Narada Kolskiej LOK

W świetlicy Klubu Młodzieżowego LOK „Kolska Starówka” w Kole, przy ul. Pułaskiego 8,przy herbacie, kawie i cieście spotkali się członkowie Rady Powiatowej LOK, Komisji Rewizyjnej,a także prezesi klubów i kół LOK z powiatu kolskiego. Było to pierwsze w tym roku spotkanie,w którym uczestniczyli również zaproszeni członkowie Klubu LOK ze Świnic Warckichw woj. łódzkim. Gościem kolskich lokowców był ppłk B ogdan Mrowiec, sekretarz BWZW LOKw Poznaniu.

Zebranych powitał prezes ZP LOK w Kole Andrzej Kowalewski. Przedstawił program spotkaniazaakceptowany przez jego uczestników, poszerzony o punkt nadania wyróżnień LOK. Srebrnąodznakę „Zasłużony Działacz LOK” otrzymał Piotr Kapalski z Urzędu Miasta w Kole, natomiastsrebrny medal „Za Zasługi dla LOK” Robert Andre z firmy Andre Abrasive Artikles z Koła.

Następnie prezes Andrzej Kowalewski zapoznał zebranych ze sprawozdaniem za 2013 rok. Poruszono również sprawę opłacania składek członkowskich. Prezes wspomniał, że kolskaorganizacja LOK wypadła najlepiej spośród innych organizacji LOK w Wielkopolsce, realizującskładki za 2013 rok w 182 %.

W dyskusji poruszono sprawy strzelnic w Dąbiu, w Kole i w Świnicach Warckich, gospodarowaniabronią, szkolenia instruktorów strzelectwa sportowego.

foto 01 2014 19
Spotkanie w świetlicy Klubu Młodzieżowego „Kolska Starówka” w Kole, od lewej prezes ZP LOK w Kole Andrzej Kowalewski, Robert Andre, ppłk Bogdan Mrowiec i Piotr Kapalski
foto 01 2014 20
Podczas obrad Zarządu Powiatowego LOK w Kole

Przyjęto plan pracy nabieżący rok, w tym organizację zawodów strzeleckich w powiecie, a także akcji „Zima z LOK”i „Lato z LOK”. Decyzją zebranych zawieszono działalność Klubu LOK przy Ośrodku Szkolenia Kierowców w Kole. Przyczyną jest brak zainteresowania etatowych członków LOK OSK w Koledziałalnością w stowarzyszeniu.

Ppłk Bogdan Mrowiec pozytywnie ocenił działalność kolskiej organizacji LOK, życząc wszystkimzebranym dobrych wyników na strzelnicy, owocnej współpracy z młodzieżą, a także pozyskiwaniasponsorów do realizacji różnych zadań, przybliżył również zebranym sytuację LigiObrony Kraju w Wielkopolsce, jak i w kraju.Herbatę, kawę i ciastka ufundował Klub LOK „Kolska Starówka” w Kole.

 

  Tekst i zdjęcia: Ryszard Borysiewiczł
   
bullet Powrót