Andrzej Kloc, prezydenta miasta Lublina Zdzisław Niedbała oraz dyrektorzy współpracujących ze ZKRPiBWP szkół: Gimnazjum nr 1 im. St. Konstantego– Izabela Maciejewska, Szkoły Podstawowej nr 31 – Jolanta Józefaciuk z Lublina, a także Gimnazjum Publicznego – Wiesława Horecka i Szkoły Podstawowej– E lżbieta Migasnik z Jabłonnej k. Lublina. Ze strony władz stowarzyszeń kombatancko‑proobronnych byli obecni: prezes ZW ZKRPiBWP kol. płk mgr J erzy Górnicki, członek prezydium, autor już pięciu tomów „Słownika Biograficznego Żołnierzy BCh”, kol. ppłk mgr Marian Wojtas, prezes Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP kol. Mieczysław Dziedzic, a Związek Żołnierzy WP reprezentowali m.in. inicjator i założyciel wojewódzkiej organizacji Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (pierwsza nazwa) kol. płk mgr inż. Zbigniew Węglarz oraz prezes Koła ZŻWP nr 10 płk mgr Hubert Kępski, prezes ZW LOK, członek Koła ZŻWP nr 10 kol. por. mgr Stanisław Dąbrowski, jak też honorowy prezes lubelskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP kol. por. Stefan Kowalik i inne osoby.

Spotkanie rozpoczął powitaniem zebranych prezes koła „Dziesiąta”, wiceprezes ZW ZKRPiBWP kol. por. C z. Klimek. Następnie wystąpił prezes ZW kol. J. Górnicki, akcentując wysiłek ruchu oporu Lubelszczyzny w wyzwolenie i niepodległość Polski w II wojnie światowej. Jako kolejny głos zabrał b. żołnierz BCh – Polskiego Korpusu Bezpieczeństwa kol. M. Wojtas. W ciepłym, podniosłym i wielce merytorycznym wystąpieniu przybliżył strukturę ruchu ludowego, będącego opoką patriotyzmu i państwowości polskiej, z którego wyrosła druga siła zbrojna w walce z okupantem niemieckim – BCh. Przypomniał, że w 1944 r. na terenie 166 powiatów było 157 tys. żołnierzy formacji BCh i 20 tys. członkiń ludowego Związku Kobiet (wśród nich siostra autora, Anastazja Kępska – t. V Słownika, s. 316). Walkę z okupantem podejmowało 70 oddziałów partyzanckich i 400 oddziałów specjalnych, które przeprowadziły kilka tysięcy akcji bojowo‑dywersyjnych. Tereny lubelskie skupiały 60 tys. żołnierzy BCh, a ich bohaterstwo wyrażało się w czasie trwającego od grudnia 1942 r. do września 1943 r. Powstania Zamojskiego, w stoczonych bitwach z siłami niemieckimi pod Wojdą i Zaborecznem, w obronie wysiedlanej ludności z polskich wsi. Wspomniał również o swoim uczestnictwie w działaniach PKB pod pseudonimem „Karp”, w obwodzie tomaszowskim od 1943 r. do sierpnia 1944 r. Następnie przekazał jako nagrodę za współpracę V tom „Słownika Biograficznego Żołnierzy BCh” kolegom: por. S. Dąbrowskiemu i płk. H. Kępskiemu.

Interesującym wystąpieniem był również głos kol. H. Czerkasa, będącego także aktywnym członkiem ZŻWP Koła nr 10. Przypomniał ważne dokonania w ZKRPiBWP w 2011 r., jak kongres Związku, wyraził uznanie oraz przekazał podziękowania dla szkół współpracujących z kołami i ZW ZKRPiBWP dla wspólnej sprawy – służby Ojczyźnie. Zaakcentował także dobrze układającą się współpracę w organizacji obchodów ważnych świąt i rocznic oraz reprezentowanie interesów naszych stowarzyszeń – ZKRPiBWP, ZZWRP, ZŻWP i LOK – przed władzami państwowymi i samorządowymi. Poinformował, iż ww. stowarzyszenia 11.11.2011 r. zawarły porozumienie w sprawach dotyczących wspólnych działań w województwie i terenowych ogniwach, a prezes ZW LOK kol. S. Dąbrowski stanął na czele powołanego kierowniczego grona.

foto 01 2012 62
Prezydium zebrania: od lewej dyr. Gimnazjum w Jabłonnej Wiesława Horecka, prezes ZW ZKRPiBWP płk Jerzy Górnicki, dyr. Gimnazjum nr 1 w Lublinie Izabela Maciejewska, wiceprezes ZW i prezes koła ZKRPiBWP por. Czesław Klimek, autor Słownika Bibliograficznego Żołnierzy BCh ppłk Marian Wojas, dyr. Szk. Podstawowej nr 31 w Lublinie Jolanta Józefaciuk, poseł na Sejm RP Jacek Czerniak 

Ze słowami uznania dla weteranów walk i służby Ojczyźnie oraz z życzeniami wystąpił poseł kol. J . Czerniak. Ważnym punktem spotkania było wręczenie od marszałka województwa wyróżnień kol. W. C zerkasowi, kol. kpt. Gniewomirowi Szyszowi i kol. Cz. Klimkowi. Podniosłe chwile spotkania uświetniał występ zespołu artystycznego Szkoły Podstawowej nr 31 pod kierownictwem Joanny Romanowskiej oraz zespołu wokalnego pod batutą Kazimierza Liszcza. Hubert Kępski

    Hubert Kępski
bullet Powrót  

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.