Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3562
Artykułów:
2146
Odsłon artykułów:
11900606

Odwiedza nas

Odwiedza nas 210 gości oraz 0 użytkowników.

powstanie 63dni wolnosci

Z obrad Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK

Koniec każdego mijającego roku kalendarzowego i początek nowego charakteryzuje się malejącą liczbą imprez statutowych ze względu na cykl szkoleniowy w różnych dyscyplinach sportowych, jak również ze względu na uwarunkowania klimatyczne. Na przykład w strzelectwie kluby przechodzą „pod dach”, tzn. organizują głównie zajęcia ze strzelectwa pneumatycznego. W tym czasie trwa intensywna praca sprawozdawcza i planistyczna realizowana przez Zarządy Powiatowe i B iuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK. To okres licznych sprawozdań, począwszy od stanu zorganizowania, poprzez przebieg Szkolnej Ligi Strzeleckiej, akcji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zużycia amunicji, do inwentaryzacji broni i mienia materiałowego, a także sprawozdań finansowych, rozliczenia składek członkowskich i pozyskanych dotacji. Na tej podstawie sporządza się odpowiednie prognozy przychodów i możliwości realizacji imprez zawartych w planach działalności statutowej na kolejny rok.

Takiego przedsięwzięcia dokonano w Małopolskim Zarządzie Wojewódzkim w Krakowie na jego rozszerzonym posiedzeniu 11.03.2014 r. Wzięli w nim udział, oprócz członków MZW, prezesi i specjaliści ds. organizacyjno‑statutowych Zarządów Powiatowych oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Łącznie było 17 członków MZW (na 21), 4 członków WKR (na 5) i 8 pozostałych.

W porządku obrad przewidziano:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.

2. Uchwalenie planu finansowego na 2014 r.

3. Analizę stanu zorganizowania i opłacania składek za 2013 r.

4. Ocenę działalności Organizacji Powiatowych w 2013 r.

5. Przyjęcie trybu wyróżnień odznaczeniami LOK i MON, w tym medalem 70‑lecia LOK.

6. Wolne wnioski.

Obrady prowadził prezes MZW LOK Jerzy Wiewiórski. Większość wyżej wymienionych tematów przedstawił dyrektor BMZW Marek Stasiak w oparciu o wydane uczestnikom pisemne materiały. W uwagach wstępnych mówca przypomniał, iż zadania statutowe, od sierpnia 2013 r. realizowane były w warunkach kolejnej restrukturyzacji, w wyniku czego zostały zmniejszone środki na wsparcie działalności statutowej naszej organizacji o 30 % i ograniczenie funduszu bezosobowego o 20 %.

Ze sprawozdania finansowego wynika, iż zarówno przychody wynoszące 869 235 zł, jak i koszty 1 349 954 zł kształtowały się na podobnym poziomie jak w 2012 r., a to za sprawą znacznie większych składek, które wyniosły 438 829 zł, oraz pozyskanych dotacji w kwocie 224 397 zł.

Przedstawiono również procentowy udział w przychodach poszczególnych Organizacji Powiatowych i Biura MZW. Największy udział miały tu Krowodrza (ok. 30 %), Biuro (13,71%), Sucha (ok. 11%), Tarnów (ponad 9 %). Najsłabiej wypadły Miechów, Brzesko, Limanowa – po około 0,5 %. W budżecie na 2014 r., pomimo obcięcia dofinansowania przez Zarząd Główny, zakłada się podobne wskaźniki przychodów i kosztów, stawiając na większą aktywność w pozyskiwaniu środków z urzędów gmin i miast, opłaty startowe, sprzedaż usług i sponsoring. Po krótkiej dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach sprawozdanie finansowe za 2013 r. i plan na 2014 r. zostały przyjęte odpowiednią uchwałą.

W 2013 r. działało 215 kół i klubów, w tym 93 szkolnych, skupiających 5132 członków, mniej o 273 osoby niż w poprzednim roku. Najliczniejsze organizacje to nadal Kraków Krowodrza z liczbą 1022 członków. Za nim plasują się Nowa Huta – 713 członków, Tarnów – 595, Nowy Targ – 347, Bochnia – 331 i Myślenice – 320.

Wśród klubów specjalistycznych dominują kluby strzeleckie zarejestrowane w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Jest ich 20, z liczbą 325 członków. Nadal jest 17 Klubów Żołnierzy Rezerwy z 308 członkami. Ponadto w Małopolsce funkcjonują 2 kluby modelarskie, 4 łączności, 3 płetwonurków i 1 wodny, z łączną liczbą 110 członków.

