Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3597
Artykułów:
2151
Odsłon artykułów:
12043805

Odwiedza nas

Odwiedza nas 279 gości oraz 0 użytkowników.

powstanie 63dni wolnosci

Zarządzenie Nr 19 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 19 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 19
Prezesa Ligi Obrony Kraju
z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2012 roku

Zgodnie z tradycją, dokonujemy podsumowania kolejnego 2011 roku działalności Ligi Obrony Kraju we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania oraz wytyczenia planu zamierzeń, który pragniemy realizować w przyszłym, 2012 roku w działalności statutowej i gospodarczej.

Rok 2011 to przede wszystkim rok naszego XIV Krajowego Zjazdu Delegatów LOK, który odbył się w dniach 6–8 maja w Sękocinie k. Warszawy. Na Zjeździe dokonaliśmy podsumowania działalności za okres ostatnich 5 lat, wskazaliśmy osiągnięcia, ale również porażki i zagrożenia, wytyczyliśmy program działania na następną kadencję oraz wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia. XIV KZD dokonał m.in. zmian w statucie LOK, podejmując uchwałę nr 1 w spawie uchwalenia zmian w statucie LOK oraz uchwałę nr 2 w sprawie jednolitego tekstu statutu LOK. Na mocy ww. uchwał powstały m.in. zapisy o zmniejszeniu Rady Krajowej do 25 członków oraz GKR do 7 członków. Te organy będą podejmować uchwały i decyzje dotyczące realizacji zadań statutowych i gospodarczych. Rok 2011 nie był rokiem łatwym i sprzyjającym naszej działalności gospodarczej i finansowej– był to bowiem czas pogłębiającej się sytuacji kryzysowej, która istnieje od kilku lat w skali ogólnokrajowej, a która wpływa na nasze możliwości funkcjonowania ekonomicznego. Liga Obrony Kraju w 2011 roku zrealizowała ponad 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych, począwszy od szczebla rejonu, powiatu, przez szczebel wojewódzki, aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Z tej liczby 37 zadań zostało dofinansowane przez MON na kwotę 446 800 zł (350 000 zł– na zakup amunicji dla Szkolnej Ligi Strzeleckiej).

W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach „Lato z Ligą”, „Zima z Ligą” oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło ponad 250 000 dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy ponad 2 mln 700 tys. zł. W mistrzostwach sportowo‑obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON, drużyna chłopców z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła I miejsce, drużyna chłopców z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK– III miejsce. Drużyna dziewcząt z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła I miejsce, zaś drużyna z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła II miejsce. W 2011 roku w sporcie kwalifikowanym zorganizowano 5 wyjazdów dla modelarskiej kadry narodowej na mistrzostwa świata (klasa F5 i NS), Europy (klasa IC- 8), Puchar Europy (klasa NSS) oraz zawody międzynarodowe (klasa M). Na mistrzostwach świata modeli pływających w klasie F5 odbywających się w Pichingersee– Linz, Austria w dniach 16–29.04.2011 r. zdobyliśmy 5 medali (1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe), zaś na mistrzostwach świata redukcyjnych modeli pływających klas NS, rozgrywanych w dniach 4–13.07.2011 r. w Bánk, Węgry– 2 srebrne i 1 brązowy.

W mistrzostwach Europy modeli samochodów z napędem spalinowym w klasie IC- 8 w Hildesheim, Niemcy uczestniczyło trzech zawodników nie odnosząc sukcesów. W 2011 roku Ministerstwo Sportu i Turystki na sport kwalifikowany na ww. przedsięwzięcia przydzieliło z budżetu 60 000 zł. Ponadto w sportach modelarskich zorganizowaliśmy, bądź nasi zawodnicy uczestniczyli w 10 imprezach najwyższej rangi, z mistrzostwami świata włącznie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33 000 zł. Poszczególne sekcje rokrocznie poszukują na organizację imprez modelarskich coraz więcej środków, jak również bardziej aktywnie zabiegają w ich pozyskiwaniu od władz samorządowych i sponsorów prywatnych. W sportach łączności mijający rok był kolejnym pod względem osiągnięcia wielu sukcesów na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy w 18. Mistrzostwach Europy w Radioorientacji Sportowej w Baile Felix w Rumunii senior Zbigniew Mądrzyński w biegu sprinterskim w paśmie 3,5 MHz zdobył złoty medal, natomiast Mateusz Szczypior medal srebrny w kategorii M-19. Obaj zawodnicy to członkowie Klubu Łączności SP2KRS Grudziądz. W kategorii M-19 indywidualnie srebrny medal zdobył Patryk Niedźwiecki z Klubu Łączności LOK SP8KEA. Podczas trwania 12th IARU Regio 1 Youth ARDF Championship w paśmie 3,5 MHz Mateusz Nalepko z Klubu SP8KEA w kategorii M-14 zdobył srebrny medal. Młode zawodniczki trenujące w Klubie Łączności LOK SP2KRS zajęły drużynowo piąte miejsce. W roku 2011 w Otwartych Mistrzostwach Polski w Radiopelengacji dla młodzieży szkolnej oraz w Otwartych Mistrzostwach Polski w Wieloboju Łączności, które odbyły się w Rudniku k. G rudziądza wystartowało 110 zawodników. Wiele klubów łączności działających w strukturach naszej organizacji zdobywało czołowe miejsca w licznych zawodach i konkursach krótkofalarskich. Organizowane zawody sportów łączności w roku 2011 zostały przeprowadzone bez dotacji zewnętrznych. W płetwonurkowaniu rok 2011 był pierwszym, w którym szkolenia realizowaliśmy już tylko w systemie LOK CMAS. Stopniowe wprowadzanie standardów CMAS sprawdziło się i zostało zaakceptowane przez środowisko. Poziom szkolenia oceniamy jako wysoki, a przede wszystkim cieszy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W ubiegłym roku wyszkolono 1396 płetwonurków na poziomie P-1, 169 na poziomie P-2 oraz 79 na poziomie P-3. Wyszkolono 14 nowych instruktorów na M-1 i 6 na M-2. Komisja Płetwonurkowania opracowała programy szkolenia na wszystkie poziomy z uwzględnieniem standardów CMAS wprowadzonych w 2010 r. przez władze w Rzymie. Ze wszystkich federacji szkolących w Polsce LOK posiada dokumentację na najwyższym poziomie, na której wzorują się pozostałe federacje. 49. Konkurs Marynistyczny, pomimo nieobecności drużyny województwa podkarpackiego, potwierdził wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczestników oraz coraz lepszą organizację konkursu. Kluby Żołnierzy Rezerwy działały również bardzo prężnie we wszystkich organizacjach wojewódzkich LOK, wpisując się wyraźnie w dzieło krzewienia wiedzy obronnej wśród polskiego społeczeństwa, propagując sporty obronne, sprawnościowe i medyczne.

