Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3435
Artykułów:
2059
Odsłon artykułów:
10632059

Odwiedza nas

Odwiedza nas 271 gości oraz 0 użytkowników.

 

Zarządzenie Nr 13/2013 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dn. 17 grudnia 2013 roku

w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2014 roku

Rok 2013 był dla LOK rokiem trudnym, obfitującym w różne niekorzystne zdarzenia, głównie natury gospodarczej, a także organizacyjno‑statutowej spowodowane widocznym kryzysem na świecie, w Europie i kraju. Najbardziej doskwierał ciągły brak środków na realizację działalności statutowej, a także utrzymanie posiadanej przez LOK infrastruktury zarówno do działalności statutowej, jak i gospodarczej, spowodowany rosnącymi kosztami podatków, wieczystego użytkowania i mediów przy bardzo znaczącym spadku przychodów ze szkolenia kierowców, około 12 mln PLN za 11 miesięcy w stosunku do planowanych. Na taki stan rzeczy rzutowała mniejsza o ok. 60 % liczba kandydatów na kierowców na kat. „B” prawa jazdy oraz wyższe kategorie w stosunku do liczby przeszkolonych średniorocznie w latach poprzednich. Sytuację taką spowodowało wprowadzenie nowej ustawy regulującej proces szkolenia, a głównie egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców, w wyniku czego po 19 stycznia 2013 r. nastąpił znaczny spadek chętnych do uzyskiwania prawa jazdy ze względu na rażąco niską zdawalność egzaminów, szczególnie części teoretycznej. Niedobór ww. przychodów zmusił nas do podjęcia w połowie roku działań mających na celu w szczególności obniżenie wszelkich kosztów naszej działalności zarówno gospodarczej, jak i statutowej, z których można było zrezygnować, ale też i zmuszał nas do zwiększenia intensywności działań związanych z możliwością pozyskiwania takich środków z odpłatnych szkoleń statutowych, a także pozyskiwania dotacji i dofinansowania w postaci zadań zleconych przez resorty MON, MSiT i samorządy. W działalności gospodarczej działania zostały zintensyfikowane na organizowanie tzw. kursów komercyjnych w dziedzinach szkoleń okołosamochodowych, ale również i w innych.

Zarząd Główny zmuszony był do podjęcia decyzji o likwidacji wielu nierentownych ośrodków szkolenia kierowców, a nawet zbycia nieruchomości, których nie można było w inny sposób zagospodarować, tak by nie przynosiły strat, zaś uzyskane w ten sposób środki przeznaczane były na modernizację i remonty infrastruktury, nowe inwestycje, a także w części na finansowanie działalności statutowej oraz uposażeń pracowników. J ednak ogólny kryzys gospodarczy w kraju, w tym w LOK, spowodował konieczność wprowadzenia kolejnego etapu restrukturyzacji w działalności gospodarczej (Uchwała ZG LOK nr 300/2013 z dnia 1.07.2013 r. w sprawie: kolejnego etapu restrukturyzacji w LOK), który sprowadza się do ograniczenia liczby zatrudnionych w administracji, obsługujących działalność gospodarczą przy drastycznie spadających z niej przychodach spowodowanych mniejszym niż w latach poprzednich popytem na szkolenie kandydatów na kierowców. ZG podjął decyzję o likwidacji dwóch spośród pięciu Biur OBZG LOK, tj. Biur Oddziału Katowice i Oddziału Olsztyn, i podporządkowaniu podległych im gospodarczych jednostek organizacyjnych pod pozostałe biura oddziałów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Była to decyzja trudna, bo wiązała się z utratą pracy dla wielu ludzi, ale konieczna do przetrwania całej organizacji w okresie kryzysu.

Pomimo wyżej przytoczonych trudności i działań związanych z nimi Liga Obrony Kraju w 2013 roku zrealizowała ponad 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych od szczebla rejonu, powiatu, województwa aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Z tej liczby 82 zadania zostały dofinansowane przez MON na kwotę 430 650 PLN (200 000 PLN – na zakup amunicji i śrutu dla Szkolnej Ligi Strzeleckiej).

