Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3349
Artykułów:
2016
Zakładek:
22
Odsłon artykułów:
10045719

Odwiedza nas

Odwiedza nas 274 gości oraz 0 użytkowników.

Akcja „Lato z LOK” w lubuskim

Akcja „Lato z LOK” była we wszystkich 9 podległych Lubuskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK zarządach powiatowych i rejonowych. Zarząd Wojewódzki wraz z zarządami terenowymi w organizacji akcji letniej współpracował z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Lubuskim Kuratorium Oświaty, Komendami Wojewódzkimi i Powiatowymi Policji i Straży Pożarnej, Komendami Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, starostami, urzędami miast i gmin, burmistrzami, sołectwami, parafiami, ośrodkami turystycznymi, domami kultury, jednostkami i instytucjami wojskowymi, strażą leśną, klubami osiedlowymi, dyrekcjami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, radami rodziców ośrodkami sportu i rekreacji, prywatnymi sponsorami oraz lokalnymi środkami masowego przekazu.

W trakcie realizacji akcji „Lato z LOK” zrealizowano główne przedsięwzięcia i imprezy. Wśród nich były takie jak: nauka strzelania i obchodzenia się z bronią, dni otwartej strzelnicy, turnieje i zawody strzeleckie, zdobywanie Odznak Sprawności Obronnej, zwiedzanie pomieszczeń Ligi Obrony Kraju, zwiedzanie sal tradycji, rajdy sprawnościowe, zajęcia na basenach i siłowni, rejsy galerą po Odrze, regaty kajakowe, udostępnianie klubów łączności i modelarskich.

Ogółem jednostki podległe Zarządowi Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej w 47 miejscowościach zainteresowały swoimi zamierzeniami 7490 osób, w których zaangażowanych było 11 pracowników etatowych, 78 działaczy społecznych i 74 osoby spoza Ligi Obrony Kraju. W ramach akcji zużyto 8162 sztuk amunicji 5,6 mm do kbks i 66 928 sztuk amunicji 4,5 mm Diabolo.

Najwięcej imprez zorganizowano i przeprowadzono w Zarządzie Organizacji Rejonowej LOK w Żarach – w 136 zorganizowanych tam imprezach udział wzięło 1310 osób. Drugim z kolei był Zarząd Organizacji Rejonowej LOK w Zielonej Górze z siedzibą w Sulechowie – w 102 zorganizowanych imprezach udział wzięło 1099 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się dni otwartej strzelnicy oraz turnieje i zawody strzeleckie, jak również rejsy galerą po Odrze.

Do popularyzacji akcji w 2012 roku przyczynili się działacze naszego Stowarzyszenia: Andrzej Dela, Ryszard Sobkowicz, Ryszard Alchimowicz, Romuald Kaznocha, Aleksander Baworowski, Włodzimierz Kozioł, Marian Sobieraj, Grzegorz Urbaniak, Leszek Niedzielin, Elżbieta Janik i wielu innych.

    Zdzisław Chudy
bullet Powrót  

free counters

Szukaj

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all logo cslii zagrze

logo_mon_1

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

muzeum_pw   tow przyj warszawy   logo wp   Muzeum1944mini   muzeum mw
Muzeum
Powstania
Warszawskiego
1944
  Towarzystwo
Przyjaciół
Warszawy
  Wojsko Polskie   Łączność
w Powstaniu
Warszawski 1944
  Muzeum
Marynarki
Wojennej