Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3562
Artykułów:
2146
Odsłon artykułów:
11900550

Odwiedza nas

Odwiedza nas 107 gości oraz 0 użytkowników.

powstanie 63dni wolnosci

Zarząd Powiatow y LOK w Jaworze podsumował rok 2013

3 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się zebraniesprawozdawcze Zarządu Powiatowego LOK podsumowujące rok 2013.

W zebraniu oprócz członków jaworskiego stowarzyszenia udział wzięli dyrektor BiuraDolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu płk Tadeusz Gajewski, starostapowiatu jaworskiego Stanisław Laskowski, wicestarosta Michał Lenkiewicz, burmistrz JaworaArtur Urbański, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Madej, przedstawiciel Komendy PowiatowejPolicji w Jaworze komisarz Adam Jacek Pilch.

Zebranie otworzył szef jaworskiego LOK Tadeusz Caban, który przedstawił zebranym porządekobrad. Następnie odbyło się wręczenie medali i odznaczeń. I tak złote medale „Za Zasługidla LOK” otrzymali: Artur Urbański, Adam Jacek Pilch, Tadeusz Kobes, Zbigniew Pawlaczek;srebrne Stanisław Laskowski i Małgorzata Kobes, a brązowy Jacek Ryżewski. Medale wręczył płk Tadeusz Gajewski w asyście prezesa Tadeusza Cabana.

foto 01 2014 15
Prezydium uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatowej Organizacji LOK w Jaworze, od lewej burmistrz Jaworza Artur Urbański, dyrektor Biura DZW LOK we Wrocławiu płk (r.) Tadeusz Gajewski, starosta powiatu jaworskiego Stanisław Laskowski i przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze komisarz Adam Jacek Pilch

W kolejnym punkcie obrad obszerne sprawozdanie przedstawił prezes ZP LOK w JaworzeTadeusz Caban. W swoim wystąpieniu poinformował zebranych o tym, że obecnie jaworski LOKliczy 8 kół (ogniw podstawowych), w tym 2 w szkołach. Stan członków wynosi 116 osób,w tym 52 osoby w szkołach. Łącznie zorganizowano 86 imprez z udziałem 4551 osób. Podczasakcji „Lato z LOK” i „Zima z LOK” zorganizowano 29 imprez sportowo‑obronnychi strzeleckich z udziałem 1072 uczestników. W Szkolnej Lidze Strzeleckiej odbyło się 11 zawodów i 25 treningów, z udziałem ponad 1000 osób. Młodzież szkolna zdobyła 277 odznaki sprawnościobronnej. Na przeprowadzenie zawodów strzeleckich i sportowo‑obronnych,konserwację urządzeń oraz modernizację strzelnicy wydano 19 444 zł. Ponadto zakupiono amunicję(śrut kal. 4,5 mm) za 1980 zł. Ogółem w zawodach i treningach zużyto 11 500 szt. amunicjikal. 5,6 mm do broni kulowej i 169 000 szt. kal. 4,5 mm do broni pneumatycznej. Prezespoinformował, że do najlepszych strzelców z broni pneumatycznej i kulowej w minionym rokunależeli m.in.: Małgorzata Kobes, Tadeusz Kobes, Rafał Sokołowski, Anatol Ryng, Eugeniusz Kroczak i Zbigniew Pawlaczek. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Jawor i Starostwa Powiatowegooraz prywatnych sponsorów jaworski LOK zamknął 2013 rok kwotą 2300 zł na plus.

W dalszej części swego wystąpienia Tadeusz Caban przekazał podziękowania obecnym nazebraniu przedstawicielom ww. urzędów za wsparcie finansowe oraz firmom PWH „Ogniwo”z Jawora, Kopalni Surowców Skalnych „Winna Góra” i innym ofiarodawcom. Szef ZP LOKdziękował również mediom, a w szczególności „Nowej Gazecie Jaworskiej” i lokalnej telewizji,za rzetelne informowanie o imprezach LOK z udziałem młodzieży szkolnej oraz imprezachpowiatowych, wojewódzkich i krajowych dla dorosłych. Podziękowania otrzymali takżeaktywni członkowie LOK, m. in. Piotr Kuchnio, Eugeniusz Kroczak, Anatol Ryng, Zbigniew Pawlaczek, Krzysztof Klus, Alfred Kurzydło, Bogusław Nejmo, Henryk Łukasik, Jerzy Gotowski czy Krzysztof Batkowski.

