Zawody Sportowo-Obronne Młodzieży WROCLOK 2012

Na obiektach sportowych i na poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyły się jubileuszowe, X Otwarte Zawody Sportowo‑Obronne Młodzieży Ligi Obrony Kraju Dolnego Śląska – WROCLOK 2012. W tym roku zawody miały inny, bardziej uroczysty przebieg niż w latach ubiegłych. Zawody otworzył Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek, który specjalnie przybył na tę uroczystość. Wcześniej jednak wręczył nagrody drużynom i zawodnikom, którzy zwyciężyli w całorocznych zmaganiach strzeleckich Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej Szkół Ponadgimnazjalnych Wrocławia 2011/2012. Padły też życzenia sukcesów i udanej, zdrowej rywalizacji sportowej ze strony gospodarza obiektu Komendanta‑Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, płk. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra.

W tym roku na starcie stanęły 22 drużyny z całego województwa. Każda z nich liczyła 7 zawodników. Samych zawodników było ponad 150. A biorąc pod uwagę opiekunów i trenerów drużyn oraz opiekę techniczną, uczestników zawodów było prawie 200, nie licząc sekretariatu i zespołów sędziowskich.

foto 02 2012 34
Uczestnicy Zawodów Sportowo‑Obronnych stoją w szyku podczas ceremonii otwarcia
foto 02 2012 35
I miejsce w ogólnej klasyfikacji końcowej zdobył Zespół Szkół nr 23 we Wrocławiu. Zwycięska drużyna wraz z trenerem mjr. Zbigniewem Jarkiem

Zawody WROCLOK to przedsięwzięcie bardzo pracochłonne, wymagające doskonałej koordynacji i organizacji pracy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu mjr Dariusz Lenart, adiunkt w Zakładzie Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Oficerskiej, który od kilku już lat swoją wiedzą wspiera organizację zawodów. Jego profesjonalizm i perfekcja w prowadzeniu zawodów stają się wśród młodzieży prawie legendarne.

Ważną rolę odgrywa też Koło Płetwonurków LOK przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach, które corocznie organizuje i zabezpiecza punkt forsowania przeszkody wodnej.

Wstępne prace nad organizacją zawodów rozpoczynają się już w styczniu. W tym roku zgłoszenia do startu w X Zawodach przyjmowane były od połowy marca br., a w połowie kwietnia zabrakło już wolnych miejsc. Biuro Organizacyjne Zawodów z żalem musiało odmówić uczestnictwa sześciu drużynom.

Tradycyjnie zawody rozpoczynały się pokonywaniem toru przeszkód na terenie Ośrodka Sprawności Fizycznej. Tu najlepszy czas uzyskała drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji E dukacji Narodowej we Wrocławiu, przygotowywana przez Czesława Zadrożnego.

Kolejnym był punkt pierwszej pomocy. Jego specyfika polega na tym, że zawodnicy muszą wykazać się umiejętnością postępowania z kontuzjami i ranami jakie odnosi się na polu walki. Nawet zawodnikom, którzy byli dobrze przygotowani, a w międzyszkolnych i wojewódzkich zawodach PCK zajmowali czołowe miejsca, przechodziły dreszcze, kiedy stykali się z pozorowaną raną postrzałową brzucha lub otwartym złamaniem nogi.

Pozoranci doskonale grali swoje role. I tylko drużyny dziewczęce narzekały, że na pozorantów wybrano zbyt ciężkich podchorążych. Przeniesienie na noszach do punktu opatrunkowego wcale nie było takie proste, a liczył się czas.

foto 02 2012 36
Pokonywanie toru przeszkód na Ośrodku Sprawności Fizycznej przez drużynę dziewcząt Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu

Ogólnie na trasie biegu patrolowego rozmieszczono 12 punktów taktycznych. Nie sposób tu omówić wszystkie, ale do tych, które wzbudzają wśród młodzieży najwięcej emocji można zaliczyć trzy konkurencje strzeleckie, rzut granatem i punkt zwiadowczy oraz forsowanie przeszkody wodnej. Jeśli chodzi o ostatnią z wymienionych konkurencji, to do niedawna było to przejście po linie nad rzeką Widawą. W roku ubiegłym była to łódka, w tym roku przeszkodę forsowano przy użyciu pontonu. Nieoficjalnie mówi się, że w przyszłym roku organizator przygotuje łódź desantową.

Jak przystało na jubileusz, nagrody w tym roku były wyjątkowo okazałe. Zawody bowiem zostały dofinansowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Nagroda główna – to potężny puchar z posrebrzaną kopułką. Pięć pucharów ufundował również Związek Strzelecki „Strzelec” z Brrie w stanie Ontario w Kanadzie. T rzy z nich wręczono za całokształt osiągnięć drużyn w konkurencjach ogniowych, tj. strzelaniu z pistoletu, karabinu pneumatycznego, karabinu sportowego i rzutu granatem. Dwa kolejne to uhonorowanie za miejsca II i III w końcowej klasyfikacji ogólnej.

Trasa biegu patrolowego, która w tym roku liczyła ponad 6 kilometrów najszybciej została pokonana przez drużynę OKF Politechniki Wrocławskiej, absolwentów XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Ich czas to 1 godzina i 8 minut.

A co o WROCLOKU mówi młodzież? Pytam: „Co dają C i te zawody? Dlaczego w nich startujesz?”.

Damian: „W zawodach biorę udział po raz drugi. Postanowiłem przestać palić, aby poprawić czas drużyny. Udało się. To naprawdę duża satysfakcja”.

