Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3435
Artykułów:
2059
Odsłon artykułów:
10632004

Odwiedza nas

Odwiedza nas 203 gości oraz 0 użytkowników.

 

Centralne uroczystości jubileuszowe

Rok 2014 jest rokiem szczególnym dla Ligi Obrony Kraju ze względu na przypadającą w nim 70. rocznicę powstania naszego Stowarzyszenia. Od kilku miesięcy we wszystkich jednostkach organizacyjnych Ligi trwają uroczystości jubileuszowe. Uroczysta gala tak podniosłego jubileuszu odbyła się 17 października br. w Ośrodku LOK w Warszawie. Honorowy patronat nad jubileuszem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Stanisław Koziej.

Na centralne obchody przybyło do Warszawy ponad 200 osób. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Prezydenta, Urzędu Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz wielu instytucji centralnych, m. in. Komendy Głównej i Stołecznej Policji, Państwowej Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Pożarnej, partii politycznych, a także organizacji społecznych i związków sportowych, które współpracują z Ligą Obrony Kraju. Na uroczystość przybył także były Prezes LOK gen. dyw. Wacław Jagas oraz prezesi i dyrektorzy Zarządów Wojewódzkich i Oddziałów Gospodarczych LOK, a także pracownicy, działacze i sympatycy Ligi.

 
czata 2014 03 04
Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej gen. bryg. Ryszard Żuchowski odznacza sztandar Ligi Obrony Kraju Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Federacji”
czata 2014 03 05a
czata 2014 03 05b
Uczestnicy centralnych uroczystości jubileuszowych z okazji 70. rocznicy powstania Ligi Obrony Kraju 
czata 2014 03 06a
Marszałek województwa mazowieckiego wyróżnił Ligę Obrony Kraju Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” 
czata 2014 03 06b
Wicepremier Marek Pol został uhonorowany medalem 70‑lecia LOK. Aktu dekoracji dokonuje Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek. Na drugim planie widoczny Poseł Zbigniew Pacelt
 

Zgodnie z programem o godzinie 13 uroczystość otworzył Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek, który po wysłuchaniu przez zebranych Mazurka Dąbrowskiego serdecznie powitał zaproszonych gości. Następnie Prezes LOK w krótkich słowach przypomniał genezę powstania oraz drogę jaką przebyła Liga Obrony Kraju w tym 70‑ leciu. Mówił też o jej zadaniach na najbliższe lata. – Troską władz – powiedział – jest, by Liga jak najlepiej służyła Ojczyźnie i nadal utrzymywała wysoki autorytet i uznanie w społeczeństwie. Swoją wypowiedź płk G. Jarząbek zakończył podziękowaniem wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się bezpośrednio lub sympatyzowały z Ligą w realizacji zadań na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Oddzielne słowa podziękowania skierował do członków i pracowników Ligi Oborny Kraju za trud i dobre działanie na rzecz obronności kraju i całej Organizacji, za wspólną i skuteczną pracę, dzięki której możemy nadal realizować cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Po wystąpieniu Prezesa płk. Grzegorza Jarząbka zebrani wysłuchali wiersza napisanego specjalnie z okazji 70‑ lecia Ligi w wykonaniu autora Bogusława Gralińskiego, poety, kronikarza i falerysty, wieloletniego działacza Wielkopolskiej LOK. Zebrani w formie poetyckiej zostali zapoznani z historią Ligi Obrony Kraju od momentu jej powstania aż do dnia dzisiejszego. Jego fragment drukujemy w dalszej części naszej relacji.

 
czata 2014 03 07
Medalem 70‑lecia LOK jest odznaczany Szef Zarządu P1 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Krzysztof Domżalski
czata 2014 03 08a
Prezes LOK płk. Grzegorz Jarząbek odznacza Medalem 70‑lecia LOK Zastępcę Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki Wojciecha Kudlika
czata 2014 03 08b
Medalem 70‑lecia LOK „Za Zasługi” został wyróżniony Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie Tomasz Kucharski
 

Następnie odczytane zostało przesłanie do uczestników obchodów 70‑l ecia Ligi Obrony Kraju od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ministra Stanisława Kozieja oraz listy gratulacyjne i życzenia od instytucji państwowych i społecznych. Nawiązywano w nich do dorobku Ligi w godnym kultywowaniu tradycji narodowych i oręża polskiego, szkoleniu proobronnym społeczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich. „W dzisiejszych czasach, gdy często w ferworze codziennych obowiązków zapominamy o tych wartościach, działalność statutowa Ligi Obrony Kraju jest nieoceniona” – czytamy w przesłanych życzeniach. Ponad 50‑ tysięczna rzesza członków LOK świadczy o nieustannej potrzebie prowadzenia tej działalności.

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, działająca pod patronatem honorowym Prezydenta RP nadała Lidze Obrony Kraju Honorową Odznakę Organizacyjną „Za Zasługi dla Federacji”. Aktu nadania dokonał Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski. Z kolei Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Ligę Obrony Kraju Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności LOK na rzecz województwa mazowieckiego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej wielu żołnierzy rezerwy awansowano na wyższe stopnie wojskowe, a niektórzy działacze LOK zostali uhonorowani medalami MON „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Nominacje wojskowe oraz medale wręczali przedstawiciele Ministerstwa Oborny Narodowej i Sztabu Generalnego WP: dr Michał Korczak i gen. bryg. Krzysztof Domżalski.

 
czata 2014 03 09
Prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich Mieczysław Borowy został odznaczony Medalem 70‑lecia LOK
czata 2014 03 10a
Wiceprezes ZG LOK Wojciech Boroński został uhonorowany przez Minsterstwo Obrony Narodowej złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
czata 2014 03 10b
Medalem 70‑lecia LOK został uhonorowany były Prezes ZG LOK gen. dyw. Wacław Jagas
 

Jubileusz to szczególna okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych dla Stowarzyszenia władz państwowych i samorządowych, organizacji i ludzi.

Z okazji jubileuszu Ligi Obrony Kraju Prezes płk Grzegorz Jarząbek w asyście Wiceprezesa Wojciecha Borońskiego uhonorował wielu dostojnych gości medalem okolicznościowym 70‑ lecia LOK. Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” oraz złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla LOK” odznaczono wiele osób współpracujących z Ligą, działaczy, pracowników i sportowców startujących w barwach Ligi Obrony Kraju (pełną listę nagrodzonych drukujemy na stronach 16‑18).

Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji „Neptun”. Były toasty, wspomnienia i życzenia dalszej pomyślności.

  Zbysław Gontarz
Fot. Andrzej Witosław
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.