W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach „Lato i Zima z LOK” oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło około 200 000 dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy ponad 2 000 000 PLN.

W mistrzostwach sportowo‑obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON drużyny chłopców i dziewcząt z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęły I miejsca. Natomiast drużyna chłopców z Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła III miejsce.

Kluby Żołnierzy Rezerwy działały bardzo prężnie we wszystkich organizacjach wojewódzkich LOK krzewiąc wiedzę obronną wśród społeczeństwa, propagując sporty obronne.

W 2013 r. odbyły się XXXIX Centralne Zawody Strzeleckie KŻR, a gospodarzem i realizatorem zawodów był Kujawsko‑Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK. I miejsce zajęła drużyna z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

Ważnymi imprezami KŻR w 2013 r. był XVI Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państw NATO „SNAJ PER 2013” organizowany przez Organizację Wielkopolską w dniach 13‑14.09.2013 r. oraz Międzynarodowy Żołnierzy Rezerwy Państw NATO w Niemczech „Trzy Kraje w Dwa Dni”, w którym uczestniczyła nasza reprezentacja żołnierzy rezerwy w dniach 4‑6.10.2013 r.

W Mistrzostwach Świata Modeli Redukcyjnych w klasie NS odbywających się w Kaliningradzie w Rosji w dniach 15‑22.08.2013 r. zdobyliśmy 6 medali (5 srebrnych i 1 brązowy). W Mistrzostwach Świata Modeli Pływających w klasie M odbywających się w Gent w Belgii w dniach 1‑11.08.2013 r. zdobyliśmy 5 medali – 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe. Zorganizowaliśmy Mistrzostwa Świata Modeli Jachtów Zdalnie Sterowanych w klasie F5 w Jezierzanach w dniach 24.08‑04.09.2013 r., zdobywając 3 medale – 1 złoty, 2 srebrne.

W sportach modelarskich zorganizowano i przeprowadzono 27 imprez różnej rangi, w tym 12 mistrzostw Polski. Na dofinansowanie wielu z tych imprez nasza organizacja przeznaczyła kwotę 64 000 PLN.

W sportach łączności zgodnie z „Planem Zamierzeń na 2013 rok” zorganizowano i przeprowadzono 11 Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich, w tym 4 imprezy przeprowadziło BMZW LOK w Warszawie, 3 imprezy BW‑MZW LOK w Olsztynie oraz po 1 imprezie BDZW LOK we Wrocławiu, BŚl.ZW LOK w Katowicach, BMZW LOK w Krakowie i BK‑PZW LOK w Bydgoszczy.

W Młodzieżowych Mistrzostwach Europy I Regionu IARU – „Trzy Studnie” zawodnicy Klubu Łączności SP2KRS zdobyli IV miejsce drużynowo. W „Mistrzostwach Europy I Regionu IARU zawodnik Klubu SP8KEA zdobył srebrny medal drużynowo w kategorii juniorów. W Mistrzostwach Polski w Radioorientacji Sportowej zawodnicy Klubu Ł ączności LOK SP2KRS zdobyli tytuły mistrzowskie w swoich kategoriach wiekowych. W Mistrzostwach Polski A matorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych organizowanych przez LOK udział wzięło 360 stacji nadawczo‑odbiorczych i nasłuchowych, w tym 7 stacji obsługiwanych przez kobiety oraz 4 stacje obsługiwane przez młodych operatorów.

Klub Łączności SP5KCR startując w międzynarodowych zawodach krótkofalarskich „EPC WW DX Contest 2013” zajął 3. miejsce na świecie i 2. miejsce w Europie, a startując w zawodach „CIS DX QPSK63 Contest 2013” pod znakiem HF69PW zajął 2. miejsce na świecie. WSiSŁ BZG LOK na organizowane zawody krótkofalarskie otrzymał dotację w wysokości 11 000 PLN.

