Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3433
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10550999

Odwiedza nas

Odwiedza nas 560 gości oraz 0 użytkowników.

Uroczystości jubileuszowe u lubelskich rezerwistów

Przypadająca 27 marca br. 40. rocznica powstania oraz prężnej działalności Klubu Oficerów Rezerwy LOK przy Uniwersytecie Przyrodniczym, któremu przewodniczy prof. dr hab. Józef Kołodziej, została uhonorowana zorganizowaniem uroczystości z udziałem licznie zaproszonych gości.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób z różnych środowisk i organizacji, reprezentujących m.in.: Wojsko Polskie – z 3. Brygady Zmech. Legionów ppłk. Marek Nóżka i mjr mgr Adam Grzebalski, b. szef WSzW Lublin płk dr Jerzy Gryz i b. komendant WKU Lublin‑2 płk Adam Buliński; Uniwersytet Przyrodniczy – rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski wraz z kadrą oraz 3 prorektorów i b. prorektor UP prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, dziekan Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu prof. dr hab. Adam Kaczor oraz kanclerz UP dr Henryk Bichta; z władz samorządowych obecni byli: starosta powiatu Łęczna Adam Niwiński i burmistrz m. Łęczna Jerzy Blicharski. MON reprezentowałdawny pracownik płk dr hab. Jerzy Zalewski; LOK – prezes ZW por. mgr Stanisław Dąbrowski wraz z wiceprezesem płk. mgr. inż. Józefem Łukasiewiczem i także prezesem KOR LOK w Nałęczowie ppłk. mgr. Leonem Ginalskim oraz z prezesami KOR LOK z Bełżyc, Bychawy, Krasnegostawu, Kraśnika, Lublina i Wąwolnicy. Związek Żołnierzy WP reprezentowali wiceprezes ZW płk mgr inż. Ryszard Długosz, honorowy prezes ZW ppłk Stefan Ochyra, prezes Koła nr 3 płk mgr Tadeusz Hawrylinka, prezes Koła nr 10 płk mgr Hubert Kępski wraz z wiceprezesem płk. mgr. Władysławem Hawrylakiem i członkiem – pracownikiem UP chor. sztab. Józefem Kasperkiem. Obecna była także grupa 9 kombatantów, w tym członek Prezydium ZW ZKRPiBWP ppłk mgr Marian Wojtas, prezes Stowarzyszenia 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty płk Władysław Rokicki, prezes Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP Mieczysław Dziedzic i prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Kraśniku płk. Romuald Mirosławski. Koło Rodzin Wojskowych reprezentowały Romana Gołas, Elżbieta Góra i Janina Szymanowska; a uczelnie reprezentowali: KUL –  prof. dr hab. Jerzy Markiewicz i UMCS – dr Zbigniew Adamowicz.

2011 04 05 17
Prezes KOR LOK prof. dr hab. Józef Kołodziej otwiera spotkanie. Obok rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Marian Wesołowski i przedstawiciel 3. Brygady Zmech. Legionów, ppłk Marek Nóżka

Rozpoczynając to podniosłe zebranie prezes KOR LOK prof. Kołodziej serdecznie powitał przybyłych. W swoim wystąpieniu odniósł się do historii i dorobku Klubu oraz jego zasług w zakresie obronności środowiska akademickiego na tle dziejów Lubelszczyzny i zachodzących przemian społecznych w kraju. Mocno zaakcentował dobrze układającą się współpracę z WP, organizacjami proobronnymi (ZŻWP) i kombatanckimi. Wspomniał także działalność wydawniczą i wydane publikacje przez członków Klubu m.in. Mariana Wojtasa „Słownik biograficzny żołnierzy BCh” oraz Biuletyn Klubu Oficerów Rezerwy, 2011, nr 1.

Przypomniał również tych, którzy odeszli na wieczną wartę, zasłużonych członków Klubu oraz marszałka Sejmu RP dr. Jerzego Szmajdzińskiego i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

2011 04 05 18a
Sala obrad
2011 04 05 18b
Uroczystość dekoracji srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (od lewej): prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn‑Płotnicki, prof. dr hab. Mieczysław Wilczek i prof. dr hab. Henryk Sobczuk

Z kolei wystąpił JM rektor UP prof. Marian Wesołowski, który z dumą mówił o spełnianej funkcji przez KOR LOK i wyraził wdzięczność prezesowi prof. Józefowi Kołodziejowi i wiceprezesowi prof. dr. hab. Mieczysławowi Szpryngielowi.

Miłą i oczekiwaną chwilą była dekoracja odznaczeniami oraz wręczenie wyróżnień resortowych i lokowskich. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” zostali udekorowani profesorowie: Zbigniew Nozdryn‑Płotnicki, Mieczysław Wilczek i Henryk Sobczuk, brązowymi: prof. Wacław Krasucki, dr Bronisław Kurek, prof. Edward Pałys i prof. Janusz Wiśniewski.

2011 04 05 19
Zespół artystyczny UMCS płk. Stanisława Leszczyńskiego uświetnił spotkanie

Odznaczeniami LOK wyróżnieni zostali: odznaką honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” dr Ryszard Siwiło i prof. dr hab. Bolesław Styk. Medalami „Za Zasługi dla LOK”: złotym – prof. Janusz Wierciński, srebrnym – dr inż. Henryk Blichta, prof. dr hab. Stanisław Koper, dr Krzysztof Michałowski, mgr Ryszard Stroński i prof. dr hab. Janusz Wiśniewski, a brązowymi medalami odznaczonych zostało 9 osób.

Organizacyjne odznaki „Zasłużony Działacz LOK” prezydium ZW LOK nadało 11 członkom Klubu, a odznaki „Zasłużony Działacz KOR LOK” otrzymało 5 naukowców.

Następnie prezes Józef Kołodziej wyróżnił strzelców dyplomami uznania, a przedstawiciele ZG LOK wręczyli prof. Józefowi Kołodziejowi, dziękując za zaangażowanie, puchar pamiątkowy.

Na zakończenie uroczystości prof. Józef Kołodziej zaprosił zebranych do sali widowiskowej na występ zespołu artystycznego z UMCS, kierowanego przez płk. mgr. Stanisława Leszczyńskiego.

    Hubert Kępski
bullet Powrót  

 

 

 

Copyright © 2014. SatAudio.