Łączy ich zamiłowanie do tradycji

W 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2013 r., miało miejsce spotkanie członków Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju oraz Klubu Żołnierzy Rezerwy. Spotkanie odbyło się w siedzibie LOK przy ul. Włosiankarskiej 13, w odnowionym lokalu, nowo utworzonej sali tradycji i stało się okazją do wręczenia odznaczeń i dyplomów, a także przypomnienia historii organizacji. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter, a udział w nim wzięło łącznie 120 osób. Jak podkreślił Bogdan Kowalik, prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy prowadzący to spotkanie, Święto Niepodległości jest dobrym momentem, by spotkać się nie tylko we własnym gronie, ale także z zaproszonymi gośćmi, kombatantami oraz przedstawicielami władz miasta i powiatu, aby podsumować dotychczasową działalność czy wyróżnić zasłużone osoby.

Wręczenia dyplomów i odznaczeń dokonali: prezes Ryszard Łuczyn, wiceprezes Tadeusz Ferens i sekretarz Mirosław Tujak. – „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy uhonorować waszą działalność w Lidze Obrony Kraju” – podkreślał prezes. Medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali Marian Klecha i Krzysztof Litwiniuk. – „Panowie propagują i wspierają sporty obronne w swojej szkole, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. Przez kilka lat drużyna tej szkoły reprezentowała Lubelszczyznę na Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Wiedzy Morskiej, zdobywając dobre lokaty i promując Ziemię Biłgorajską” – uzasadniał Tadeusz Ferens.

foto 04 05 2013 17
Uczestnicy uroczystego spotkania 11 listopada 2013 r. w sali tradycji LOK w Biłgoraju z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego LOK złoty medal „Za Zasługi dla LOK” przyznany został Bolesławowi Szymanikowi, a odznaki „Zasłużony Działacz LOK” otrzymali: Witold Dembowski, Marian Tokarski, Stanisław Schodziński, Janusz Rosłan, Tadeusz Ferens, Bogdan Kowalik, Mirosław Tujak, Zenon Łój, Andrzej Furmanek, Jan Filist, dr Zbigniew Wasąg, Kazimierz Schodziński,Ryszard Bil, Ryszard Korniak, Aleksander Bełżek, Stanisława Skakuj, Tadeusz Skakuj i Ryszard Choma. Pamiątkowy „Medal za Zasługi” – przedstawiający na awersie i rewersie hetmana Żółkiewskiego i kampanię moskiewską – Towarzystwa Wiedzy Obronnej otrzymali: Bogdan Kowalik, Tadeusz Ferens, Zenon Łój, Mirosław Tujak, Stanisław Blicharz, Jan Kukiełka i Marian Schodziński oraz trzy osoby ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 16 w Grudziądzu, zaprzyjaźnionego z biłgorajskim LOK. Dyplomy uznania TWO otrzymali: Stanisław Mazur, Zbigniew Woźny, Jan Sarnicki, Krzysztof Żbikowski, Wiesław Krawczykowski, Kazimierz Ordecki, Stanisław Szabat, Jan Pyznarski, Jan Kukiełka, Władysław Różański, Jan Salik, Jan C iupak, Adrian Łobacz, Dariusz Stelmach, Tomasz Grabias i Tadeusz Pikula.

W imieniu odznaczonych dziękował Marian Klecha, dyrektor LO im. ONZ i przewodniczący Rady Miasta: – „Rzeczywiście pracujemy z młodzieżą i deklarujemy dalszą pracę” – powiedział, podkreślając, że to ewenement, bo chociaż biłgorajanie są tak daleko od morza, to jednak wygrywają i są w czołówce od kilku lat. – „Mam nadzieję, że nadal będziemy to robić” – zapewniał Marian Klecha.

O działalności LOK mówił prezes Ryszard Łuczyn. Podkreślał, że organizacja stara się w pełni realizować swój program, ale zaznaczył, że jeszcze wiele zadań stoi przed jej członkami. Podkreślał także dobrą współpracę z władzami wojewódzkimi i krajowymi poprzez swojego przedstawiciela Henryka Wlazia, członka Rady Krajowej LOK. Przypomniał obowiązki zapisane w statucie LOK. – „LOK jest ogólnopolskim patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowości do jej obrony” – przypominał prezes Łuczyn, dodając, że LOK w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji RP, kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego, nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Ligi Przyjaciół Żołnierza i Polskiego Białego Krzyża. – „LOK współpracuje z organizacjam administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w szczególności z resortami obrony narodowej, edukacji narodowej oraz sportu, jednostkami wojskowymi i kuratorami oświaty, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa” – powiedział Ryszard Łuczyn.