W 2013 r. Liga Obrony Kraju zorganizowała trzy centralne imprezy żeglarskie, w tym:

Żeglarskie Mistrzostwa LOK w klasie „Puck”, Regaty o Puchar Prezesa LOK i Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, Regaty Omegi „O Błękitną Wstęgę Jeziora Gopło”, zrealizowane tradycyjnie przez komandora Andrzeja Kornaszewskiego na bazie klubu „Popiel” Kruszwica.

Imprezą o zasięgu ogólnopolskim mającą na celu propagowanie tematyki morskiej i żeglarskiej jest cieszący się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży wieloetapowy konkurs wiedzy morskiej pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. W konkursie na wszystkich szczeblach uczestniczyło ok. 1300 uczniów gimnazjów i liceów, a zwycięzcami zostali zawodnicy reprezentujący Wielkopolską Organizację Wojewódzką LOK. Na ww. imprezę LOK otrzymał dotację z MON w wysokości 9000 PLN.

W 2013 r. w LOK działało 86 klubów płetwonurkowych zrzeszających blisko 2500 członków. W omawianym okresie wyszkolono zgodnie z przepisami LOK‑CMAS:

na P1 – 793 płetwonurków,

na P2 – 143 płetwonurków,

na P3 – 119 płetwonurków, na poziom młodzieżowy – 42 płetwonurków.

Na koniec 2013 r. w szeregach LOK było 88 instruktorów M1, 71 instruktorów M2 i 11 instruktorów M3. Wszystkie szkolenia finansowane były przez zainteresowanych uczestników.

Z pełną satysfakcją należy stwierdzić, że wszystkie wypracowane na XIV KZD LOK koncepcje zmian dotyczące zmniejszenia Rady Krajowej do 25 osób oraz GKR do 7 członków okazały się trafne, co przełożyło się na lepszą jakość funkcjonowania LOK.

Mijający rok był trudnym czasem dla naszej działalności gospodarczej i finansowej, był to bowiem czas wciąż pogłębiającej się stagnacji gospodarczej, która panuje i wciąż się pogłębia w świecie, E uropie i w Polsce. Implikacją tych destrukcyjnych zjawisk jest oddziaływanie na obszar naszej działalności gospodarczej w Lidze Obrony Kraju.

Pomimo różnorakich trudności zewnętrznych, zmieniających się ekonomicznych uwarunkowań w kraju, w dobie istniejącego kryzysu, LOK utrzymuje dobrą jak na te czasy kondycję i płynność finansową. Zbieralność składek członkowskich również jest dobra, z tendencją wzrostową. Szkolenie samochodowe, szkolenia komercyjne, odpłatne statutowe, wynajem pomieszczeń, diagnostyka pojazdów oraz praca pracowni psychologicznych, a także właściwe gospodarowanie majątkiem pozwoliły na względnie dobrą kondycję LOK, w tym na wydatki, na realizację remontów, modernizacji i inwestycji budowlanych przeznaczono kwotę ok. 3,5 mln PLN.

W tym miejscu dziękuję wszystkim członkom, działaczom i pracownikom w imieniu władz naczelnych LOK i własnym za pracę i zaangażowanie, które pozwoliły nam na realizację celów statutowych w 2013 r.

Proszę jednocześnie o dalsze zaangażowanie i działania na rzecz realizacji Programu, który zamierzamy realizować w 2014 roku. Rok ten może być równie ciężki jak poprzedni, a poza tym jest to rok, który będzie szczególną okazją do podsumowania działalności LOK – będzie to bowiem rok J ubileuszu 70‑lecia naszego Stowarzyszenia. Podsumujemy dorobek naszej działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych, a także działaczy, członków i pracowników Ligi Obrony Kraju.

W związku z powyższym

z a r z ą d z a m:

1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się „Programem działania LOK na lata 2011–2016”.