foto 01 2014 16a
Dyrektor Biura DZW LOK płk (r.) Tadeusz Gajewski odznacza komisarza Adama Jacka Pilcha złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”. W głębi odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK” starosta powiatu jaworskiego Stanisław Laskowski.
foto 01 2014 16b
Dyrektor Biura DZW LOK płk (r.) Tadeusz Gajewski odznacza burmistrza Jaworza złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”

Wzakładowych zawodach i festynach (m.in.: PWH „Ogniwo”, Kopalnia Surowców Skalnych„Winna Góra”) organizowano różnorodne konkurencje strzeleckie, a biorące w nich udziałzespoły (drużyny) uczestniczyły w podobnych zawodach rozgrywanych w innych miastachnaszego województwa, takich jak Lubin, Jelenia Góra czy Wrocław. Ponadto drużyny młodzieżowez Jawora uczestniczyły w konkursach, zawodach strzeleckich i sportowo‑obronnychorganizowanych przez Dolnośląski Zarząd Wojewódzki LOK, jak dwubój strzelecki, zawodystrzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej.

Do kalendarza imprez z udziałem ZP LOK w Jaworze weszły na stałe międzynarodowezawody modeli pływających klas FSR na Jaworniku.

Dodać tu należy, że zespół młodzieżowy w składzie 3 chłopców i 3 dziewczęta z Gimnazjumw B udziszowie Wielkim reprezentował województwo dolnośląskie na ogólnopolskich zawodachLigi Obrony Kraju w dwuboju obronnym w B ydgoszczy w dniach 6–8 września 2013 r., zajmując siódme miejsce w klasyfikacji ogólnej, natomiast zespół dziewcząt uplasował się namiejscu szóstym, a chłopców na trzynastym.

Wymienione wyżej zawody i konkursy mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu w ich realizacjęwymienionych już członków LOK, jak również innych członków oraz osób spoza LOK.

W minionym roku jaworska organizacja LOK przy współudziale Zarządu Wojewódzkiegobyła organizatorem zawodów wojewódzkich w strzelaniu z broni kulowej Klubów ŻołnierzyRezerwy oraz zawodów kulowych w kategoriach: junior, senior kobiet i mężczyzn. Zawodyi imprezy przebiegały sprawnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dzięki sędziom i obsłudzetechnicznej, wśród których byli: Eugeniusz Kroczak, Anatol Ryng, Piotr Kuchnio, KrzysztofKłus, Alfred Kurzydło, Zbigniew Pawlaczek, Bogusław Nejmo, a także wielu innych.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu kontynuowane były prace modernizacyjnena strzelnicy: konserwacja i naprawa urządzeń technicznych służących do przeprowadzaniakonkurencji strzeleckich i sportowo‑obronnych, prace porządkowo‑ziemne i inne.

foto 01 2014 18
Odznaczeni członkowie jaworskiej Organizacji Powiatowej LOK: od lewej przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jaworze komisarz Adam Jacek Pilch, Zbigniew Pawlaczek, Małgorzata Kobes, dyrektor Biura DZW LOK płk (r.) Tadeusz Gajewski i Tadeusz Kobes

W swoim wystąpieniu prezes ZP LOK nie ukrywał, że bardzo dobrze układała się współpracaz Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, KomendąPowiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, „Nową Gazetą Jaworską”,lokalną telewizją, Gimnazjum w B udziszowie Wielkim, szkołami w mieście i gminach,zakładami pracy itp.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania Powiatowej Komisji Rewizyjnej,które złożył przewodniczący Wiesław Majda, stwierdzając, że w okresie sprawozdawczymZarząd ZP LOK w Jaworze pracował prawidłowo i uzyskał bardzo dobre wyniki.

Następnie odbyła się dyskusja, w której płk Tadeusz Gajewski m.in. poinformował, że po raz kolejny ZP LOK w Jaworze znalazł się na pierwszym miejscu w klasyfikacji poszczególnychZarządów LOK w województwie dolnośląskim, co spotkało się z owacją zebranych. Ponadtopłk Tadeusz Gajewski podziękował władzom miasta i powiatu za to, że finansowo wspierająjaworski LOK i aktywnie uczestniczą w organizacji wszelkiego rodzaju zawodów na strzelnicykulowej. W zakończeniu swojego wystąpienia życzył wszystkim członkom LOK i ich rodzinomzdrowia i wszelkiej pomyślności w 2014. W dalszej części dyskusji padło wiele propozycji,m.in. utworzenia jeszcze 2–3 kół m.in. z Bolkowa i innych ościennych gmin powiatu jaworskiego.

Na zakończenie obrad wszyscy zebrani życzyli sobie jeszcze lepszego funkcjonowaniajaworskiego stowarzyszenia LOK w 2014.

 

  Tekst i zdjęcia: Wiesław Majda
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.