Minister gen. bryg. Stanisław Koziej z wizytą wśród członków nałęczowskiego KŻR LOK

Okazją do wizyty gen. bryg. Stanisława Kozieja, szefa BBN, honorowego członka KŻR w Nałęczowie było zaproszenie do wręczenia awansu na pierwszy stopień oficerski – podporucznika – panu Janowi Koziejowi, honorowemu członkowi KŻR LOK w Nałęczowie, podpisanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz podpisanie aktu współpracy między KŻR LOK w Nałęczowie i Biłgoraju.

Spotkanie członków KŻR, zaproszonych gości oraz przedstawicieli kilku bratnich, zaprzyjaźnionych klubów odbyło się 19 października br. w pięknej sali balowej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Po odczytaniu aktu mianowania przez szefa WKU w Puławach ppłk. Krzysztofa Wieczorka gen. Stanisław Koziej wręczył Janowi Koziejowi akt mianowania na pierwszy stopień oficerski. Generał wyraził uznanie dla jego pracy zawodowej i społecznej w P.P. Uzdrowisko Nałęczów i w ZKRPiBWP oraz w KŻR LOK. Podkreślił również jego działalność w Batalionach Chłopskich w okresie okupacji hitlerowskiej.

foto 04 05 2013 20
Przemawia gen. Stanisław Koziej, z lewej Jan Koziej, z prawej prezes KŻR w Nałęczowie płk Leon Ginalski
foto 04 05 2013 21a
Widok na salę – uczestnicy spotkania
foto 04 05 2013 21b
Gen. Stanisław Koziej wręcza akt nominacji na pierwszy stopień oficerski Janowi Koziejowi

Jan Koziej urodził się 3.IX.1920 r. Po wybuchu II wojny światowej mieszkał i pracował w Glinniku k. Lubartowa. Zajmował się szewstwem. W czasie okupacji hitlerowskiej w 1943 roku wstąpił do oddziałów BCh, ps. „Skarga”. Szył i naprawiał buty wszystkim potrzebującym, w tym żołnierzom BCh i AK. Po wyzwoleniu Lubelszczyzny w 1944 roku na skutek donosu do UB Jan Koziej został aresztowany za współpracę z Armią Krajową i przekazany do więzienia NKWD na Zamku Lubelskim. Po licznych przesłuchaniach, wraz z kilkudziesięcioma jemu podobnych został transportem w „krowiakach” wysłany do łagru – obozu pracy NKWD nr 270 w Borowiczach (ok. 800 km na płn.- wsch. od Moskwy). Zwolniony z obozu w 1946 r., wrócił do ojczyzny. Osiedlił się w Nałęczowie, założył rodzinę i pracował wraz z żoną w P.P. Uzdrowisko Nałęczów do emerytury. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami, także przez LOK.

W drugiej części spotkania delegacje KŻR LOK Nałęczów i Biłgoraj podpisały akt współpracy zobowiązujący je do wzajemnych kontaktów indywidualnych i klubowych, wymiany doświadczeń i form pracy aktywizujących kluby. Akt współpracy podpisali: ze strony KŻR LOK Nałęczów – prezes Leon Ginalski, wiceprezes Stanisław Olszewski i skarbnik Zbigniew Stępień; ze strony KŻR LOK Biłgoraj – prezes Ryszard Łuczyn, sekretarz Mirosław Tujak i członek Zarządu Jan Kukiełka.

Wyżej wymieniony akt podpisał również gen. bryg. Stanisław Koziej, który z uznaniem odniósł się do współpracy, wymiany doświadczeń między poszczególnymi Klubami Żołnierzy Rezerwy LOK.

Na zakończenie dyrektor Zakładu Leczniczego Uzdrowisko Nałęczów, którego Jan Koziej był wieloletnim pracownikiem, podjął zebranych lampką wina, kawą, herbatą i słodyczami, natomiast nasz stały sponsor p. Krzysztof Zubrzycki i jego syn Michał poczęstowali uczestników spotkania (ok. 100 osób) wspaniałymi słodkimi rogalikami. Pięknie im za to dziękujemy.

  Tekst: Leon Ginalski
Zdjęcia: Stanisław Olszewski
   
bullet Powrót