Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3349
Artykułów:
2016
Zakładek:
22
Odsłon artykułów:
10045770

Odwiedza nas

Odwiedza nas 269 gości oraz 0 użytkowników.

Podsumowanie działalności statutowej w Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

Tradycyjnie, od wielu lat miesiąc grudzień jest czasem podsumowań działalności statutowej w Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. gen. Tadeusza Kościuszki. W tym celu, a także z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 19 grudnia odbyły się posiedzenia Prezydium i Plenum Zarządu Wojewódzkiego, podczas których m. in. poinformowano członków Zarządu o przebiegu grudniowych obrad Rady Krajowej LOK, o realizacji akcji „Lato z LOK”, w mijającym roku o treści Uchwały nr 300/2013 ZG LOK oraz Zarządzenia nr 7/2013 Prezesa LOK w sprawach ograniczenia dofinansowania działalności statutowej LOK oraz zmniejszenia wysokości dotychczasowych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w Lidze.

W okresie lipiec‑sierpień 2013 r. w LOW LOK zorganizowano na koloniach, obozach oraz w miejscach zamieszkania młodzieży ogółem 212 imprez strzeleckich. W akcji „Lato z LOK” wzięło udział ponad 5 tys. uczestników, zużyto 52 865 szt. amunicji kal. 5,6 mm i 104 000 szt. kal. 4,5 mm. Na realizację tego zadania pozyskano z Urzędu Miasta w Biłgoraju, urzędów gmin Puławy i Opole Lub. łączną kwotę 5150 zł. A kcję „Lato z LOK” zrealizowano m. in. dzięki przydziałowi amunicji sportowej z MON.

Strzelectwo sportowe cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży, opiekunów szkolnych kół LOK, dyrekcji szkół i działaczy samorządowych. Na przykład w Sułowcu 9 listopada z okazji Święta Niepodległości dokonano uroczystego otwarcia strzelnicy sportowej wybudowanej czynem społecznym tamtejszych członków LOK. Podobną inicjatywę podjęli lokowcy w Radecznicy planując zakończenie prac wiosną 2014 r.

W mijającym roku w Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK odbyły się dwie znaczące uroczystości związane z osobą patrona, gen. Tadeusza Kościuszki, oraz historią powstania organizacji.

27 października 2013 r. na frontonie budynku WSzW w Lublinie odsłonięto tablicę upamiętniającą gen. Tadeusza Kościuszkę jako dowódcę Garnizonu Lubelskiego w 1794 r. Na trop tego faktu wpadł przypadkowo płk Jerzy Gryz, b. szef lubelskiego WSzW, b. członek Zarządu Głównego LOK. Potwierdził ten fakt w literaturze historycznej prezes LOW LOK Stanisław Dąbrowski, który następnie wystąpił do obecnego szefa WSzW płk. dypl. Piotra Chudzika z inicjatywą ufundowania pamiątkowej tablicy. Tablicę ufundowano z dobrowolnych składek pracowników WSzW w Lublinie. Odsłonięcie tablicy miało bardzo uroczysty charakter, odbyło się z udziałem wojewódzkich i miejskich władz administracji państwowej i samorządowej, kierownictw służb mundurowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń patriotyczno‑obronnych i orkiestry garnizonowej.

Drugą ważną uroczystością, która odbyła się 28 listopada br. w sali koncertowej Trybunału Koronnego w Lublinie były obchody 95. rocznicy powstania w Lublinie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i działalności Polskiego Białego Krzyża – organizacji, do tradycji których odwołuje się dziś Liga Obrony Kraju. Patronat nad uroczystością przyjął prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. Referaty przypominające historię powstania i działalność obu organizacji wygłosili płk Jerzy Gryz i Stanisław Dąbrowski. Podczas uroczystości ponad sześćdziesięciu działaczom LOK z całego województwa wręczono Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK” (wykonane wg projektu S. Dąbrowskiego).

W minionym roku Biuro Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK zrealizowało 49 imprez sportowo‑obronnych, modelarskich i wodnych rangi wojewódzkiej, w tym: 44 w sportach obronnych, 4 w sportach modelarskich i jedną w sportach wodnych. Ich realizacja była możliwa m. in. dzięki wsparciu finansowemu miejscowych samorządów, przydziałowi amunicji z MON, a przede wszystkim – biorąc pod uwagę szczupłość zatrudnienia w Biurze ZW LOK (3 osoby) – dzięki społecznemu zaangażowaniu miejscowych działaczy i członków władz organizacji.

Za ten społeczny trud i zaangażowanie w realizację celów i zadań statutowych LOK dyr. Anna Malinowska i prezes Stanisław Dąbrowski podziękowali działaczom wszystkich szczebli organizacyjnych LOK, życząc w Nowym Roku zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i działalności społecznej w Lidze.

Zarząd podjął również Uchwałę nr 7/2013 w sprawie nadania sztandaru Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju.

  Stanisław Jan Dąbrowski
   
bullet Powrót

free counters

Szukaj

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all logo cslii zagrze

logo_mon_1

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

muzeum_pw   tow przyj warszawy   logo wp   Muzeum1944mini   muzeum mw
Muzeum
Powstania
Warszawskiego
1944
  Towarzystwo
Przyjaciół
Warszawy
  Wojsko Polskie   Łączność
w Powstaniu
Warszawski 1944
  Muzeum
Marynarki
Wojennej