W minionym roku znaczny postęp uzyskano w opłacaniu składek, które wzrosły z 50 zł w 2012 r. do ponad 76 zł w roku minionym, licząc na jednego członka. W tej dziedzinie w czołówce znalazły się następujące Organizacje Powiatowe: w Suchej – ponad 138 zł od członka, w Nowym Sączu – 132 zł, w Krowodrzy – 125 zł, Myślenicach – 123 zł i Nowym Targu – 117 zł.

Najwięcej dotacji z urzędów miast pozyskały Sucha, Bochnia, Myślenice, Chrzanów i Tarnów. Ogólne przychody wraz ze składkami wzrosły z 723 714 zł w 2012 r. do 869 235 zł w 2013 r.

Większość składek koła i kluby przeznaczyły na organizację imprez powiatowych, przejazdy na zawody wojewódzkie i centralne oraz zakup amunicji. Podobnie wykorzystano dotacje, skrupulatnie rozliczone wobec darczyńców.

Działalność Organizacji Powiatowych LOK, poza wyżej wymienionymi kryteriami, oceniona została pod kątem ich aktywności w realizacji zadań własnych, w tym akcji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolnej ligi strzeleckiej, popularyzacji LOK, uczestnictwa w zawodach wojewódzkich, centralnych i zajętych tam miejsc. Każda z organizacji wyróżniała się innym rodzajem działalności. Oprócz powszechnie uprawianego strzelectwa z sukcesami Tarnowa, Krowodrzy, Nowej Huty, na przykład Olkusz wyróżnia się międzynarodową działalnością KŻR i modelarstwem kosmicznym, Sucha organizacją imprez dla samorządowców i osiągnięciami klubu łączności, Chrzanów natomiast posiada jedyny klub wodny i zajmuje się żeglarstwem. Uwzględniając łącznie wyżej wymienione kryteria, do przodujących organizacji w Małopolsce należą Kraków Krowodrza, Nowa Huta, Tarnów, Olkusz, Sucha i Nowy Targ.

Praca Organizacji Powiatowych i treningi na szczeblu wojewódzkim przyczyniły się do sukcesów Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej. Najważniejsze z nich to: I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK w Strzelectwie w kategoriach juniorów i seniorów oraz młodzików i juniorów młodszych; II miejsce w Mistrzostwach LOK w Wieloboju Obronnym, III miejsce dziewcząt i VII chłopców w Ogólnopolskich Zawodach Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę MON; II miejsce w finale Konkursu Wiedzy Morskiej; III miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach LOK w Wieloboju Łączności Dzieci i Młodzieży.

Omawiając problematykę wyróżnień, przedstawiono ich liczbę i rodzaje, jakie przyznane zostały działaczom z poszczególnych Zarządów Powiatowych w minionym roku. Ogólnie przyznano 7 medali zbiorowych „Za Zasługi dla LOK”, 19 złotych, 12 srebrnych, 21 brązowych, 2 Odznaki Honorowe „Zasługi dla Obronności Kraju”. Najwięcej odznaczeń przyznano Nowej Hucie – 49, Bochni – 22 i Nowemu Sączowi – 17. Ustalono zasady – przypominając dokumenty normatywne – i terminy składania wniosków o nadanie wyróżnień, w tym medalu 70‑lecia LOK. W celu bieżącego rozpatrywania i składania wniosków do Zarządu Głównego LOK, powołano zespół w składzie: przewodniczący Jerzy Wiewiórski, członkowie Marek Stasiak, Henryk Koclęga i Michał Kulikowski.

W części końcowej obrad przyjęto uchwałę o podziale środków pozyskanych z 1% odpisów od podatków w 2012 r. Ogólnie pozyskano 10 414,30 zł, które przyznano Organizacjom Powiatowym i Biuru MZW zgodnie z wykazem lokalnych urzędów skarbowych. Na wyróżnienie zasługuje tu Gminna Organizacja LOK w Igołomi Wawrzeńczycach, która zmobilizowała swych członków i sympatyków, uzyskując 4484 zł z Urzędu Skarbowego w Proszowicach. Pozyskane środki przeznacza się głównie na zakup amunicji sportowej.

W wolnych wnioskach przypomniano zebranym o terminach najbliższych zawodów i kursów na różne uprawnienia.

  Henryk Koclęgał
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.