Garnizon Poznań czci 67. rocznicę zakończenia II wojny światowej

W dniu 8 maja po raz 67. obchodziliśmy rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Obchody zostały podzielone na 2 części. Pierwsza odbyła się na poznańskiej Cytadeli – pomniku pamięci walki o Poznań. W tym historycznym miejscu głos zabrali wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz dowódca Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek. Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy obchodów wzięli udział w Apelu Pamięci oraz złożyli kwiaty na grobach cytadelowców, aliantów i żołnierzy Armii Czerwonej.

foto 02 2012 54
Wieniec składa dowódca Garnizonu gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek z szefem WSzW płk. Zdzisławem Małkowskim oraz komendantem Wydziału ŻW ppłk. Hubertem Iwoła
foto 02 2012 55a
Poczty sztandarowe: LOK, ZHP, WP, Policji i Straży Miejskiej m. Poznania

Druga część obchodów odbyła się na strzelnicy Tarcza 96, gdzie przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz kadry kierowniczej służb mundurowych Garnizonu Poznań wzięli udział w zawodach strzeleckich. Inicjatorami zawodów byli dowódca Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” płk dypl. Leszek Kędra. Przed rozpoczęciem zmagań strzeleckich wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył odznaki „Za Zasługi dla Sportu” ppłk. Bogdanowi Sobczakowi oraz mjr. Janowi Żaczkowi, przyznane przez Ministra Sportu i T urystyki. Nagrody w postaci pucharów ufundowali dowódca Garnizonu Poznań, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, komendant Garnizonu, komendant miejski Policji w Poznaniu, prezes KŻR LOK „Snajper” oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

foto 02 2012 55b
Wojewoda Wlkp. wręcza odznaczenia „Za Zasługi dla Sportu” ppłk. Bogdanowi Sobczakowi oraz mjr. Janowi Żaczkowi
foto 02 2012 56a
Dowódca Garnizonu gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek ogłasza zakończenie turnieju strzeleckiego
foto 02 2012 56b
Puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. dr. Zdzisława Małkowskiego odbiera wojewoda wielkopolski Piotr Florek za zajęcie I miejsca
foto 02 2012 57
Puchar wręcza prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk zwycięzcy w turnieju strzeleckim ppłk. Hubertowi Iwoła

Zwycięzcą zawodów w kategorii władz rządowych i samorządowych został wojewoda wielkopolski Piotr Florek, któremu puchar wręczył płk dr Zdzisław Małkowski. Wśród kadry kierowniczej Garnizonu Poznań zwycięzcą okazał się Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej ppłk Hubert Iwoła. Zawody upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze przy grochówce wojskowej.

    Tekst: Marek Stebach
Zdjęcia: Robert Ołoszewski
bullet Powrót