2. Kontynuować stałą opiekę wybranych miejsc pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK.

3. Utrzymywać dobrą współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży.

4. Działać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie.

5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i lepiej niż dotychczas egzekwować zbieralność składek członkowskich.

6. W terminie do 20.01.2014 r. przesłać do BZG LOK rozliczenie zebranych składek członkowskich w 2013 roku, wg kategorii grup członków wynikających z Uchwały nr 66/2012 z dnia 14.12.2012 r. wg stanu członków na 31.12.2013 r.

7. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań.

8. Inwestycje i zakupy inwestycje realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie.

9. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą.

10. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w szczególności Uchwały nr 79/2013 RK oraz „Regulaminu wykorzystania środków z FC”, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC poprzez:

– gromadzenie na bieżąco, na pomocniczych rachunkach bankowych FC wszelkich wpływów biur OBZG i ZW oraz jednostek podległych, które są określone w pkt. 2 Uchwały nr 79/2013 RK LOK z dnia 13.12.2013 r.,

– realizację wszelkich wydatków, w tym i zakupów inwestycyjnych ze środków będących na rachunkach podstawowych (bieżących) właściwych jednostek terenowych.

11. Realizować transfer środków z rachunków pomocniczych FC na rachunki podstawowe (bieżące) na podstawie złożonego zapotrzebowania do BZG LOK i przygotowanych przez księgowość OBZG/BZW LOK przelewów (elektronicznie) za podpisem właściwego dyrektora lub księgowej OBZG/BZW oraz moim, a w razie mojej nieobecności za podpisem sekretarza ZG LOK.

12. Gromadzić na pomocniczych rachunkach bankowych FC do tego celu wyodrębnionych środki pochodzące z dotacji i dofinansowania na zadania zlecone przez resorty i samorządy oraz z tych rachunków finansować realizację zadań.

13. Na bieżąco realizować cele i zadania „Polityki J akości” wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.

14. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami.

15. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny.

16. W dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji.

17. Zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno‑funkcjonalnym (remonty i konserwację bieżącą) oraz na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego).

18. W zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowywania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK, widzianej perspektywicznie.

19. Zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu – wydzierżawienia nieruchomości (lub ich części) czasowo niewykorzystywanych.

20. Kontynuować proces wdrażania do praktyki działania w Lidze Obrony Kraju procedury i postanowienia określone „Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju”.

21. Prowadzić we współdziałaniu z Oddziałami Biura ZG LOK bazę danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK w systemie informatycznym oraz na bieżąco w dostosowaniu do zmian organizacyjnych, aktualizować te dane według ustalonej procedury i wzorów.

22. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego.

23. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów.

24. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księgować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie.

25. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn, dotacji i odpłatnych szkoleń statutowych oraz składek członków wspierających rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami.

26. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty.

27. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: – możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, – wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez statut, w tym ze szkoleń odpłatnych.

28. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia.

29. Kontynuować dotychczasową gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach, a w miarę możliwości i popytu rozszerzać.

30. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK – w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.

31. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych, a także komercyjnych.

32. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań – zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy.

33. Szkolenia i zawody strzeleckie z broni kulowej prowadzić tylko na obiektach zweryfikowanych pozytywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie posiadającymi zatwierdzony regulamin.

Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich i niższych szczebli na 2014 rok uwzględnić zadania wynikające z „Planu Zamierzeń na 2014 rok” oraz niniejszego zarządzenia, a także wszystkie własne szkolenia, treningi, imprezy oraz pozostałe planowane formy działań organizacyjnych.

Ponadto należy pamiętać, iż ubezpieczeniem ogólnym objęte są tylko te zadania, które zamieszczone są w poszczególnych planach zamierzeń LOK.

  PREZES LIGI OBRONY KRAJU
płk (r.) GRZEGORZ JARZĄBEKi
   
bullet Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. SatAudio.