W 2011 roku XXXVII C entralne Zawody Strzeleckie KŻR LOK odbyły się w Bydgoszczy w dniach 1–3.10.2011 r., a realizatorem zawodów był Kujawsko‑Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy. Rezerwiści, członkowie KŻR LOK ambitnie i dzielnie walczyli w konkurencjach przewidzianych w tych zawodach, osiągając bardzo dobre wyniki w strzelaniu z broni bojowej. Drugą ważną imprezą KŻR był XIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państw NATO „SNAJPER 2011” zorganizowany przez Wielkopolską OW LOK. Impreza odbyła się w dniach 17–19.09.2011 r. na poligonie Biedrusko k. Poznania, a uczestniczyło w niej wielu zawodników z państw NATO, między innymi z: Niemiec, Norwegii, Czech, Słowacji, W. Brytanii, Estonii, Rosji, Litwy i Ł otwy. Tak jak poprzednie, również i ta impreza zorganizowana została na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Biorąc powyższe pod uwagę – Liga Obrony Kraju jest na właściwej drodze dalszego jej funkcjonowania, działalności i zarządzania. Pomimo różnorakich trudności zewnętrznych, zmieniających się ekonomicznych uwarunkowań w kraju, w dobie istniejącego kryzysu, LOK utrzymuje dobrą, jak na te czasy, kondycję i płynność finansową. Zbieralność składek członkowskich również jest dobra, z tendencją wzrostową. Szkolenia samochodowe, szkolenia komercyjne, odpłatne statutowe, wynajem pomieszczeń, diagnostyka pojazdów oraz praca pracowni psychologicznych, a także właściwe gospodarowanie majątkiem pozwoliły na względnie dobrą kondycję LOK. W tym miejscu dziękuję wszystkim członkom, działaczom i pracownikom w imieniu władz naczelnych LOK i własnym za pracę i zaangażowanie, które pozwoliły nam na realizację celów statutowych w 2011 roku. Proszę jednocześnie o dalsze zaangażowanie i działania na rzecz realizacji Programu, który zamierzamy realizować w 2012 roku. Rok ten może być równie ciężki jak poprzedni, a poza tym jest to rok, w którym przyjdzie nam zmagać się z narastającym kryzysem gospodarczym.

W związku z powyższym zarządzam:

1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się „Programem działania LOK na lata 2011–2016”.

2. Objąć stałą opieką wybrane miejsca pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK, a wykaz tych miejsc wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę jednostkami przesłać do BZG LOK do 15 marca 2012 roku.

3. Utrzymywać dobrą współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży.

4. Działać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie.

5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i lepiej niż dotychczas egzekwować zbieralność składek członkowskich.

6. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań.

7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie.

8. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą.

9. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych w szczególności uchwały Nr 14/2007 RK oraz „Regulaminu wykorzystania środków z FC”, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC.

10. Na bieżąco realizować cele i zadania „Polityki Jakości” wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.

11. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami.

12. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny.

13. Kontynuować dbałość o właściwą estetykę i wyposażenie bazy szkoleniowej:
– w dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji;
– zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno‑funkcjonalnym (remonty, konserwacja bieżąca) oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego); – w zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK– widzianej perspektywicznie;
– zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu– wydzierżawienia nieruchomości czasowo niewykorzystywanych,
– wdrożyć do praktyki działania w LOK procedury i postanowienia określone „Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju”,
– przeprowadzić, we współdziałaniu z Oddziałami BZG LOK kompleksową weryfikację bazy danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK i wprowadzić system informatyczny bieżącej aktualizacji tych danych wg ustalonej procedury i wzoru.

14. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego.

15. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów.

16. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księgować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie.

17. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn i dotacji– rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami.

18. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty.

19. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: – możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, – wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez statut, w tym ze szkoleń odpłatnych.

20. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia.

21. Wprowadzać sukcesywnie szerszą niż dotychczas gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach.

22. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK– w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.

23. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych.

24. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań– zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy. Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich na 2012 rok uwzględnić zadania wynikające z „Planu Zamierzeń na 2012 rok” oraz niniejszego zarządzenia.

    Prezes
Ligi Obrony Kraju
płk (r.) Grzegorz JARZĄBEK
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.