Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3435
Artykułów:
2059
Odsłon artykułów:
10632010

Odwiedza nas

Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.

 

Sportowa strzelnica pneumatyczna w Poznaniu po remoncie i modernizacji

W rozdziale II statutu LOK, określającym cele i środki działania Ligi Obrony Kraju czytamy m.in., że główne cele statutowe LOK to:

„– kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,

– wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności, ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych Państwa...

– upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w skład zainteresowania Stowarzyszenia”.

Cele te osiąga się m.in. poprzez: popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, w tym sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa kulowego i pneumatycznego...

By możliwym była praktyczna realizacja głównych celów i zadań statutowych, w tym strzelectwa sportowego, LOK musi posiadać stosowną bazę do realizacji tych zadań.

W dniu 9.02.2012 r. w budynku LOK w Domu Żołnierza im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie społeczeństwu miasta Poznania – w tym głównie młodzieży, tak zrzeszonej w szeregach LOK, jak i spoza stowarzyszenia – gruntownie wyremontowanej i zmodernizowanej sportowej strzelnicy pneumatycznej, działającej w strukturach poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK, która realizuje zadania statutowe na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

foto 02 2012 61

Przedmiotowy remont i modernizacja polegały na wykonaniu wszelkich niezbędnych prac instalacyjnych, malarskich, murarskich, zmianie oświetlenia samej strzelnicy i pomieszczeń towarzyszących (poczekalnie i magazyn broni), całkowitej wymianie pola tarczowego oraz stanowisk strzeleckich, a także zakupie i zamontowaniu nowoczesnych, technicznych urządzeń strzeleckich w postaci niezawodnych tarczociągów. Ponadto strzelnicę wyposażono w nowe pneumatyczne karabinki Anschutz 8001. Poszczególne pomieszczenia zyskały całkowicie nowy wystrój.

O godzinie 12.00 do budynku LOK przybyli zaproszeni goście: dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego T omasz Wiktor, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania E wa B ąk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela Maria C hrośniak wraz z pedagogiem ppłk. Andrzejem Piaseckim, dyrektor Oddziału Biura ZG LOK w Poznaniu płk Jarosław Jarzyński, dyrektor B iura WZW LOK w Poznaniu płk Janusz Dobrzański, sekretarz WZW LOK w Poznaniu ppłk Bogdan Mrowiec, wiceprezes Poznańskiego Bractwa Kurkowego Jerzy Stadler oraz Krzysztof Krzemiński – przedstawiciel firmy produkcyjno‑reklamowej Mag‑Dal, na ręce którego złożyliśmy podziękowanie za wymierną pomoc w wyposażeniu strzelnicy w elementy graficzne i dekoracyjne. Ponadto obecni byli również prezes firmy AWT w Poznaniu ppor. Aleksander T ecław oraz prezes poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk nawig. Zbigniew Ornaf wraz z kierownikiem Rejonu LOK mjr. Zbigniewem Olechnowiczem, w strukturach której działa wyremontowana sportowa strzelnica pneumatyczna.

Po przywitaniu gości oraz pracowników i działaczy społecznych LOK przez dyrektora BWZW LOK płk. Janusza Dobrzańskiego, głos zabrał jego zastępca mjr Stefan Muszyński, który przybliżył zgromadzonym krótki rys historyczny powstania i działalności strzelnicy na przestrzeni 19 lat. Poinformował również zebranych o najważniejszych realizowanych przez LOK przedsięwzięciach sportowo‑obronnych, takich jak Szkolna Liga Strzelecka, akcje: „Zima z LOK” i „Lato z LOK”, działalność klubu strzeleckiego poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK oraz różnego rodzaju imprezy strzeleckie organizowane na tej strzelnicy z różnych okazji – rocznicowych, regionalnych, lokowskich, towarzyskich – podając dokładnie dane dotyczące uczestników oraz wystrzelanej amunicji w skali minionego 2011 r.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie osób, które osobiście przyczyniły się do szybkiego, terminowego i sprawnego przeprowadzenia prac remontowo‑modernizacyjnych. W rezultacie kierownictwo Wielkopolskiego Zarządu i B iura LOK – postanowiło:

1. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego LOK nr 56 z dn. 16.12.2011 r. nadać brązowy medal „Za Zasługi dla LOK” Andrzejowi Guzikowi, długoletniemu pracownikowi działu administracyjno‑gospodarczego Oddziału B ZG LOK w Poznaniu oraz wyróżnić go dyplomem uznania.

2. Wyróżnić dyplomem uznania: płk. Jarosława Jarzyńskiego, dyrektora Oddziału B ZG LOK w Poznaniu, któremu wyraża słowa szczególnego podziękowania za szybkie i terminowe umożliwienie zrealizowania zamierzenia remontowo‑modernizacyjnego sportowej strzelnicy pneumatycznej; Marię Chrośniak, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu; mjr. Stefana Muszyńskiego, z‑cę dyrektora BWZW, st. specjalistę ds. sportów obronnych, strzelectwa i uzbrojenia; Aleksandra Stawniaka, gł. specjalistę ds. majątkowych i inwestycyjno‑remontowych Oddziału B ZG LOK w Poznaniu; st. chor. sztab. Czesława Bzowego, specjalistę ds. sportów obronnych strzelectwa Rejonu LOK Poznań; firmę produkcyjno‑reklamową Mag‑Dal w Poznaniu w osobie jej przedstawiciela Krzysztofa Krzemińskiego; oraz Janusza Ludwiczaka.

Wręczenia odznaczeń i wyróżnień dokonał dyrektor BZW LOK płk Janusz Dobrzański.

Goście honorowi: Ewa Bąk, Tomasz Wiktor, płk Jarosław Jarzyński, mjr Stefan Muszyński, płk nawig. Zbigniew Ornaf oraz ppor. Aleksander Tecław oddali strzały honorowe, którymi faktycznie przekazano zmodernizowaną strzelnicę do użytku społeczeństwu miasta Poznania, członkom LOK, a głównie młodzieży.

Otwarcia strzelnicy dokonano nieomal w przeddzień rozpoczynających się na terenie województwa wielkopolskiego ferii zimowych, a co się z tym wiąże w dorocznej akcji „Zima z LOK”...

    Janusz Dobrzański
bullet Powrót  

Copyright © 2014. SatAudio.