foto 04 05 2013 18
W uroczystym zebraniu Zarządu Powiatowego LOK udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu Biłgoraj z wicestarostą Stanisławem Schodzińskim na czele

Biłgorajska Liga współpracuje ze Związkiem Inwalidów Wojennych, którego prezesem jest Jan Filist, Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwem Wiedzy Obronnej, Oddziałem w Zamościu, Polskim Związkiem Motorowym, Automobilklubem Biłgorajskim, Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Biłgorajski oraz organizacją kombatancką Stowarzyszeniem Dzieci Zamojszczyzny. Prezes Ryszard Łuczyn wyraził chęć współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, organizacją społeczno‑wychowawczą, której przewodniczy Jan Salik, członek LOK.

Informacje o działalności LOK w Biłgoraju przekazywane są do biuletynu „Czata”, w tym na temat uroczystych obchodów 65‑lecia LOK, a także nowych pomieszczeń dla potrzeb Klubu Modelarskiego działającego przy LOK.

W przyszłym roku organizacja będzie obchodziła okrągły jubileusz – 70‑lecia istnienia i przy tej okazji w siedzibie LOK zostanie otwarta sala tradycji, która od pewnego czasu jest urządzana. Tadeusz Ferens poinformował, że pomysł narodził się dwa lata temu. Od tamtego czasu trwały starania o odnowienie i wyposażenie sali nie tylko w ciekawe eksponaty, ale również w potrzebny sprzęt, czyli gabloty, stelaże, stoliki, mównicę. Dzieje się to dzięki hojności sponsorów, darczyńców i ludzi dobrej woli.

Powiatowa Organizacja LOK ma pod swoją opieką Miejsce Pamięci Narodowej – obelisk przy szpitalu w Biłgoraju, bierze udział w obchodach świąt narodowych.

–„W lipcu br. doszła do skutku wizyta w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 16 w Grudziądzu. Jest to kontynuacja współpracy rozpoczętej w 1970 r., a więc trwa już 43 lata” – mówił Tadeusz Ferens. Prezesem ZŻWP w Grudziądzu jest ppłk Leopold Zapolski‑Dowbor,przewodniczącym komisji do spraw współpracy z biłgorajską Ligą jest ppłk Roman Murawski. Wyjaśniał, że zmienił się status jednostki i obecnie podlega pod Centrum Szkolenia Logistyki, którego komendantem jest płk Dariusz Żuchowski. Ta sentymentalno‑szkoleniowa wizyta miała duże znaczenie dla biłgorajskich działaczy, ponieważ służyła nie tylko pogłębieniu wiedzy merytorycznej, ale też pozwoliła zacieśnić więzy przyjaźni.

foto 04 05 2013 19
Brązowymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznanymi przez MON zostali odznaczeni Marian Klecha i Krzysztof Litwiniuk. Panowie propagują i wspierają sporty obronne w swojej szkole, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju

W październiku br. Powiatowa Organizacja LOK w Biłgoraju nawiązała współpracę z Klubem Żołnierzy Rezerwy przy LOK w Nałęczowie. Porozumienie o współpracy podpisali prezes nałęczowskiego klubu płk Leon Ginalski i prezes Ryszard Łuczyn. Akt parafował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej. – „Jego podpis jest na tym akcie” – powiedział Mirosław Tujak, podkreślając wagę dokumentu i sformalizowanie współpracy.

Wicestarosta Stanisław Schodziński podkreślił aktywność działaczy LOK i podziękował w imieniu samorządu powiatu biłgorajskiego. Zauważył, że jest jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie wychowania patriotycznego, a podczas różnych uroczystości należy okazać sztandarom należytą cześć. Wspominając ważne wydarzenia historyczne: 150. rocznicę powstania styczniowego i przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej, podkreślił pracę organizacji. – „Dobrze, że jest takie wspólne działanie i dziękuję panu prezesowi i zarządowi za współpracę, i za kształtowanie naszego dziedzictwa. Nasze dziedzictwo to jest dziedzictwo przede wszystkim chrześcijańskie i o tym zawsze będziemy pamiętać” – powiedział wicestarosta Schodziński.

Bogdan Kowalik zamykając spotkanie zapewnił, że Klub Żołnierzy Rezerwy jest bardzo zainteresowany współpracą z organizacjami kombatanckimi i deklaruje swoją pomoc. Spotkanie w LOK przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

  Dorota Kosztanowicz-Breń
   
bullet Powrót