Sebastian: „Kiedy startujesz w zawodach pierwszy raz, musisz zapłacić frycowe i tak już jest. Jeżeli młody zespół zmieści się w pierwszej dziesiątce, to jest to powód do dumy. Startowałem w roku ubiegłym. Byliśmy nowi. Zgubiliśmy się na trasie, ale się zawzięliśmy. Cały rok pracowaliśmy nad topografią. Teraz żadna mapa nie ma dla nas tajemnic”.

Joanna: „To duża satysfakcja. Poznajemy siebie i poznajemy granice swoich możliwości. Okazuje się, że możemy je przekraczać”.

Artur: „W tym roku we WROCLOKU startowałem ostatni raz. Dalej nie pozwala mi próg wiekowy. Co roku są te same konkurencje. Myślałem, że to proste. Wystarczy powtórzyć. Okazuje się, że zawsze wprowadzony jest element zaskoczenia, jakaś niespodzianka, problem, który należy natychmiast rozwiązać. Od tego zależy miejsce drużyny. Lubię to”.

Mjr Ryszard Kraul, trener drużyny Zespołu Szkół nr 25 dziewcząt i chłopców: „Jestem absolwentem tej szkoły i może dlatego we WROCLOKU bardzo cenię ukierunkowanie ćwiczeń na działania mające kształtować u młodzieży odporność psychiczną, fizyczną, poczucie dyscypliny oraz umiejętność współdziałania w zespole. Istotne jest to, że uczestnikom zawodów stwarza się warunki umożliwiające sprawdzenia w realnych warunkach swojej sprawności fizycznej oraz posiadanej wiedzy z zakresu sportów obronnych, jak również predyspozycji do zawodowej służby wojskowej”.

foto 02 2012 37
Forsowanie przeszkody wodnej przez drużynę dziewcząt Zespołu Szkół nr 25 we Wrocławiu

Prezes Wrocławskiego Zarządu Rejonowego LOK: „Poziom, który zaprezentowała młodzież w tym roku był wyjątkowo wyrównany i bardzo wysoki. I to zarówno ten sportowy, jak i ten etyczny. Różnice w punktacji były minimalne, przygotowanie do zawodów i wola walki do ostatniej chwili – wprost imponujące. To już prawie zawodowcy. Jako przykład podam fakt, że w otwarciu zawodów uczestniczyli również weterani wojskowi, osoby starsze, które o tzw. „współczesnej młodzieży” nie mają najlepszego zdania. A jednak swoim zachowaniem i dyscypliną młodzież bardzo wszystkim zaimponowała. To naprawdę zasługuje na wielkie uznanie. T e zawody są bardzo ważne, również i z tego powodu, że uczą pracy nad sobą. Efekty tej pracy można weryfikować, pokonując trasę patrolową. T o daje dużą satysfakcję. I to jest chyba jeden z powodów, dla których WROCLOK cieszy się z roku na rok coraz większym powodzeniem. C o ciekawe, coraz większym wśród dziewcząt. Jeszcze kilka lat temu startowały drużyny mieszane. Dwa lata temu musieliśmy uwzględnić postulat zawodników, aby wprowadzić osobną klasyfikację kobiet. Wystartowały wówczas trzy drużyny. W obecnych zawodach udział wzięło już siedem drużyn dziewczęcych. To 30 % stanu zawodników. Rozwijamy się w ciekawym kierunku.

Klasyfikacja końcowa drużyn chłopców

I miejsce zajęła drużyna chłopców z Zespołu Szkół nr 23 im. Stanisława Staszica we Wrocławiu. Została przygotowana przez mjr. Zbigniewa Jarka. To oni będą reprezentować Dolny Śląsk na Ogólnopolskich Zawodach Sportów Obronnych w Siedlcach. Mamy nadzieję, że zajmą punktowane miejsce.

II miejsce wywalczyła bardzo zmotywowana drużyna chłopców reprezentująca Zespół Szkół nr 25 im. Marii Skłodowskiej‑Curie we Wrocławiu. Pod kierunkiem mjr. Ryszarda Kraula rozegrała na trasie bardzo zaciętą i wyrównaną walkę ze zdobywcami miejsca czołowego. Różnica w klasyfikacji końcowej to zaledwie kilka punktów, a to doskonały doping, aby przygotować się do zawodów na przyszły rok.

III miejsce zajęła drużyna chłopców Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu przygotowywana przez C zesława Zadrożnego.

W klasyfikacji dziewcząt i obsadzie czołowych miejsc w porównaniu z drużynami chłopców nie było w zasadzie różnic. Może to świadczyć o klasie trenerów i harcie ducha młodych pań, które o zajęte pozycje walczyły z wielką zaciętością do ostatnich metrów przed metą. Najlepsze drużyny dziewcząt to: 1) drużyna z Zespołu Szkół nr 23 im. Stanisława Staszica; 2) drużyna Zespołu Szkół nr 25 im. Marii Skłodowskiej‑Curie; 3) drużyna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii B elgijskiej we Wrocławiu, przygotowywana przez C zesława Zadrożnego.

Organizatorzy dziękują jeszcze raz wszystkim zawodnikom za wspaniałą postawę sportową i etyczną oraz wysoką dyscyplinę. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w przyszłym roku, aby stanąć do sportowej walki, aby sprawdzić swoje umiejętności kształtowane podczas zajęć i treningów, aby sprawdzić siebie, aby przekroczyć kolejną granicę swoich możliwości. Franciszek Podgóreczny

    Franciszek Podgóreczny
bullet Powrót